עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
הזכות לכבוד והחובה לכבד
 
 
הזכות לכבוד והחובה לכבד  

התוכנית "הזכות לכבוד והחובה לכבד" מיועדת להפעלה במסגרות החינוכיות השונות. התוכנית מורכבת משלושה פרקים: הפרק הראשון מסייע למחנך ולמדריך לברר עם חניכיו את מפת המושגים של הזכות לכבוד והחובה לכבד. בפרק השני נעשה ניסיון להתמקד בנורמות חברתיות קבוצתיות של התנהגות שמטרתן להבטיח את זכותם של חברי הקבוצה או הכיתה לכבוד. הפרק השלישי עוסק בזכותו של האדם לכבוד: לפרטיות, לשם טוב ולמניעת השפלה בזירה הציבורית, וכן עוסק הפרק בהתנגשות בין ערכים המתרחשת לעתים בזירה זאת ובדרכים להכריע בין ערכים מתנגשים.

 

עריכה: טובה צור, גילי דנה, רחל ניר-ליכטנברג

ההפעלות שבחוברת ניתנות להורדה בקובץ וורד

 

מבוא

פרק ראשון: ההיבט האישי

 כבוד מהו?
מה בין הזכות לחובה?
בין כבודי לכבודך
הכבוד הרצוי והכבוד המצוי
הזכות לכבוד בתחומי חיים שונים
כבוד מבטן ומלידה

 

פרק שני: ההיבט החברתי הקבוצתי

הסכם של כבוד
עצור בטרם...
אני לא מאשים
למי למי יש יותר כבוד
סיפור של כבוד

 

פרק שלישי: ההיבט הציבורי

שיח של כבוד
הזכות לפרטיות
על זכויות הפרט ועל זכויות הציבור
יודעים עליך ברשת
הכבוד בראייה רב-תרבותית
"לגלוש" בכבוד

 

נושא הכבוד בתוכניות מינהל חברה ונוער

לפניכם מבחר מתוך תוכניות מינהל חברה ונוער, שפותחו בשנים האחרונות ובהן תוכלו להיעזר כדי להעמיק ולטפח את העיסוק בנושא הזכות לכבוד והחובה לכבד וליישם את הערך הלכה למעשה.

איך ביחד  - מפגשים בין אוכלוסיות מבתי ספר ממלכתיים ובתי ספר ממלכתיים דתיים.

אני נגד אלימות  - הצעת כלים להתמודדות עם בעיות אלימות ופגיעה בכבוד הזולת, בבית הספר ובקהילה.

האדם והתעשייה  - כבוד לסביבה, ליוצר וליצירה

הידברות  - הידברות מתוך כבוד בין בעלי דעות שונות

הכשרת בני נוער פעילים בקהילה  - מתן כבוד ליכולות ולכישורים של בני נוער הפעילים בקהילה והכשרתם למילוי תפקידם.

ונמשכת שיירה  - כבוד לאורח החיים ולקודים התרבותיים של העולים החדשים.

זכות לכל גיל  - על זכויות וחובות מתוך כבוד לכל גיל

לחיות בחברה רב גונית  - קבלת השונה ומתן כבוד לאדם ולקבוצה על אמונותיהם ודעותיהם השונות.

 

התוכניות נמצאות באתר וניתן להגיע אליהן באמצעות מנוע החיפוש

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/03/2014