עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 

 
תוכנית היל"ה
דגמי מבחנים 8-10 שנות לימוד עברית
 
 

 

מכתב נלווה למנחים – ספטמבר 2007

סיפור – "אוסף הבולים" 10 שנות לימוד דגם עדכני ספטמבר 2007

סיפור – "אחרי עשרים שנה" 10 שנות לימוד דגם עדכני ספטמבר 2007

סיפור – "החייכן" 10 שנות לימוד דגם עדכני ספטמבר 2007

סיפור – "לשבור את החזיר" 10 שנות לימוד דגם עדכני ספטמבר 2007

סיפור – "צפירה" 10 שנות לימוד דגם עדכני ספטמבר 2007

סיפור – "איזה תענוג היה להם" 9 שנות לימוד דגם עדכני ספטמבר 2007

סיפור – "אני זוכר" יוסל בירשטיין 9 שנות לימוד דגם עדכני ספטמבר 2007

סיפור – "כך ברחתי מהתורכים" 9 שנות לימוד דגם עדכני ספטמבר 2007

סיפור – "כסף בא וכסף הולך" 9 שנות לימוד דגם עדכני ספטמבר 2007

סיפור – "להיות סוחר יהודי בעירק" 9 שנות לימוד דגם עדכני ספטמבר 2007

סיפור – "כף של עץ" 8 שנות לימוד דגם עדכני ספטמבר 2007

סיפור – "מהו רווח יקר" 8 שנות לימוד דגם עדכני ספטמבר 2007

סיפור – "שוקולד" 8 שנות לימוד דגם עדכני ספטמבר 2007

סיפור – "איך להבין צוואת אב" 8 שנות לימוד דגם עדכני ספטמבר 2007

סיפור – "שני הידידים" 8 שנות לימוד דגם עדכני ספטמבר 2007

 

 

 

 
    תאריך עדכון אחרון:  01/11/2012