עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
טוהר הבחינות
 
 
 
טוהר הבחינות  

ההעתקות בבחינות הן תופעה רווחת בארץ שהפכה לנגע שלא ניתן להתעלם ממנו. מעבר לשאלת היקף הנגע וחומרתו עומדת השאלה: מהי עמדתם הנורמטיבית של תלמידים בפרט ושל החברה בכלל כלפי התופעה. מן הראוי שכל התייחסות לבעיית ההעתקות תכלול לצד ההיבט המוסרי של הרמאות בבחינות, גם את העובדה שתלמידים בוחרים בהעתקה בבחינות כמוצא מהיר וקל לפתרון שורה של בעיות הנובעות מאי עמידה בדרישות הלימודיות, ובכלל החשש מהכישלון כשלעצמו, וחשש גדול שלכישלון יהיו תוצאות מרחיקות לכת שישפיעו על עתידם.

 

טוהר הבחינות

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/11/2012