עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
בשביל המועצה הרשותית
 
 
בשביל המועצה הרשותית  

התוכנית "בשביל המועצה" באה לתת מענה לשאלות המתעוררות תוך כדי הקמת מועצת תלמידים ונוער רשותית, לסייע למנחה בתפקיד הליווי, התמיכה וההעשרה של קבוצת חברי המועצה, ולהעשיר אותו בתיאוריה ובאידיאולוגיה שעומדות מאחורי מגוון המועצות הרשותיות. כמו כן, התוכנית "בשביל המועצה" מקנה למנחה המועצה כלים ומיומנויות שיסייעו לו להתמודד עם מגוון התפקידים שעליו למלא מעצם היותו מנחה המועצה. התוכנית מדגישה את מורכבות תפקידו של המנחה - מעין "משרתם של שני אדונים" ומחדדת את מורכבות תפקידו כמחנך מחד וכנותן חסות ו/או שירותים מאידך.

כתיבה: הדרה רוזנבלום, אורית חרמון, איתן טימן, מיכל דה-האן

ההפעלות שבחוברת ניתנות להורדה בקובץ וורד

 

תוכן העניינים

פרק ראשון


שלבים בהקמת מועצת תלמידים ונוער רשותית ובהפעלתה הגדרת מועצת תלמידים ונוער רשותית האם צריך מועצה? אלופים מניעים אלפים
הפעלה מס' 1: מחויבות למי?
הפעלה מס' 2: ביחד כיצד? - מיפוי מערכת
הפעלה מס' 3: חושבים "אמנה"
הפעלה מס' 4: פועלים באמ(ו)נה
הפעלה מס' 5: "תקנון על"
הפעלה מס' 6: מטרות והצבת יעדים
הפעלה מס' 7: בחירות למועצה הרשותית, בעלי תפקידים במועצה, ועדות
הפעלה מס' 8: מהות הקשר בין הנציג הנבחר לבוחריו
הפעלה מס' 9: מועצות ודמוקרטיה - הילכו שתיהן יחדיו?, מודלים של מועצות רשותיות
הפעלה מס' 10: צעדים בבניית המועצה, חוקי הנוער

פרק שני:


הכשרת מנחה מועצה
תפיסת תפקיד המנחה
הפעלה מס' 1: מכרז לתפקיד מנחה המועצה, זיקתו של המנחה לסוכני חיברות שונים, מקורות הכוח של מנחה המועצה ושל המועצה
הפעלה מס' 2: S.W.O.T - מודל לניתוח אסטרטגיות בדרך להשגת המטרות והיעדים
הפעלה מס' 3: "שוב נתחיל מחדש" - בניית תוכנית שנתית

 

פרק שלישי:


כלים ודרכי עבודה במועצה
הפעלה מס' 1: מי יכול להחליט
הפעלה מס' 2: בגבולות "הקווים האדומים"
הפעלה מס' 3: מיפוי שטח למעורבות בני הנוער בקהילה
הפעלה מס' 4: ניהול תקין של ישיבה, מודל הצגת נושא, מודל תכנון אירוע
הפעלה מס' 5: גיוס משאבים
הפעלה מס' 6: ניהול משא ומתן
הפעלה מס' 7: משווקים מועצה, מודל: תהליך ניהול פרסום, מודל תהליכים לטיפול  בנושאי אקטואליה
הפעלה מס' 8: משוב, הערכה והפקת לקחים


 

נספחים

 


מודל - קשיים אפשריים בעבודת המועצות
בנק רעיונות לפרויקטים ייחודיים
טיפים למנחה המועצה
ועידה ארצית - עקרונות לקיום ועידת מועצות
בדיקת דרכי פעילות מועצות התלמידים והנוער הרשותיות
ביבליוגרפיה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/04/2014