education - חינוך אופק חדש
 
 
 
 
 
 
 
 
   
עיקרי הרפורמה
 
  • הפעלת תהליכי חינוך-הוראה-למידה ממוקדי פרט.
  • הבניית עבודת המורה- ארגון העבודה הפדגוגית והלימודית בשעות פרונטאליות, שעות פרטניות ושעות שהייה.
  • חיזוק עובדי ההוראה והניהול באמצעות תהליכי התפתחות מקצועית לאורך הקריירה.
  • חיזוק ההוראה והניהול באמצעות תהליכי הערכה של עובדי הוראה.
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/10/2014  

עדכוני rss