education - חינוך אגף קליטת תלמידים עולים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 מבחני בגרות לתלמידים עולים
 
 

בחינות בגרות תשע"ח 

התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים תושבים חוזרים ושל אוכלוסיות מיוחדות בהיבחנות בבחינות הבגרות

 

התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים עולים הנבחנים בבחינות הבגרות

 

התאמות לתלמידים עולים בעלי לקויות למידה

 

התאמות לתלמידים בעלי לקויות למידה - 2018


הערכה חלופית

 

הערכה חלופית לתלמידים עולים ולתלמידים תושבים חוזרים בחטיבה העליונה

 

התפתחות אישית ומעורבות חברתית לתלמידים עולים

 

מסמך התאמות בתכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית",

 

 

המתקיימת בחינוך העל-יסודי להשתתפות מיטבית של תלמידים עולים בתכנית

 

  

אתר אגף הבחינות

מאגר בחינות בגרות
 

 

קישור למערכת העולים להפקת דו"ח עולים ולהזמנת שאלונים לעולים

 

מדריכי עולים

דף קשר - מדריכי עולים

 

למידה מרחוק לקראת מבחני בגרות לתלמידים בתנ"ך ובאזרחות

  • למידה מרחוק לקראת מבחני בגרות לתלמידים עולים באזרחות

מקצוע האזרחות משלב בתוכו תחומי דעת ונושאים מגוונים החל מרקע היסטורי להקמת המדינה, הרעיון והמשטר הדמוקרטי, מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ומשטר ופוליטיקה בישראל.

עבור התלמידים העולים, התכנים באזרחות הם חדשים והלימוד שלהם הוא צעד ראשון להיכרות והשתלבות בחברה הישראלית והתבוננות פנימה והחוצה ליחסם עם החברה הישראלית. הנושאים בהם יעסקו העולים הם: העקרונות עליהם מושתתת מדינת ישראל, הרעיון הלאומי, זהות של אזרחי ישראל, מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ישראל כמדינת העם היהודי, מהי דמוקרטיה, עקרונות הדמוקרטיה, זכויות אדם ואזרח, האזרחות במדינת ישראל, גישות כלכליות חברתיות, חוקה וחוקי יסוד, הבחירות לכנסת, הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, הרשות השופטת, רשויות מקומיות, נשיא המדינה, בקרה ופיקוח במדינת ישראל ותקשורת ופוליטיקה.

משרד החינוך בשיתוף עם מט"ח פיתח ספר מקוון לעולים החדשים, בהלימה לתכנית הלימודים לעולים ולבחינת הבגרות המותאמת לתלמידים העולים. הספר הוא לשימוש מורי העולים והתלמידים העולים.

 

למידה מרחוק לקראת מבחני בגרות לתלמידים עולים בלשון

 

יחידות ההוראה המתוקשבות מיועדות להוראת העברית לתלמידים עולים בכיתות ט'-י'. הסביבה בנויה מיחידות הוראה דיגיטליות הכוללות תרגול המתאים לתלמידים עולים: הבנה והבעה (בכתב ובעל-פה), תחביר, צורות ותקינות.

יחידות הלימוד הדיגטליות מציעות לתלמידים למידה חדשה באמצעות שיעורים מהנים, חווייתיים ועשירים. היחידות מכילות תרגול מגוון, סרטונים, תרשימים, טיפים, משחקי לשון, למידה מותאמת אישית, הוראת עמיתים, חשיבה על תהליך הלמידה ועוד. קטעי הקריאה ביחידות עוסקים במגוון נושאים, תוך דגש על מגוון אקטואליות וחינוך לערכים. כל קטעי הקריאה מלווים בקריינות.

מטרת היחידות היא ללוות מורים בעבודתם בכיתות; הסביבה אינה מתיימרת להחליף את המורה בכיתה, אלא לסייע לו להנגיש את לימודי העברית לתלמידים עולים בעלי סגנונות למידה שונים.

יחידות הלימוד הן יחידות בדיקות - מרבית השאלות נבדקות אוטומטית על ידי המערכת, כך שהתלמיד מקבל משוב וציון אוטומטי ללא בדיקה ידנית של המורה. הסביבה הדיגיטלית מותאמת להוראה בכיתות שבהן כל תלמיד מצויד במחשב או בטאבלט, או בכיתות שבהן יש מקרן.

היחידות פותחו על ידי צוות לשון, הבנה והבעה במט"ח ובשיתוף אגף קליטת תלמידים עולים במשרד החינוך

 

  • הילקוט הדיגיטלי - מאגר חומרים ופעילויות בלשון לתלמידים עולים 

  • (לגלישה בגוגל כרום) 

  •  
     
       תאריך עדכון אחרון:  28/04/2018