עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית
 
 

אחת ממטרות החינוך היא: "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל" (חוק החינוך הממלכתי התשס"ד, 2003).


התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית מיועדת להוביל תהליכים של למידה משמעותית, להעצים את הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית.

 

התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית בחטיבה העליונה (כיתות י'-י"ב), שפועלת במערכת החינוך במדינת ישראל החל משנת הלימודים תשע"ה, היא תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.


החל משנת הלימודים תשע"ז מוצעת גם תכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית בחטיבת הביניים (כיתות ז'-ט').

תיאור התכנית בחטיבות הביניים באמצעות קובץ ומצגת.

 

חוזרי מנכ"ל

התאמות

 

התכנית העיונית

הלמידה העיונית כולל שלושה מרכיבים: למידה - במסגרת כיתתית או שכבתית; ליווי ותמיכה - בקבוצות קטנות; הכשרה לתפקיד - במסגרת מקום ההתנסות המעשית.
 
 
 

שילוב המעורבות החברתית בתחומי הדעת

 

ניהול ההתנסות האישית

 

פעילויות לשעה הפרטנית

תהליכי ליווי ותמיכה בתלמידים במהלך ההתנסות במעורבות חברתית חיוניים להצלחת התכנית. במפגשים שבועיים קבועים שיתקיימו בקבוצות קטנות בהנחיית מורה חונך קבוע (מחנך או מורה מקצועי) התלמידים ישתפו את חבריהם גם בהצלחותיהם וגם באתגרים שהם מתמודדים אתם. המורה המלווה יסייע להם בעיבוד רפלקטיבי של ההתנסות ובכך יקדם את הלמידה המשמעותית שלהם.

 מודל היוועצות

טבלת פעילויות לשעה הפרטנית

 

הערכת התלמיד

 

בעלי תפקידים ייעודיים לתכנית

 

הכשרת בעלי תפקידים 

 

 

מאמרים

 

 

 
    תאריך עדכון אחרון:  21/06/2017