עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

"אור ממזרח" - נשים פורצות דרך מארצות האסלאם
התכנית "אור ממזרח", היא חלק מ"הסיפור השלם", ומוקדשת לנשים פורצות דרך מארצות המזרח ומספרת את סיפורן של 28 נשים מופלאות, שחושפות עושר תרבותי רחב ומגוון. התכנית הוכנה על ידי היחידה למגדר ושוויון בין המינים בחינוך, ומזמנת מפגש עם נשים, המהוות סמל ומופת להנהגה תרבותית, ומציגה תפיסות ואורחות חיים שוויוניים מן ההיבט המגדרי.

תוכניות מינהל חברה ונוער ליום האישה הבינלאומי

גיליונות על סדר היום

בואו נדבר על פמיניזם - שיויון, מגדר וחינוך - גיליון 137 

הפעילות נכתבה לקראת יום האישה הבינלאומי. מטרת הפעילות להבהיר את המושגים "פמיניזם" ו"שוויון מגדרי", לדון בחשיבות שבקידום השוויון המגדרי ושוויון ההזדמנויות לשני המינים ובמורכבות נושא זה, וכן לברר מהי השפעת החינוך על הבניית תפיסה מגדרית בחברה.

 

חזקה יותר מהפחד - מלאלה הנערה מפקיסטן שזכתה בפרס נובל לשלום לשנת 2014

לציון יום האישה הבינלאומי מוקדש גיליון זה לנערה אחת מפקיסטן - מלאלה יוספזיי, בת השבע עשרה, שנלחמה ועדיין נלחמת למען זכותן של ילדות ונערות לחינוך, והייתה לזוכה הצעירה ביותר בפרס נובל. על מאבקה זה, כמעט שילמה מלאלה בחייה. מטרת הפעילות להכיר את הסיפור הייחודי של מלאלה, לעורר מודעות לחשיבות המאבק לזכותם של ילדות וילדים ברחבי העולם לחינוך ולעמוד על הערכים ועל העקרונות שהנחו את מלאלה במאבקה. מערך הפעילות כולל מצגת לשימוש המנחה במהלכה.

 

נשים בחברה ב-2014 - גיליון מס' 124 א' - יום האישה הבינלאומי, החל מיד שנה בשנה בתאריך שמונה במרס, נועד להעלות את המודעות לכך שקידום השלום והחברה כרוכים במתן שוויון זכויות מלא לנשים ובהשתתפותן הפעילה בתהליך. בגיליון זה נבחן דימויים שבהם החברה משתמשת לאפיון גברים ונשים ותפקידים מגדריים שהחברה קובעת כפי שאלו מוצגים בפני בני הנוער על ידי סביבתם הקרובה ועל-ידי מתווכים שונים, כגון פרסומאים, ונברר כיצד אלו משפיעים על עיצוב הזהות האישית והמגדרית של בני הנוער.

 

 נשים בזירה הציבורית - מנהיגות ומעורבות - גיליון מס' 118 - יום האישה הבינלאומי מצוין בעולם כולו בתאריך ה-8 במרס. יום זה מוקדש לציון הישגיהן של נשים בעולם בתחומים שונים ולזכרן של נשים אשר לחמו בעבר ואשר נלחמות בהווה להשגת שיוויון זכויות. גיליון זה מוקדש לנשים מנהיגות אשר פעלו לקידום שוויון ההזדמנויות בין המינים בתקופת היישוב, לאחר הקמת המדינה ועד היום. בפעילות נכיר דמויות אשר היו שותפות בעשייה חברתית וציבורית, פועלן של הנשים מבטא את שאיפתן ליטול חלק שווה בבניית הבית הלאומי במדינת ישראל ולהשפיע בתחומי חיים שונים.

 

שווה להיות אישה... - גיליון מס' 114 א' - יום האישה הבינלאומי מצוין בעולם כולו ב-8 במרס, ביום זה בשנת 1857 הפגינו בניו יורק מאות פועלות נגד תנאי עבודתן ושכרן. פעולות המחאה הותירו רושם עז והוחלט לציין יום זה מדי שנה כיום האישה הבינלאומי. השנה יחול יום האישה הבינלאומי בי"ד באדר, ביום חג הפורים, שבו קוראים את מגילת אסתר. בהפעלה זו ידונו המשתתפים בכמה דוגמאות הקשורות לעולמם: יציאת אימהות לעבודה, חלוקת עבודה בין בני זוג בעבודות הבית, תפקידי נשים בצה"ל וקיומם של בתי ספר לבנות בלבד. המשתתפים יכירו גישות שונות לשוויון בין המינים, ידונו במצבים שונים שבהם שאלת השוויון עומדת למבחן ויפעלו בנושאים הקשורים לקידום מעמדן של בנות ונשים בחברה.

 

תרומתן של נשים במאבק בדרך למדינה - גיליון מס' 95 - במלאות מאה ועשרים שנה להולדת שרה אהרונסון.
מדי שנה ב-8 במרץ מציינים את יום האישה הבינלאומי. יום זה, המוקדש לזכרן של נשים מכל העולם שנאבקו בעבר ובהווה למען שוויון זכויות, נותן לנו הזדמנות לציין את הישיגיהן של נשים בנושאים חברתיים כלכליים ופוליטיים ואת תרומתן והשתלבותן בתחומים אלה. בהיסטוריה המתחדשת של עם ישראל בארצו, לקחו נשים חלק בהקמת היישוב היהודי בבניינו ובהגנתו ובמאמץ הלאומי הכולל להקמת המדינה. בפעילות זו נעלה קווים לדמותה של שרה אהרונסון, שלחמה על עקרונותיה הלאומיים, החברתיים והאידיאולוגיים, ושילמה על כך בחייה, נדון בתרומתה ליישוב היהודי בארץ ישראל ובערכים שהנחו אותה ונבחן את מידת הרלוונטיות של ערכים אלו לימינו.

 

אותנו זה מטריד - ההטרדה המינית כתופעה חברתית  - גיליון מס' 63
מטרת הפעילות להכיר את החוק למניעת הטרדה מינית ולסייע לבני הנוער לזהות תופעות של הטרדה מינית על מנת שידעו מה מותר ומה אסור בהקשר זה, וכדי שיוכלו להיעזר בחוק במידת הצורך. כמו כן מבררת הפעילות את מידת הרלוונטיות של החוק לבני נוער ולמערכת החינוך, ומעודדת אותם לגבש כללי התנהגות ברורים במטרה למנוע התנהגות מינית הפוגעת באחר ולמנוע מאחרים לפגוע בהם.

 

איך הן נראות? - על דימוי נשים בפרסומות  - גיליון מס' 29
הפעילות בוחנת כיצד מוצגות נשים בפרסומות הישראליות, אילו דימויים עולים בהן ומהן ההשלכות של דימויים אלה על עיצוב התפיסות המגדריות בחברה הישראלית. כל זאת במטרה לטפח אצל המשתתפים מודעות, רגישות, ערנות וביקורתיות כלפי המידע וכלפי המסרים המועברים אליהם באמצעות הפרסומות, ולעודד את בני הנוער להכיר בכוחם שלא לתת לגיטימציה לפרסום המציג נשים באור שלילי ולהיאבק למען פרסום הוגן.

מבחר הפעלות מתוך מאגר ההפעלות

גבורת נשים בתקופת השואה - ככל שנחשפים מקורות חדשים ומתפרסמים זיכרונות ועדויות שלא נודעו עד כה, כך עולות דמויותיהן של הנשים היהודיות - נערות, אמהות, מחנכות ובעלות תפקידים אחרים שהשפיעו בצורה מכרעת על יכולת העמידה היהודית תחת הכיבוש הנאצי ועל הלחימה בנאצים בהיבטים שונים: שמירת שלמות המשפחה, קיום חומרי יומיומי, תמיכה ועזרה הדדית, וביום פקודה - היו מהן בשורות הלוחמים בגטאות במחנות וביערות. הפעילות שלפנינו מאפשרת לנו להכיר, ולו על קצה המזלג, מעט מן הנשים היהודיות שהתגייסו ללחימה נגד מזימת הרצח הנאצית.

 

מה קורה כשנשים יכולות
ההפעלה מבררת מהם הגורמים האישים והחברתיים המשפיעים על בחירת מקצוע בקרב בנים ובנות, ומדגישה כי הבחירה במקצוע לימודים היא אחד מהגורמים המשפיעים על מימוש השוויון של נשים בחברה.

 

נשים בלונדיניות הן... 
בהפעלה מתוודעים המשתתפים למושג "סטריאוטיפ" וחושפים את הדרכים השונות בהן נעשה שימוש בסטריאוטיפים בקומדיות מצבים. המשתתפים חושפים את המסרים החברתיים המועברים כפרק אחד בקומדיית מצבים ובודקים באיזו מידה הם מזמנים ביקורת חברתית.

 

נשים ברשת
ההפעלה בודקת כיצד מוצגות נשים באתרי אינטרנט ישראלים שונים במטרה להביא למודעותם של בני הנוער שיש חשיבות רבה לנוכחות נשים ברשת ולעודד אותם, בעיקר את הבנות, להיות מעורבים בעיצוב תכנים ותרבות ברשת שיביאו להגברת נוכחות נשים ברשת.

 

הטובות לטיס
ההפעלה בוחנת עמדות שונות בחברה הישראלית כיום לגבי שילובן של נשים ביחידות לוחמות, במטרה לסייע למשתתפים לגבש עמדה מנומקת בנושא.

 

לקראת שירות הבת
מטרת התוכנית להכין את הבנות המסיימות את בתי הספר של החמ"ד לשירות הכרוך בחשיפה לקשיים ולאתגרים. ההפעלות עוסקות בבירור עמדותיהן ויחסן לקראת השירות הלאומי, עומדות על הקשיים והרווחים הצפויים להן במהלך שירותן ומסייעות להן לקבל החלטה שתהלום את נטיותיהן ותיתן ביטוי לכישוריהן וליכולותיהן.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/03/2017