עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
טיפוח קשר משמעותי עם ההורים בבית הספר העל-יסודי
 
 
 
טיפוח קשר משמעותי עם ההורים  

מערכת החינוך רואה בהורים שותפים בתהליך החינוכי המתרחש בביה"ס. התוכנית מציעה לביה"ס מבחר צעדים לטיפוח קשר משמעותי עם ההורים המושתת על דיאלוג מתמשך מתוך כבוד הדדי. בתוכנית הצעת מהלך לניסוח אמנה בית ספרית בין הורים וצוות בית הספר והצעות מגוונות לאספות הורים.

 

כתיבה: חנה ארז, רונית דינור, מירה שנער, חיה שפירא, חיה פלג


ההפעלות שבחוברת ניתנות להורדה בקובצי וורד

 

פרק ראשון: רקע תיאורטי ואבני דרך לטיפוח קשר משמעותי עם ההורים

 

פרק שני: תהליך לבניית אמנה בין הצוות הבית ספרי, ההורים והתלמידים
פעילות מס' 1: לקראת ניסוח אמנה בית ספרית - תיאום ציפיות והסכם
פעילות מס' 2: כתיבת אמנה בית ספרית
פעילות מס' 3: האמנה במבחן המציאות

 

פרק שלישי: אסיפות הורים, ימי הורים
פעילות מס' 4: תחומי מעורבות הורים - היכן הקו האדום?
פעילות מס' 5: תיאום ציפיות בין הורים למורים
פעילות מס' 6: מי כאן הפראייר?
פעילות מס' 7: על הורים, מורים ומה שביניהם
פעילות מס' 8: תקשורת בין הורים, מורים ותלמידים
פעילות מס' 9: ציפיות ותפקידים
פעילות מס' 10: בית הספר והבית - הכל חיבורים
פעילות מס' 11: בין הורים למורים - מה רצוי?
פעילות מס' 12: משולש השותפות בקבלת החלטות
פעילות מס' 13: פגוש את הצוות

 

פרק רביעי: מפגשים סביב נושאים ערכיים

א. חינוך למעורבות ולהתנדבות
פעילות מס' 14: ערב הורים כיתתי: לקראת "מחויבות אישית"
פעילות מס' 15: ערב הורים תלמידים: במהלך שנת הפעילות בנושא "מחויבות אישית"

ב. הפחתת אלימות
פעילות מס' 16: לספר או לא לספר?
פעילות מס' 17: "זה רק בצחוק"

ג. גיל ההתבגרות
פעילות מס' 18: "מחכים לשמעון" - דיון על יחסי הורים-מתבגרים
נספחים

 

ד. חגים ומועדים
מבוא

 

פעילות סיכום והערכה

 

נספחים:
נספח מס' 1: הבהרת מושגים
נספח מס' 2: בין מעורבות להתערבות ובין שיתוף לשותפות

 

ביבליוגרפיה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/01/2016