עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 

 
תוכנית היל"ה
דגמי מבחנים 12 שנות לימוד
 

 

 

 

 

מבחן אזרחות במסלול סיום 12-11 שנות לימוד, חורף תשס"ט

מבחן אזרחות לדוברי ערבית במסלול סיום 12-11 שנות לימוד מועד א' קיץ תש"ע

מבחן אזרחות במסלול סיום 12-11 שנות לימוד לתלמידי מזרח ירושלים

מבחן אזרחות לדוברי ערבית במסלול סיום 12-11 שנות לימדו מועד ב' קיץ תש"ע

מבחן אזרחות למרכזים ערביים, חורף תשע"א

מבחן אזרחות לתלמידי מזרח ירושלים, חורף תשע"א

מבחן אזרחות לדוברי ערבית קיץ תשע"א מועד א'

מבחן אזרחות לדוברי ערבית קיץ תשע"א מועד ב'

מבחן אזרחות לתלמידי מזרח ירושלים קיץ תשע"א

מבחן באזרחות למרכזים הדרוזיים 11-12 שנות לימוד מועד א' חורף תשע"ב

מבחן באזרחות למרכזים הערביים חורף תשע"ב

 

 

 

גיאוגרפיה 12 שנות לימוד מבחן חורף תשס"ט יחידה ראשונה

גיאוגרפיה 12 שנות לימוד מבחן חורף תשס"ט אנסין – חבל ארץ שלא נלמד

גיאוגרפיה 12 שנות לימוד מבחן חורף תשס"ט יחידה ראשונה תרגום לערבית

גיאוגרפיה 12 שנות לימוד מבחן חורף תשס"ט אנסין – תרגום לערבית

מבחן בגיאוגרפיה אנסין בשפה העברית 12 שנות לימוד קיץ תשס"ט

מבחן בגיאוגרפיה אנסין בשפה הערבית 12 שנות לימוד קיץ תשס"ט

מבחן בגיאוגרפיה בשפה העברית יחידה ראשונה 12 שנות לימוד קיץ תשס"ט

מבחן בגיאוגרפיה בשפה הערבית יחידה ראשונה 12 שנות לימוד קיץ תשס"ט

מבחן בגיאוגרפיה בשפה העברית יחידה ראשונה 12 שנות לימוד חורף תש"ע

מבחן בגיאוגרפיה בשפה העברית אנסין (אוסטרליה) יחידה ראשונה 12 ש"ל חורף תש"ע

מבחן בגיאוגרפיה בשפה העברית, אנסין חבל ארץ שלא נלמד, יחידת לימוד אחת קיץ תש"ע

מבחן בגיאוגרפיה בשפה העברית יחידה ראשונה קיץ תש"ע

מבחן בגיאוגרפיה בשפה הערבית, אנסין חבל ארץ שלא נלמד קיץ תש"ע

מבחן בגיאוגרפיה בשפה הערבית, יחידה ראשונה קיץ 2010

מבחן בגיאוגרפיה אנסין חבל ארץ שלא נלמד חורף תשע"א

מבחן בגיאוגרפיה יחידה ראשונה חורף תשע"א

מחוון למבחן בגיאוגרפיה חורף תשע"א

מבחן בגיאוגרפיה בשפה הערבית, אנסין חבל ארץ שלא נלמד חורף תשע"א

מבחן בגיאוגרפיה בשפה הערבית, יחידה ראשונה חורף תשע"א

מבחן בגיאוגרפיה יחידה ראשונה קיץ תשע"א

מבחן בגיאוגרפיה אנסין חבל ארץ שלא נלמד, יחידה אחת קיץ תשע"א

מבחן בגיאוגרפיה בשפה הערבית, יחידה ראשונה קיץ תשע"א

מבחן בגיאוגרפיה בשפה הערבית נתי"ב, יחידת לימוד אחת קיץ תשע"א

מבחן בגיאוגרפיה אנסין חבל ארץ שלא נלמד, יחידה אחת חורף תשע"ב

מבחן בגיאוגרפיה בשפה הערבית, אנסין – חבל ארץ שלא נלמד יחידה אחת חורף תשע"ב

מבחן בגיאוגרפיה יחידה ראשונה חורף תשע"ב

 

 

 

מבחן מתמטיקה 12 שנות לימוד קיץ תשס"ט מועד א'

מבחן מתמטיקה 12 שנות לימוד קיץ תשס"ט מועד ב'

מבחן מתמטיקה בשפה הערבית 12 שנות לימוד קיץ תשס"ט

מבחן במתמטיקה 12 שנות לימוד חורף תש"ע

מבחן במתמטיקה 12 שנות לימוד קיץ תש"ע

מבחן במתמטיקה 12 שנות לימוד מועד ב' קיץ תש"ע

מבחן במתמטיקה לדוברי ערבית 12 שנות לימוד קיץ תש"ע

מבחן במתמטיקה לדוברי ערבית 12 שנות לימוד מועד ב' קיץ תש"ע

מבחן במתמטיקה 12 שנות לימוד קיץ מועד א' תשע"א

מבחן במתמטיקה בשפה הערבית 12 שנות לימוד מועד א' קיץ תשע"א

מבחן במתמטיקה 12 שנות לימוד מועד א' קיץ תשע"א

מבחן במתמטיקה 12 שנות לימוד מועד א' קיץ תשע"א (גירסה 2)

מבחן במתמטיקה 12 שנות לימוד מועד ב' קיץ תשע"א

מבחן במתמטיקה לדוברי ערבית 12 שנות לימוד קיץ תשע"א מועד ב'

מבחן במתמטיקה לדוברי ערבית 12 שנות לימוד קיץ תשע"א מועד ב'

דף נוסחאות מורחב בעברית 3 יחידות לימוד

דף נוסחאות בערבית 3 יחידות לימוד

מבחן במתמטיקה 12 שנות לימוד חורף תשע"ב

מבחן במתמטיקה 12 שנות לימוד לדוברי ערבית חורף תשע"ב

 

 

מבחן דגם 12 שנות לימוד

מחוון למבחן דגם 12 שנות לימוד

מבחן בעברית 12 שנות לימוד חורף תשס"ט

מבחן בעברית – הבנה, הבעה ולשון 12 שנות לימוד קיץ תשס"ט

מבחן בעברית – הבנה, הבעה ולשון 12 שנות לימוד חורף תש"ע

מבחן בעברית – הבנה, הבעה ולשון 12 שנות לימוד קיץ תש"ע

מבחן בעברית – הבנה, הבעה ולשון 12 שנות לימוד מועד ב' קיץ תש"ע

מבחן בעברית – הבנה, הבעה ולשון 12 שנות לימוד חורף תשע"א

מבחן בעברית – הבנה, הבעה ולשון 12 שנות לימוד קיץ תשע"א מועד א'

מבחן בעברית – הבנה, הבעה ולשון 12 שנות לימוד קיץ תשע"א מועד ב'

מבחן בעברית – הבנה, הבעה ולשון 12 שנות לימוד חורף תשע"ב

 

 

הנחיות למבחן בעל פה

מבחן מס' 1: הבנת הנקרא והבעה בכתב

המבחן בעברית למרכזים ערביים 11-12 שנות לימוד חורף תש"ע

המבחן בעברית לדוברי ערבית 12 שנות לימוד מועד א' קיץ תש"ע

המבחן בעברית לדוברי ערבית 12 שנות לימוד מועד ב' קיץ תש"ע

מבחן בשפה העברית במסלול סיום 12 שנות לימוד למזרח ירושלים

מבחן בשפה העברית במסלול סיום 12 שנות לימוד למרכזים הערביים חורף תשע"א

מחוון למבחן בשפה העברית במסלול סיום 12 שנות לימוד למזרח ירושלים חורף תשע"א

מחוון למבחן בשפה העברית במסלול סיום 12 שנות לימוד למרכזים ערביים חורף תשע"א

מבחן בשפה העברית במסלול סיום 11-12 שנות לימוד למרכזים הערביים קיץ תשע"א

מבחן בשפה העברית ברמה של 12 ש"ל לתלמידים דוברי ערבית קיץ תשע"א מועד ב'

מבחן בשפה העברית במסלול סיום 11-12 ש"ל למרכזים הערביים מזרח ירושלים קיץ תשע"א

מבחן בשפה העברית במסלול סיום 11-12 ש"ל למרכזים הערביים חורף תשע"ב

 

 

מבחן בערבית למרכזים ערביים 12 שנות לימוד קיץ תשס"ט

מבחן בערבית למרכזים דרוזיים 12 שנות לימוד קיץ תשס"ט

מבחן בערבית למרכזים ערביים 12 שנות לימוד חורף תש"ע

מבחן בערבית למרכזים דרוזיים 12 שנות לימוד חורף תש"ע

מבחן בערבית במסלול סיום 11-12 ש"ל למרכזים הערביים מועד א' קיץ תש"ע

מבחן בערבית למרכזים הערביים 12 שנות לימוד מועד ב' קיץ תש"ע

מבחן בערבית למרכזים הדרוזיים 12 שנות לימוד קיץ תש"ע

מבחן בערבית למרכזים הערביים 12 שנות לימוד קיץ תשע"א

מבחן בערבית למרכזים הדרוזיים 12 שנות לימוד קיץ תשע"א

 

 

 

 

 
    תאריך עדכון אחרון:  01/11/2012