עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
בנימין זאב הרצל  - חוזה המדינה
פעילויות באתר מינהל חברה ונוער העוסקות בחזונו של הרצל, בערכי הציונות ובהישגי המדינה
 

 

בנימין זאב הרצל - מחזון להגשמה - גיליון על סדר היום מס' 37

הפעילות מבררת מהו  חזון ומה חשיבותו בחיי הפרט והחברה, ובוחנת באיזו מידה הוגשם חזונו של הרצל ומהי הרלוונטיות של חזונו לחברה הישראלית בימינו.

 

פרשת דרייפוס

הפעילות, מתוך החוברת להיות עם חופשי בארצנו - מאה שנה לקונגרס הציוני הראשון, מבקשת לברר את הנסיבות והאירועים שהביאו למפנה ביחסו של הרצל לפתרון הבעיה היהודית, ולעמוד על ההבדלים בהכרעותיהם האישיות של הרצל ודרייפוס לנוכח גילויי השנאה.

 

פרשת אוגנדה

הפעילות, מתוך החוברת להיות עם חופשי בארצנו - מאה שנה לקונגרס הציוני הראשון, דנה בערכים שבאו לידי התנגשות בקונגרס אוגנדה ובודקת את יחסם של המשתתפים לערכים אלה ואת השפעת הכמיהה של העם היהודי לארצו.

 

ציונות היום, אתמול ומחר - משחק הדמיה

במשחק ההדמיה מתמודדים בני הנוער עם שאלות שנויות במחלוקת בחברה הישראלית, ובוחנים אגב כך את ערכי הציונות בימינו.

 

להיות עם חופשי בארצנו

אסופת הפעילויות שבחוברת מכוונת לסייע לדון עם המשתתפים בנושאים שעיצבו במידה רבה את דרכה של התנועה הציונית, כגון פרשת דרייפוס, פרשת אוגנדה, תוכנית החלוקה ועוד.

 

דמותו של היהודי החדש

הפעילות מציגה בפני המשתתפים את רצונה של התנועה הציונית ליצור דמות של יהודי חדש, בוחנת את גלגוליה של הדמות במאה השנים האחרונות, ומבררת מהי בעיני המשתתפים דמותו הרצויה של היהודי הישראלי כיום.

 

מאז ועד היום

מטרות הפעילות לחשוף עמדות של המשתתפים לגבי המושג ציונות לעמוד על מרכיבים וערכים של האידיאולוגיה הציונית ולברר את הרלוונטיות שלהם לימינו.

 

חזון מול מציאות
המשתתפים יעמדו על הישגי המדינה במהלך 50 שנות קיומה הראשונות ויעסקו בדרכים העשויות לקרב אל בני הנוער את החזון הציוני, תוך כדי עיון במקורות בקריקטורות ובקטעי העשרה.

 
    תאריך עדכון אחרון:  14/12/2016