education - חינוך המנהל הפדגוגי אופק חדש
 
 
 
 

תכנון הפיתוח המקצועי של עו"ה לשנה"ל תשע"ד הסתיים.


עובדי ההוראה מתבקשים לתכנן את תכנית הפיתוח המקצועי בדיאלוג עם מנהל המוסד החינוכי בהתאם צרכי עו"ה כבעל מקצוע, צרכי המוסד החינוכי ומדיניות המשרד.


לאחר ניתוח תוצרי המיפוי, תבנה ע"י המחוז תכנית הקורסים המחוזית לפיתוח מקצועי, הרישום לקורסים יעשה באמצעות מרכזי הפסג"ה במהלך החודשים יולי-אוגוסט.

כניסה לאתר המיפוי


 

 

 

"מאז שהצטרפנו לרפורמה החוויה שלי בבית הספר השתנתה לאין ערוך. אני מאושרת בכל רגע מחדש להגיע לבית הספר. נוספו לנו המון שעות לימוד. בשעות הפרטניות אני מצליחה להגיע לתלמידים, מצטיינים וחלשים כאחד, עולים וותיקים. פעם ראשונה בחיי, ואני באמת לא מגזימה, שאני חשה תחושת התעלות בעשייה החינוכית שלי."

למכתב המלא ולמכתבים נוספים


   
 כניסה למערכת המיפוי חוברת מידע לעובד הוראה לשירותכם- מרכז תמיכה בנושא הפעלת שעון נוכחות העסקת עובדי הוראה שאינם אקדמאים 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/01/2014  

עדכוני rss