education - חינוך אגף קליטת תלמידים עולים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
שבוע עליות - הסיפור השלם
עליות זה להיות
 

שבוע עליות


מדינת ישראל נבנתה על-ידי עולים שהגיעו לארץ טרם הקמתה ולאחר מכן. מפעל העלייה הוביל לבניית החברה הישראלית המגוונת ורבת התרבויות, והוא אחד מהמאפיינים המייחדים את עם ישראל ואת מדינת ישראל.

"בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית... חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגנים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו ישוב גדל... מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות" (מגילת העצמאות)

בניית חברה רב-תרבותית מבוססת על הכשרת הלבבות לשם קבלת השונה ועל היכרות עם המאפיינים ועם הקודים התרבותיים של קבוצות האוכלוסייה המרכיבות את החברה.
לימוד על אודות העליות לישראל עשוי לקדם את הבנת תרומתם של העולים למדינה ואת ההכרה ביתרון של יצירת חברה רב-תרבותית. חשיבותו של הלימוד היא גם באפשרות שהוא מזמן לתלמידים למצוא נקודות חיבור עם חבריהם העולים, להתבונן בהיסטוריה המשפחתית שלהם עצמם ולעסוק בהיבטים הרגשיים של תהליך ההגירה, תהליך מורכב הכרוך באיבוד המוכר, באובדן היכולת לתקשר בשפת-האם במרחב הציבורי, בפרדה מבני משפחה ומחברים, ולעיתים גם בוויתור על ערכים המאפיינים את תרבות המוצא.
במהלך שבוע זה על כל מוסדות החינוך לשים זרקור על העליות בכלל ועל העולים בפרט, ללמוד במסגרת תחומי הדעת, לשמוע, להוקיר ולהכיר סיפורים אישיים של העולים, בני משפחותיהם ואנשים מהקהילה.
שבוע עליות – עליות זה להיות, יופעל החל מתשע"ז, בכל שנה בפרשת "לך-לך" כשבכל שנת לימודים יושם דגש אחר.

 

הנושא השנה מקושר לנושא השנתי של מערכת החינוך
70 שנה לעצמאות מדינת ישראל – 70 שנות עלייה

 

אמנות

היסטוריה

תנ"ך

גאוגרפיה

ספרות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  18/10/2017