עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 

    קיץ אחר  - קייטנות תשע"ה, 2015

עדכונים אחרונים

 

עדכון לחישוב מלווים/מדריכים במהלך רחצה

כיצד נרשמים להשתלמות מנהלי קייטנות/מחנות?

תהליך אישרור השתלמות

הפעלת מתקנים מתנפחים

 


חוזר מנכ"ל בנושא הקייטנות עד/9(א)

נוהלים וטפסים

 

טפסי בקשה ממשרד הבריאות

 

הבטיחות בקייטנה

 

קייטנות קיץ - במחוזות - הנחיות טפסים ופעילויות

 

הצעות לחומרי הדרכה בקייטנה

פעילויות

משחקים

חוויה קייצית - לקט הפעלות
חוויה קייצית - תרמיל שימושי לרכז
חוויה קייצית - מדריך לסיירת מועצות
חוויה קייצית - דגל ישראל
בואו נשחק
שילוב אמנויות פלסטיות
משחקים בטעם של פעם


פעילויות בעזרת סרטים

צפייה בסרט ככלי חינוכי
פעילות בעזרת סרט
תמונה שווה אלף...

 

פעילויות בעזרת שירים

איוורור רגשות באמצעות שירה
נעמי שמר
אהוד מנור

 

על סדר היום

על סדר היום גיליון מס' 87 - תוכניות מציאות - עד כמה הן מציאותיות
על סדר היום גיליון מס' 83 - חושבים טיפה - משבר המים בישראל
על סדר היום גיליון מס' 81 א' - שבוע תנועות הנוער בישראל
על סדר היום גיליון מס' 74 - הישגי מדינת ישראל ב-60 שנות קיומה
על סדר היום גיליון מס' 66 - מותגים - כרטיס כניסה לחברה?
על סדר היום גיליון מס' 63 - אותנו זה מטריד - ההטרדה המינית כתופעה חברתית
על סדר היום גיליון מס' 59 - להתנדב בתבונה

  

 

 

 
    תאריך עדכון אחרון:  01/01/2016