עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

המלחמה התחילה פתאום - יהדות צפון אפריקה בתקופת השואה
הפעילות עוסקת בקורותיהם של יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה, כחלק מהזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי וכחלק ממורשתו. המשתתפים ירחיבו את ידיעותיהם באמצעות קטעי עדויות ומסמכים שונים.

 

על סדר היום

 

אלי ויזל - שליח לאנושות

מדי שנה בשנה, בתאריך 27 בינואר (השנה הוקדם ל-26 בינואר), מציינים ברחבי העולם את יום השואה הבינלאומי ואת המאבק באנטישמיות ובהכחשת השואה.

אלי ויזל, שהלך לעולמו בקיץ האחרון, הוא ניצול שואה שבקולו הייחודי היה לאחד הדוברים המשמעותיים והחשובים בנושא לקחי השואה ומסרים הומניים ויהודיים העולים ממנה ולאחד הפעילים למען זיכרון השואה בישראל ובעולם. פעילות זו מוקדשת לזכרו.

 

להעביר את לפיד הזיכרון

הגיליון נכתב לציון 70 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה ולניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית במאי 1945. בגיליון זה שתי פעילויות: הפעילות הראשונה - "אנו בחרנו בחיים" מוקדשת למנשר הניצולים ולערכים שהם מבקשים להנחיל לדורות הבאים; הפעילות השנייה: - ביטויי שואה בשיח הציבורי - בוחנת היבטים שונים של ביטויי שואה לאור הצעת החוק המבקשת להגביל את התופעה, ההולכת וגוברת, של זילות סמלי השואה בשיח הציבורי.

 

 ליל הבדולח

בלילה שבין ה-9 בנובמבר 1938 ל-10 בו, ערכו הנאצים פוגרום קשה ביהודי גרמניה ואוסטריה, פוגרום זה ידוע בכינויו "ליל הבדולח". לא זו בלבד ש"ליל הבדולח" ביטא רגשות אנטישמיים בהתפרצות אלימה, אלא שהוא היה נקודת מפנה בפעילותו של המשטר הנאצי. במערך זה המשתתפים יבחנו את אירועי "ליל הבדולח" מנקודות מבט שונות, אגב חשיפה למקורות מגוונים המייצגים את הצדדים השונים שהיו שותפים לאירועים: היהודים, הנאצים והגרמנים שעמדו מנגד.

 

בדנמרק זה היה אחרת - מבצע הצלת יהודי דנמרק

בחודש אוקטובר שנת 1943, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, הציל העם הדני את יהודי דנמרק במבצע יוצא דופן. לציון שבעים שנה למבצע והעלאה על נס את האומה הדנית על פועלה זה, להלן מוצעת פעילות ללמידה משמעותית על מבצע ההצלה. המשתתפים ידונו בשיקולים הערכיים שהנחו את העם הדני לפעול נגד מדיניות האפליה וההשמדה, ויבררו את החלופות לפעולה שעמדו בפני האזרחים ובפני השלטונות בדנמרק באותה עת.

 

המשפט שזעזע את הלבבות - משפט אייכמן 

ביוני 1960 נלכד בארגנטינה אדולף אייכמן, אחד מגדולי הפושעים הנאצים, על ידי שליחיה של מדינת ישראל. משפטו, שהחל בכ"ה ניסן התשכ"א - 11 באפריל, 1961היה לאירוע מכונן בחייה של החברה הישראלית ורישומו נותר בתודעה הציבורית עד היום. מטרת הגיליון היא לסייע לבני הנוער לעמוד על התחושות ועל הלכי הרוח ששררו בחברה הישראלית עם לכידתו של אדולף אייכמן ובמהלך המשפט שהתקיים בירושלים, ולדון במשמעות המשפט כאירוע מכונן זהות עבור החברה הישראלית.

 

כוח האומה הוא בזיכרונה

לקראת יום השואה עלינו לעודד את בני הנוער ללמוד על השואה, לנסות להפיק לקחים, להמשיך ולשאת את המשא הכבד כבמעין מרוץ שליחים אין סופי. לפיד שהוא פיקדון העובר מדור לדור. מטרת הפעילות להביא למודעות המשתתפים שאחד הטעמים ללימוד השואה והעיסוק בה הוא לקחיה הרלוונטיים לימינו, ולברר עם המשתתפים את מקומה של השואה בבניית זהות אמונית-ציונית-דתית.


כעוף החול - על תקומתם של ניצולי השואה בישראל

גיליון שיצא לקראת יום השואה תשס"ח שמטרתו להוקיר את חלקם של ניצולי השואה בתקומת מדינת ישראל. באמצעות הפעילות בגיליון יכירו בני הנוער סיפורים אישיים המייצגים קבוצות שונות של ניצולי שואה החיים בישראל. כמו כן תעודד הפעילות את בני הנוער לקחת חלק במפעל תיעוד והנצחה של סיפורי חיים של ניצולי שואה.

 

לא תישא את שם השואה... 

שימוש בסמלי השואה במצבי קונפליקט בחברה הישראלית לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה חשוב לדון עם בני הנוער על אמירות והשוואות בלתי אחריות, לבחון את ההשלכות שלהן על זיכרון השואה ועל ניצולי השואה, לסייע להם לגבש הסכמה שאין לתת לגיטימציה ל"גיוס" השואה וביטוייה לשום מאבק פוליטי ולחשוב על דרכים שונות להתמודדות עם התופעה ולמיגורה.

 

קרן אור באפילה:

הגיליון מוקדש לסיפורים של חסידי אומות העולם החיים בארץ, במטרה לחשוף את בני הנוער לסיפורים של מצילי יהודים, ולבדוק דרכים אפשריות בהן יכולים בני הנוער להוקיר ולהנציח את הסיפור של  חסידי אומות העולם.

 

יום השואה הבינלאומי

מאחורי הקלעים בעצרת האומות המאוחדות - מטרת הפעילות לעורר בבני הנוער מודעות לחשיבותה של הכרזת האומות המאוחדות על קיום יום זיכרון בינלאומי לשואה ב-27 בינואר מידי שנה, ולבחון את משמעות ההכרזה עבור מדינת ישראל, העם היהודי ואומות העולם.

 

הקרב נגד השכחה

לזכרו של צייד הנאצים שמעון ויזנטל - בפעילות מתוודעים המשתתפים לדמותו של צייד הנאצים שמעון ויזנטל ולערכים שהנחו אותו בהבאת פושעי מלחמה נאצים לדין. כמו כן מבררת הפעילות כיצד יכולים בני נוער לפעול לחיזוק תודעת השואה בקרב הדורות הבאים.

 

למרוד או לא למרוד

במוקד הפעילות המוצעת דיון בדילמה שבה התלבטו צעירים חברי תנועות נוער בפולין בעיצומה של מלחמת העולם השנייה: האם לצאת מהגטו ולברוח או להישאר בגטו ולנסות להקים מחתרת לוחמת אשר בבוא העת תפעיל התנגדות מזוינת נגד הגרמנים.

 

המסע של ילדי טהרן

הסרט "ילדי טהרן" מביא את סיפור מסעם של ילדים אלה, רובם יתומים, שברחו מאימי הנאצים, ובמסע חתחתים, שאחת מהתחנות שלו הייתה טהרן, הגיעו בפברואר 1943 לארץ ישראל, כחמש שנים לפני הקמת מדינת ישראל.

ההצעה לפעילות שופכת אור על עלייתם לארץ ישראל של הילדים שכינויים היה "ילדי טהרן". הפעילות מבוססת על סרטם של דליה גוטמן, דוד טור ויהודה קווה. הסרט הוא מעין מסע בתמונות המתעד את נדודיהם, עלייתם לארץ וקליטתם של הילדים, וזאת באמצעות עדויות של מספר ניצולים.

 

פעילויות נוספות:

"מכירים ומוקירים - תרומתם של ניצולי השואה למדינת ישראל"

גם אנחנו נאבקנו בנאצים - יהודים בצבא האדום

תנועות הנוער הציוניות בהונגריה - לעשות הכול כדי להציל חיים

תנועות הנוער הציוני בהונגריה מבצע "הטיול" 

בשבילי הזיכרון - תכנית חינוכית בנושא השואה - משרד החינוך

פעילויות ותכניות חינוכיות בנושא זיכרון השואה מתוך קטלוג הפרסומים

 
    תאריך עדכון אחרון:  23/04/2017