עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מכינות קדם צבאיות
 

 

 

רקע ומטרות

המכינות הקדם-צבאיות הוקמו מתוך מגמה להכין את בני-הנוער, בוגרי מערכת החינוך, לקראת שירות מלא ומשמעותי בצה"ל, לעודד התנדבות ליחידות קרביות, ליחידות מובחרות ולמסלולי פיקוד וקצונה. להעניק להם הכנה נאותה וחוסן רוחני ופיזי לקראת המפגש עם חיי הצבא, לטפח מנהיגות צעירה, להעשיר את עולמם הרוחני-ציוני, להכשיר בני-נוער הנוטלים על עצמם אחריות, חדורי תחושת שליחות, ונכונים לשאת במשימות ובאתגרים הלאומיים בתחומי הביטחון, החברה, החינוך ועוד.

 

המכינות הקד"צ פרושות בכל חבלי הארץ ובכל מגזרי החברה היהודית-ציונית בישראל: ממעיין ברוך והגולן בצפון, עד מדרשת שדה בוקר וחצבה בדרום. בקיבוצים, בעיירות ובערים, ביישובים ובשכונות, לחוף הים, בשפלה ובבקעה, בהר ובמדבר. יש מהן "דתיות – תורניות" ויש "כלליות", יש מעורבות משותפות לבנים ולבנות, ל"דתיים ול"חילוניים" ויש נפרדות. כולם שותפים ליעדים המרכזיים ולמסכת פעילות חינוכית – ערכית - יהודית - ציונית משותפת.

 

במסגרת שיתוף-פעולה בין משרד החינוך למשרד הביטחון ולצה"ל, מעניקה המדינה למכינות הקד"צ המוכרות ומאושרות "מטרייה" ממלכתית הכוללת: הכרה. אישור דחיית-שירות לחניכים (משרד הביטחון), הקצאת תקציב (משרדי החינוך והביטחון), מערכת פעילות משותפת לכלל המכינות הקד"צ וגיבוי כללי לפעילותן, ימי עיון משותפים, אימוץ ע"י יחידות צה"ל ועוד.

 

נתונים כלליים

תשמ"ח (1987)

קמה המכינה הקד"צ התורנית הראשונה – "בני דוד" בעלי

תשנ"ח (1997)

קמה המכינה הקד"צ הכללית ("חילונית") הראשונה בנילי

פעלו 6 מכינות קד"צ מוכרות ובהן 700 חניכים

תשנ"ט (1999)

פעלו 10 מכינות קד"צ

תש"ס (2000)

פעלו 15 מכינות קד"צ

תשס"ג (2003)

פעלו 18 מכינות קד"צ

תשס"ד (2004)

פעלו 21 מכינות קד"צ

תשס"ה (2005)

פעלו 23 מכינות קד"צ (מהן 2 מכינות קד"צ בהקמה)

תשס"ו (2006)

פעלו 27 מכינות קד"צ מוכרות (מהן 4 מכינות קד"צ בהקמה)

תשס"ז (2006/7)

פעלו 31 מכינות קד"צ מוכרות (מהן 6 מכינות קד"צ בהקמה)

תשס"ח (2007/8)

פעלו 34 מכינות קד"צ (מהן 9 מכינות קד"צ בהקמה)

תשס"ט (2008/9)

פעלו 34 מכינות קד"צ (מהן 7 מכינות קד"צ בהקמה

בראשית תש"ע

(9.2008)   

פעלו 36 מכינות קד"צ (מהן 2 מכינות קד"צ בהקמה)

תשע"ו

פעלו 52 מכינות קד"צ (מהן 9 מכינות קד"צ בהקמה)

 

אוכלוסיית היעד

 • בנים ובנות בגילאי 17-21, בוגרי מערכת החינוך בישראל וצעירים עולים
 • צעירים המתחייבים להתגייס לשירות צבאי מלא ומשמעותי בצה"ל, בתום תקופת הלימודים במקד"צ

 

נתוני גיוס לשירות והנופלים במערכה:

 • בוגרי המכינות הקד"צ מתגייסים לשירות צבאי מלא ומשמעותי בצה"ל, פרט לחריגים מועטים ביותר.
 • שיעור המגיעים לפיקוד ולקצונה מקרב בוגרי המכינות הקד"צ, עומד על פי-2 משיעור המגיעים לפיקוד ולקצונה מכלל המתגייסים.
 • שיעור הלוחמים מקרב בוגרי המכינות הקד"צ עומד על 50% מכלל הבוגרים, לעומת 30% מכלל המתגייסים.
 • שבעה חיילים מקרב בוגרי המכינות הקד"צ, נפלו במלחמת לבנון השנייה.  יהיה זכרם ברוך!
 • ראש מכניה קד"צ ושישה חניכי מכינות קד"צ נרצחו בפיגועי טרור. יהי זכרם ברוך!

 

כיווני התפתחות:

בשנים האחרונות בולטת יוזמה להקמת מכינות קד"צ "תורניות" חדשות, עבור אוכלוסיות תלמידים מיישובי הפריפריה, בוגרי בתי-הספר התיכון ה"מקיפים" שלא נקלטו עד כה בהיקפים משמעותיים במכינות הוותיקות. מכינה קד"צ כללית ראשונה המיועדת לבני הפריפריה החלה לפעול בראשית תשס"ט בעכו - מכינת גל.

בוגרים - מספר מכינות קד"צ מפתחות מסלולי המשך, תכניות ייחודיות לחניכים, הן במהלך השירות הצבאי והן לאחר סיומו. מסלולים אלה מיועדים למצות את הפוטנציאל הטמון בבוגרי המכינות הקד"צ ולממשו במסגרות נושאות תרומה ייחודית לחברה בישראל.

 

חוק המכינות

בקיץ תשס"ח חוקקה הכנסת את "חוק המכינות הקדם-צבאיות" המסדיר את מעמעד המכינות הקד"צ את תקציבן במסגרת חוקית.

החוק אושר ברוב של 72 חברי-כנסת ללא התנגדות! ביטוי להערכה הרבה של הציבור ונבחריו למפעל משגשג זה.

 

מפעל משגשג ומצליח

בשנים האחרונות ניכר לחץ מתמיד ומבורך לפתיחת מכינות קד"צ חדשות, בין הגורמים לתופעה חיובית ומעודדת זו:

 • ההצלחה הרבה של המכינות הקד"צ הוותיקות, והיוקרה הציבורית שצוברת התכנית.
 • ההערכה לה זוכים בוגרי המכינות הקד"צ במסגרת צה"ל ובחברה האזרחית.
 • מתן מענה לאוכלוסיות בני-נוער שטרם נחשפו לתכנית זו.
 • רצון לגייס ולהפעיל צעירים ישראליים חדורי תחושת שליחות באזורים וביישובים הזקוקים לסיוע ותמיכה חברתית-חינוכית-ערכית.
 • יוזמות ורעיונות חדשניים לפיתוח מכינות קד"צ בעלות אופי מיוחד - מעורב דתיים חילוניים, מכינות קד"צ בעלות דגשים חינוכיים וחברתיים ייחודיים וכיוצא באלה.

 

 
    תאריך עדכון אחרון:  19/04/2017