education - חינוך אגף קליטת תלמידים עולים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
שבוע עליות - 70 שנה לעצמאות מדינת ישראל – 70 שנות עלייה
עליות זה להיות
 
 
 
שבוע עליות
 
 

שבוע עליות במערכת החינוך - 70 שנה לעצמאות מדינת ישראל - 70 שנות עלייה
ב' בחשוון תשע"ח - ז' בחשוון תשע"ח, 22.10.2017 - 27.10.2017

 

 

מדינת ישראל נבנתה על-ידי עולים שהגיעו לארץ טרם הקמתה ולאחר מכן. מפעל העלייה הוביל לבניית החברה הישראלית המגוונת ורבת התרבויות, והוא אחד מהמאפיינים המייחדים את עם ישראל ואת מדינת ישראל.


"בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית... חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגנים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו ישוב גדל... מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות" (מגילת העצמאות)
 
במסגרת ועדת יישום דו"ח ביטון, בראשות שר החינוך נפתלי בנט, הוחלט כי בשבוע העליות מערכת החינוך תעסוק בכלל העליות אשר הגיעו ומגיעות אל ישראל, וכן בעליות של יהודים יוצאי ארצות האסלאם בשנות החמישים.

 

במהלך שבוע זה על כל מוסדות החינוך לשים זרקור על העליות בכלל ועל העולים בפרט,  ללמוד במסגרת תחומי הדעת, לשמוע, להוקיר ולהכיר סיפורים אישיים של  העולים, בני משפחותיהם ואנשים מהקהילה.

 

שבוע עליות – עליות זה להיות, יופעל החל מתשע"ז, בכל שנה בפרשת "לך-לך" כשבכל שנת לימודים יושם דגש אחר.

 

השנה יושם דגש על  

70 שנה לעצמאות מדינת ישראל – 70 שנות עלייה

 

 

 

           

 

 

 

              אמנות

 

היסטוריה

 

 

 

              תנ"ך

 

גאוגרפיה - אדם וסביבה ואזרחות

 

 

 

 

 

              ספרות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             קליטת עולים

מינהל

 

             

              

                
           

 

 

המזכירות הפדגוגית

 

 

 

מצגת "עליות זה להיות" - כנס עולים בחינוך תשע"ז
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  01/11/2017