עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
בחירות 2015
 

פעילויות הכנה לצוות החינוכי

פעילויות לבני הנוער

בחירות 2015 ברשת האינטרנט

 

לקראת הבחירות לכנסת ה-20 - כ"ו אדר, תשע"ה 17 במרץ 2015

בתאריך כ"ו אדר תשע"ה,17 במרץ 2015 יתקיימו הבחירות לכנסת ה-20. הבחירות הן לב ליבה של הדמוקרטיה והן הביטוי המובהק ליכולתם של האזרחים להשפיע על חייהם.

תקופה זו שלפני הבחירות היא הזדמנות לקיים עם בני הנוער שיח חינוכי בשאלות ערכיות, העומדות בבסיס ההתרחשויות הפוליטיות.

בחוזר מנכ"ל משרד החינוך - חינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה (תשעה/1(א), ו' באלול התשע"ד, 01 בספטמבר 2014) מודגשת אחריות מערכת החינוך  לחנך את בני הנוער לגיבוש תודעה פוליטית, באמצעות חשיפה למידע מגוון, לעמדות ודעות שונות. כך יוכלו בני הנוער לפתח תפיסת עולם והשקפה אישית, מתוך תחושת אחריות ומעורבות בנעשה במדינה ובחברה. כמו כן מפרט החוזר את הכללים הייחודיים לעיסוק בסוגיות שנויות במחלוקת בתקופת בחירות.

לפניכם מבחר פעילויות מתוך מאגר הפעילויות של מינהל חברה ונוער, שמעלות לדיון נושאים עקרוניים שעל סדר היום הציבורי בנושא הבחירות. הפעילויות מיועדות לסייע לצוות החינוכי להיערך לפעילות בבית הספר ובקהילה. חלק מן הפעילויות נכתבו בשנים קודמות ויש להתאימן לבחירות הנוכחיות.

 

פעילויות הכנה לצוות החינוכי

 

בחירות - שפע נושאים - במה לעסוק
במהלך בחירת הנושאים שחשוב לעסוק בהם במסגרות חינוכיות שונות, מן הראוי לחשוף את ההיבט הערכי-עקרוני הטמון באירוע המזדמן. לצורך בניית תוכנית חינוכית משותפת רצוי להיעזר בתרומה הסגולית של כל אחד מחברי הצוות.

 

מי מבין מה קורה פה? גיליון "על סדר היום מס' 50
הפעילות מאפשרת לבני הנוער לתת ביטוי לעמדות, רגשות ודעות לגבי מערכת הבחירות, ומעודדת ניתוח מושכל של המידע הרב סביב נושא הבחירות באמצעות סביבת למידה פעילה שיוצרת שיח אקטואלי מתמשך.


 

מתודות לאוורור רגשות ולדיון מובנה בנושאים שנויים במחלוקת
כל דיון בנושאים שנויים במחלוקת מאופיין בלהט רגשות. לכן מומלץ להשתמש במתודות מובנות שיאפשרו ביטוי למגוון הרגשות ולניהול דיון ענייני בצורה תרבותית.

 

פעילויות לבני נוער 

גיליון על סדר היום מס' 117 - זהו יום הבוחר
הגיליון נכתב לקראת הבחירות לכנסת ה-19. בגיליון שתי פעילויות. בפעילות הראשונה עולה השאלה – האם ההצבעה היא זכות או חובה, על רקע מגמת הירידה באחוזי ההצבעה בשנים האחרונות והצורך לעודד  את בעלי זכות ההצבעה להשתתף בבחירות. בפעילות השנייה מודגשת החשיבות של הצבעה מושכלת שמעוגנת בידע.

מצביע משפיע
מטרות הפעילות לבחון עמדות שונות בנוגע להצעת החוק לאפשר לישראלים בחו"ל להצביע לכנסת, לברר עם המשתתפים את השלכות החוק על גבולותיה של האזרחות הישראלית ולעורר מודעות לחשיבותה של זכות ההצבעה כביטוי לאזרחות אחראית ומעורבת.

כן לדמוקרטיה
מטרת הפעילות לברר את משמעות המונח דמוקרטיה כעיקרון וכצורת משטר; לפתח ולעודד חשיבה ביקורתית שהיא חלק מהחשיבה הדמוקרטית; לבחון את עקרונות הדמוקרטיה ומגבלותיה בחברה הישראלית בכלל ובחיי המשתתפים בפרט.

על מעורבות בני נוער לקראת בחירות
המשתתפים בוחנים עמדות שונות כלפי מעורבותם של בני נוער במערכת הבחירות ודנים בגבולות המותר והאסור בפעילות פוליטית של בני נוער.  

אישים ודעות - משחק הדמיה בנושא בחירות

מטרת המשחק לפתח את מודעות בני הנוער לכך שקיימים שני מרכיבים המשפיעים על החלטת הבוחרים - הדמות העומדת בראש המפלגה והדעות המופיעות במצע, ולבחון ע"י התנסות את השפעתה של תעמולת הבחירות.

תעמולת הבחירות באמצעי התקשורת
מטרת ההפעלה לסייע למשתתפים לפתח גישה ביקורתית לתעמולת בחירות באמצעי התקשורת השונים, להבין באלו דרכים משפיעה תעמולת הבחירות על הבוחר ולברר כיצד נדרש מהבוחר הנחשף לתעמולת בחירות לפעול.

המדינה זה אנחנו
הפעילות מבקשת להעלות  למודעות בני הנוער את חשיבות  קיומה של מסגרת מדינית עבור כל פרט ועבור קבוצות שונות בחברה; לברר מחירים לפרט ולקבוצה במצב של העדר שלטון מרכזי או העדר מוסדות חברתיים מאורגנים; לעמוד על הזכויות והחובות של האזרח במדינה דמוקרטית

יש לי מניה במדינה
הפעילות בוחנת  את אופי היחסים בין המדינה לבין אזרחיה ומבררת מהן הזכויות והחובות של האזרח במדינה דמוקרטית.

מי דואג לנו?
מטרת הפעילות היא להכיר את משרדי הממשלה ואת האופן שבו הם פועלים למען  אזרחי המדינה.

ימין ושמאל - גלגולו של מושג - למה אתה מתכוון
המשתתפים יבחנו את משמעות המושגים ימין ושמאל בפוליטיקה הישראלית, ויפתחו גישה ביקורתית לשימוש הרווח במושג "שמאל" ו"ימין" תוך ברור המחיר הכרוך בשימוש בתוויות.

 

בחירות 2015 ברשת האינטרנט

הבחירות בפתח ורשת האינטרנט מהווה מרחב ציבורי שבו שוקקת פעילות ערה ביותר: סקרים, משאלים, לוחות זמנים, אתרים של מפלגות, אתרים של מועמדים לכנסת, פרופילים אישיים של המתמודדים, ידיעות, כתבות, מאמרים ופרשנויות. להלן מבחר אתרים ובהם מידע רב בנושא. 

 

 זרקור: בחירות בישראל – לקראת הבחירות לכנסת ה-20 – הכנסת – מרכז המחקר והמידע
מידע רב המוגש באופן ויזואלי ידידותי למשתמש, בטקסטים מלווים באיורים, על שיטת הבחירות, יום הבחירות, תוצאות הבחירות ולקסיקון בחירות.

חקיקה בנושא בחירות באתר הכנסת
ברשימת החוקים ניתן למצוא את חוק הבחירות, תקנות הבחירות לכנסת, כללי הבחירות: הפעלת הקלפיות, סדרי הצבעה בנציגויות דיפלומטיות בבתי חולים ובבתי סוהר, חוק המפלגות, חוק מימון מפלגות, חוק הבחירות: דרכי תעמולה ועוד.

שיטת הבחירות לכנסת - אתר הכנסת
מידע על שיטת הבחירות לכנסת

מעורבות בני נוער בזירה הציבורית-פוליטית - הכנסת - מרכז מחקר ומידע
ממצאי סקר שנערך בקרב בני 15-18 בינואר 2005 המתייחסים למידת העניין של בני הנוער לנושאים חברתיים ופוליטיים ולנושאים אחרים שעל סדר-היום.

גיל הבחירה לפרלמנט - סקירה משווה – הכנסת – מרכז מחקר ומידע
המסמך עוסק בגיל הבחירה לפרלמנט במדינות בעולם. זה כמה עשורים שגיל הבחירה הוא 18 ברוב הגדול של מדינות העולם. בכמה מדינות מתנהל דיון ציבורי בדבר הורדת גיל הבחירה ל-16
. בסוף המסמך מוצגת טבלה ובה מבחר מדינות שבהן גיל הבחירה גבוה או נמוך מ-18.

בחירות - מאגר מת"ל מכללת קיי באר שבע
אוסף מקיף של קישורים למידע, אתרים ופעילויות בנושא הבחירות.

 


 
    תאריך עדכון אחרון:  01/01/2016