עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
"קולנוער" - נוער בסיכון יוצר סרטים
 
תוכניות מניעה - מניתוק לשילוב
 
קולנוער נוער בסיכון יוצר סרטים חוברת מס 3  

"קולנוער" הינו פרויקט ייחודי המיועד לנוער מנותק ולנוער בסיכון המטופל ביחידות לקידום נוער, במטרה להעניק להם הזדמנות נוספת לגילוי עצמי, להשבת האמון בעצמם ולהעצימם בחברת בני גילם וקהילתם. הפרויקט מבוצע בשילוב מקצועי של עובד חינוכי-טיפולי מהיחידה לקידום נוער וצוות מקצועי בתחומי הפסיכודרמה והקולנוע של עמותת להב. לסרטים מצורפת חוברת מס' 3 עם הצעות לפעילות.

 

"קולנוער" - נוער בסיכון יוצר סרטים

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/08/2016