עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה  
 

 

מבוא

יום הזיכרון חל בד' באייר, יום לפני ערב יום העצמאות , נקבע כיום הזיכרון לנופלים במערכות ישראל, מהתקופה של טרום המדינה עד ימינו.

בשנת 1963 נקבע ייעודו של היום ב"חוק יום הזיכרון לחללי מלחמת הקוממיות וצבא ההגנה לישראל". בשנת 1998 החליטה ממשלת ישראל להוסיף ליום הזיכרון את הנצחת חללי פעולות האיבה, והוא נקרא מאז – "יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה".

במהלך יום הזיכרון מתנהלים החיים בארץ בצל השכול והזיכרון. ביום זה אנו מתייחדים עם זכרם של לוחמי צה"ל שנתנו נפשם על הקמת מדינת ישראל ועל הבטחת קיומה.

חוק יום הזיכרון קובע: "ביום הזיכרון תהא בכל רחבי המדינה דומייה של שתי דקות, בהן תשבות כל עבודה ותיפסק כל תנועה בדרכים, הדגלים על הבניינים הציבוריים יורדו לחצי התורן, יקוימו אזכרות ועצרות עם, ייערכו טקסי התייחדות במחנות צבא הגנה לישראל ובמוסדות החינוך, תוכניות השידורים יביעו את ייחודו של היום".

בערב יום הזיכרון נערך ליד הכותל המערבי טקס ממלכתי לזכר הנופלים ובתי הכנסת ברחבי הארץ מדליקים נרות זיכרון הדולקים במשך יממה.

בערב יום הזיכרון נהוג להדליק נר נשמה ולומר את הדברים הבאים: "נר זה שאנו מדליקים הערב קודש הוא לזכר יקירנו, שמסרו את נפשם בגבורה על כבוד העם וקדושת הארץ במערכות ישראל".

בתפילת שחרית של יום הזיכרון, נאמרת תפילת אזכרה, פרקי תהילים, מתקיים לימוד משניות ואומרים "קדיש".

בשעה אחת עשרה נשמעת צפירה בת שתי דקות שבמהלכן כל העם מתייחד עם הנופלים במערכות ישראל.

בבתי הקברות הצבאיים מתקיימים טקסי אזכרה בהשתתפות אנשי ציבור, נציגי מוסדות ממשלתיים והמשפחות השכולות.

 

בערב יום הזיכרון לא יקוימו עינוגים ציבורים והעובר על כך דינו קנס.

 

מתוך יום הזיכרון לחללי צהל, ספר החוקים 393,י"א ניסן תשכ"ג 1963

 

 

 

 

פעילויות באתר המינהל

 

הצעה לתכנון וביצוע טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

 

חוק יום הזיכרון לחללי צה"ל - מטרות הפעילות לעמוד על משמעותו של חוק יום הזיכרון, לדון בערכם הבאים לידי ביטוי בחוק ולדון בדרכים אפשרויות של הנצחה.

 

הזיכרון שלי - שלנו - מטרות הפעילות לחזק את הקשר בין זיכרון אישי לזיכרון קולקטיבי, להבין את תרומתו של הזיכרון הקולקטיבי לחוסן הלאומי ולברר את הדרכים לשמירת הזיכרון הקולקטיבי

 

הזיכרון חצוב באנדרטאות

הפעילות מוקדשת להכרת אנדרטאות זיכרון ביישוב וברחבי המדינה ומזמנת עבודת חקר סביב האנדרטאות להנצחת הנופלים.

 

 

 

יום הזיכרון ברשת

 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה – משרד החינוך

 

ונזכר את כולםאתר ההנצחה לחללי מלחמות ישראל - משרד הביטחון

 

זיכרון והנצחת חללי מערכות ישראל - שער הממשלה

 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות הטרור - מכון החגים

  

יום הזיכרון - משרד החינוך

 

פריטי מקור ופעילויות חינוכיות ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראלהספרייה הלאומית 

 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה - מאגר מת"ל, מכללת קיי

 

 

 
    תאריך עדכון אחרון:  27/04/2017