education - חינוך אגף קליטת תלמידים עולים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
שבוע עליות - הסיפור השלם
עליות זה להיות
 

חומרי הוראה-למידה והצעות לפעילויות

עלייה וקליטה

 • מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות" – גיליון "על סדר היום", מס' 140
  לפניכם, חמש פעילויות, שמטרתן להכיר ולהבין את חוויית העולה ואת קשייו בארץ הקולטת, לדון בחשיבות העלייה כמשימה לאומית ובתרומתה לחברה, ולסייע בקליטת העולים מתוך פתיחות וסובלנות לתרבותם ולמסורותיהם.

 • עולים - אז והיום
  הפעילות מבוססת על קטעים מספרה של בלהה נוי "ילדי ביכורים" המשקפים בעיות שאפיינו את קליטת העלייה בשנות ה50-40, אך מזמנים שיח על אתגרי העלייה והקליטה גם היום.

 • משפחתי וארץ ישראל
  הפעילות מאפשרת להכיר את הסיפור המשפחתי הייחודי בהקשר לסיפורי עלייה ממקומות שונים בעולם.

 • טביעת ספינת מעפילים "אגוז"
  פעילות בשלושה מעגלים (אישי, קבוצתי וכתתי) המעלה למודעות, את להט האמונה של יהודי מרוקו בדרך לעלייתם ארצה ואת דבקותם במטרה, מבררת את חשיבות הנצחתן של פרשיות גבורה של יהודים בדרכם לארץ.  וחושפת דרכי הפעולה של מדינת ישראל באמצעות ארגון "המסגרת".

חוקרים שורשים

סיפורן של עליות

 • יוצאי אתיופיה בישראל – דף מרכז
  בדף המרכז אפשר למצוא פעילויות על מסעם של יהודי אתיופיה לארץ, תהליך הקליטה בארץ – הקשיים והאתגרים וכן סיפור תרבותם ומורשתם של יוצאי העדה.

 • שורשים ומסורת יהודי סוריה
  הפעילות מבוססת על קטעים מספרי הסופר אמנון שמוש, יליד חאלב שבסוריה, המביאים את סיפור חייה של הקהילה, מורשתה ותרבותה. הפעילות עוסקת בתהליך הקליטה וההתמודדות עם החיים החדשים בארץ.

קליטת בני נוער עולים

 • תוכנית חברים
  התכנית "חברים" מוקדשת לפיתוח תחושת השייכות של בני נוער עולים בחברה הישראלית ולשיח רב תרבותי בין הקבוצות השונות.

 

 
 
   תאריך עדכון אחרון:  19/09/2018