עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
תוכניות מניעה - רשימת החוברות
 
 
 תוכנית להב"ה
 תכנית להב"ה הינה תוכנית ייחודית, הבאה לתת מענה למועצות ובמועצות האזוריות מתוך תפיסה והבנה כי למרחב הכפרי מאפיינים ייחודיים, הדורשים התייחסות.   להב"ה שמה דגש על ניהול השותפות בין כל הגורמים העוסקים בנוער בהובלת מח' החינוך והרווחה. איגום משאבים יקדם את הפרט בקהילה ויחזק את רמת הקהילתיות תוך הבניית תחושת שייכות ומוגנות (קהילה משגיחה).   מטרת העל של התכנית הינה, קידום בני נוער על הרצף הסיכוני באמצעות יצירת מארג שתפני מקצועי עם כלל גורמי הרשות.  
  
 תכנית מסע
 תכנית זו היא פרי תהליך למידה שהשתתפו בו מפקחים, מנחים, מנהלים ועובדי קידום נוער במחוז מרכז. התהליך נמשך כשנה, ובמסגרתו נלמדו סוגיות מרכזיות הקשורות לזהות של מתבגרים בכלל ושל מתבגרים יוצאי הקהילה האתיופית בפרט בצורה ממוקדת יותר, נחקרה שאלת הקשר בין מתחי זהות בגיל ההתבגרות להתנהגויות סיכון. החקירה של נושא הזהות נגעה במעלים שונים בחיי המתבגר: המעגל האישי, המשפחתי, התרבותי והלאומי.
  
 אמנת השירות - תחום קידום נוער היל"ה
   מסמך זה הינו תוצאה של תהליך ארגוני לקביעת סטנדרטים לאיכות השירות בקידום נוער. מטרת התהליך היא להבהיר למקבלי השירותים של תחום קידום נוער - היל"ה, קרי הרשויות המקומיות, המשפחות ובני הנוער, את האחריות והמחויבות שאנו מקבלים על עצמנו.
  
 חוקי נוער
 חוקי נוער - מדריך שימושי לעובדי נוער, מכיל קובץ של חוקים העוסקים בחייהם של קטינים. החוברת יוצאת לאור על ידי המכון לקידום נוער - תחום קידום נוער, והיא מיועדת לעובדי נוער, למורים, למחנכים, ליועצים חינוכיים ולמטפלים הנמצאים במגע ישיר עם בני נוער. מטרתה לספק להם כלי יישומי, שבעזרתו הם יוכלו להכיר את החוקים, לפתח רגישות לגבי מקומם המיוחד של קטינים במערכת התחיקתית ולהן גל שלומם ובטחונם של בני הנוער.
  
 מסע פנימה
 העיסוק בנושא הדימוי העצמי וההערכה העצמית בתחום קידום נוער העלה צורך לבנות תוכנית קבוצתית שנוגעת בממדים השונים הקשורים לשאלות של פיתוח זהות אישית אצל בני נוער בכלל ובקרב קידום נוער בפרט. לצורך העניין התכנסה קבוצה המורכבת ממדריכי קידום נוער, מרכז הדרכה במחוז חיפה, מפקחים ומנחים מהמחוז ומהמטה לבניית תוכנית בנושא זהות אישית. התוכנית תיושם בקרב קבוצות נערים ונערות של קידום נוער.
  
 אנ"א אני נגד אלימות
 התוכנית מיועדת לבית הספר העל יסודי ומכוונת להביא לשינוי התנהגותי חברתי, אשר יוביל לצמצום האלימות ולשיפור איכות החיים בכלל ובבית ספר בפרט. הפעילות המוצעת בתכנית מבוססת על מעורבותם של התלמידים והמורים בהתמודדות הבית ספרית בתופעות האלימות ובנכונות לפעול ביחד לצמצומה. כמו כן מציעה התוכנית לנסות ולתרגל דרכים שונות להתמודדות עם קונפליקטים בדרך של הידברות.
  
 אני נגד אלימות
 התוכנית מיועדת למסגרות חוץ בית ספריות באה לצמצם התנהגויות אלימות של בני נוער, ללמדם התנהגויות חלופיות ולהעביר באמצעותם לקהילה מסר נגד אלימות. התוכנית כוללת 17 מפגשים ומפגש מסכם. בשלב הראשון יתוודעו המשתתפים זה לזה, יכירו את המנחה ואת התוכנית בה הם לוקחים חלק ויצהירו על הסכמתם להשתתף בפעילות שמטרתה להביא לצמצום האלימות.
  
 היל"ה
   התוכנית ודרכי הפעלתה החוברת מציגה את תכנית היל"ה (השכלת יסוד ולימודי השלמה) לנוער מנותק, במסגרת היחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות.
  
 חיים ללא סמים
 תוכנית התערבות חינוכית-טיפולית שפותחה במסגרת שיתוף פעולה בין תחום קידום נוער במשרד החינוך ובין הרשות למלחמה בסמים. התוכנית באה לסייע למדריך להרחיק את בני הנוער משימוש בסמים ובאלכוהול ולאמץ התנהגויות חלופיות, המאפשרות הצלחה בתחומים משמעותיים בחייהם. התוכנית מורכבת ממספר עולמות תוכן הכוללים מידע עובדתי ומרתיע, גיבוש ערכים ועמדות המתנגדים לשימוש בסמים, הקניית מיומנויות התנהגותיות להתמודדות עם מצבי סם, פיתוח מסלולי אתגר (מצוינות) והכשרת פעילי נוער כשגרירים של התוכנית בקהילה.
  
 מניתוק לשילוב
  "מניתוק לשילוב" הוא שנתון היוצא לאור על ידי המכון לקידום נוער, ומיועד לאנשים העוסקים בעבודה עם נוער מנותק - בשדה ובאקדמיה, וגם לציבור רחב יותר המוצא עניין בנושאים אלה. החוברת מפיצה ידע מקצועי חדש ומעודכן שטרם פורסם. היא מהווה במה ייחודית לעובדי קידום נוער בארץ, ומאפשרת להם להציג יוזמות אישיות ויחידתיות שפותחו על ידם.
  
 קידום נוער בסיכון ונוער מנותק בישראל
  מדיניות הטיפול בנוער בסיכון ובנוער מנותק במשרד החינוך - מינהל חברה ונוער: אוכלוסיות, עקרונות, יעדים ודרכי פעולה.
  
 "קולנוער" - נוער בסיכון יוצר סרטים
 "קולנוער" הינו פרויקט ייחודי המיועד לנוער מנותק ולנוער בסיכון המטופל ביחידות לקידום נוער, במטרה להעניק להם הזדמנות נוספת לגילוי עצמי, להשבת האמון בעצמם ולהעצימם בחברת בני גילם וקהילתם. הפרויקט מבוצע בשילוב מקצועי של עובד חינוכי-טיפולי מהיחידה לקידום נוער וצוות מקצועי בתחומי הפסיכודרמה והקולנוע של עמותת להב. לסרטים מצורפת חוברת מס' 1 עם הצעות לפעילות.
  
 "קולנוער" - נוער בסיכון יוצר סרטים
 "קולנוער" הינו פרויקט ייחודי המיועד לנוער מנותק ולנוער בסיכון המטופל ביחידות לקידום נוער, במטרה להעניק להם הזדמנות נוספת לגילוי עצמי, להשבת האמון בעצמם ולהעצימם בחברת בני גילם וקהילתם. הפרויקט מבוצע בשילוב מקצועי של עובד חינוכי-טיפולי מהיחידה לקידום נוער וצוות מקצועי בתחומי הפסיכודרמה והקולנוע של עמותת להב. לסרטים מצורפת חוברת מס' 2 עם הצעות לפעילות.
  
 "קולנוער" - נוער בסיכון יוצר סרטים
 "קולנוער" הינו פרויקט ייחודי המיועד לנוער מנותק ולנוער בסיכון המטופל ביחידות לקידום נוער, במטרה להעניק להם הזדמנות נוספת לגילוי עצמי, להשבת האמון בעצמם ולהעצימם בחברת בני גילם וקהילתם. הפרויקט מבוצע בשילוב מקצועי של עובד חינוכי-טיפולי מהיחידה לקידום נוער וצוות מקצועי בתחומי הפסיכודרמה והקולנוע של עמותת להב. לסרטים מצורפת חוברת מס' 3 עם הצעות לפעילות.
  
 קולנוער - נוער בסיכון יוצר סרטים
 "קולנוער - נוער יוצר סרטים" הינו פרויקט ייחודי שנועד להעניק לבני נוער מנותקים ולבני נוער בסיכון הזדמנות נוספת לגלות את כוחותיהם, לבטא את עולמם וחלומותיהם ולמצוא ערוץ תקשורת חדש שיכול לסייע להם במסעם האישי חזרה אל המעגל החברתי-קהילתי הנורמטיבי של בני גילם. מדי שנה לוקחות חלק בפרויקט קבוצות של בני נוער המטופלים במסגרות קידום נוער ביישובים שונים בארץ.
  
  אקלים חברתי מצמצם אלימות
  אוגדן הפעלות, חומרי עזר וטקסטים החל משנת הלימודים תש"ס מפעיל מינהל חברה ונוער תוכנית התערבות מערכתית ליצירת אקלים חברתי מצמצם אלימות בבתי הספר העל יסודיים. התוכנית מכוונת להתמודד עם תופעות של ניכור, הצקות, הטרדות ובריונות בקרב תלמידים ובני נוער בארץ, תופעות שעליהן עמדו דו"חות בנבנישתי 1999, והראל 1998 ,1994. התוכנית האופרטיבית מתבססת על תוכניות חברתיות שפותחו ונוסו בהצלחה בבתי ספר באירופה ובארה"ב.
  
  תמ"ר - אס"א
  תכניות מניעה רשותיות לצמצום התנהגויות סיכון בקרב ילדים ובני נוער לא לאלימות, סמים ואלכוהול - מאז שנת תשס"ב - 2001 מוביל משרד החינוך מינהל חברה ונוער, תוכנית מערכתית בין משרדית, הכוללת הסברה, מניעה, טיפול ואכיפה בכל הקשור בהתנהגויות סיכון של ילדים ובני נוער, בבתי ספר ובקהילה.
  
 סקר בני נוער בטיפול היחידות לקידום נוער
 בדוח זה מובאים ממצאי הסקר שנערך בקרב בני נוער שהיו בטיפול היחידות לקידום נוער. הממצאים מתייחסים למאפיינים, לצרכים ולמענים הניתנים לבני נוער הנמצאים בטיפול התחום לקידום נוער. הנתונים מתבססים על שני מקורות מידע: שאלונים למדריכים ולבני נוער שנאספו ממדגם שכבתי של 659 בני נוער בעזרת מפקחים ומדריכי קידום נוער. בניתוח הנתונים הושם דגש על בחינת המאפיינים הייחודיים לקבוצות שונות של בני נוער ולהבדלים בין בני נוער לומדים, עובדים ומנותקים.
  
 מקראה
 לקט מאמרים על התערבות קבוצתית עם בני נוער ונוער מנותק החוברת מכילה לקט מאמרים ותקצירים העוסקים בהתערבות קבוצתית בקרב בני נוער בכלל ונוער מנותק בפרט.
  
 נוער עולה בסיכון - האתגר ודרכי ההתמודדות
 החוברת מציגה את מודל העבודה עם נוער עולה בסיכון במסגרת היחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות.
  
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/08/2016