דלג לתוכן

עדכוני rss

חיפוש אנשי קשר

 

הנהלת המשרד

מבנה המשרד/ שם היחידה

מנהל היחידה

מס' טלפון

מס'  פקס

שר  החינוך

ח"כ הרב שי פירון

02-5602330

02-5602246

סגן שר החינוך

ח"כ אבי וורצמן

02-5603925

02-5603992

המנהלת הכללית

מיכל כהן

02-5602242

02-5602336

המשנה למנהל הכללי

02-5602858

02-5602223

סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי

אריאל לוי

02-5604015

02-5604035

מנהל אגף בכיר קשרי חוץ ואונסקו

טרם מונה

02-5603700

02-5603706

דוברת המשרד וממונה על יחסי ציבור

חגית כהן

02-5602739

02-5602238

חשבת בכירה

אריאלה טוקר

02-5602420

02-5602576

היועצת המשפטית

עו"ד דורית מורג

02-5603740

02-5603840

המדען הראשי

פרופ' עמי וולנסקי

02-5602957

02-5602955

יו"ר המזכירות הפדגוגית

רחל מתוקי 

02-5602236

02-5602085

סמנכ"ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש

02-5602245

02-5604174

סמנכ"ל ומנהל המינהל  לכלכלה ולתקציבים

משה שגיא

02-5602253

02-5602248

סמנכ"ל ומנהל המינהל לכוח אדם בהוראה, תאום ובקרה

מנחם כהן

02-5602245

02-5604174

סמנכ"לית ומנהלת מינהל עובדי הוראה

גילה נגר

02-5603985

02-5603983

מנהל מינהל חברה ונוער

ארז אשל

02-5603155

02-5603886

סמנכ"ל ומ"מ מנהל מינהל הפיתוח ומנהל אגף א' בינוי ותקציב

אסף דטנר

02-5603351

02-5603198

מנהל המינהל למדע ולטכנולוגיה

ד"ר עופר רימון

02-5602195

02-5602600

מנהל מינהל החינוך הדתי

הרב אברהם ליפשיץ

02-5604107

02-5604118

מנהל המינהל לתקשוב ולמערכות מידע והממונה על יישום חוק חופש המידע

ד"ר עופר רימון

02-5602551

02-5602590

מ"מ מנהל אגף בכיר (כוח אדם בהוראה)

תמי יהושע

02-5604748

02-5604752

מנהל אגף בכיר (ביטחון, בטיחות סביבתית ושעת חירום)

אריה מור

02-5602274

02-5602357

מנהל אגף בכיר (מוסדות תורניים)

עמוס צייאדה

02-5604445

02-5604512

מנהל אגף הבחינות

ד"ר משה דקלו

02-5603301

02-5602129

ראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

מבנה המשרד/ שם היחידה

מנהל היחידה

מס' טלפון

מס'  פקס

מנכ"לית הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך - ראמ"ה

ד"ר חגית גליקמן

03-5205555

03-5205509

מנהלי מחוזות

מבנה המשרד/ שם היחידה

מנהל היחידה

מס' טלפון

מס'  פקס

מנהל מחוז ירושלים

מאיר שמעוני

02-5601605

02-5601603

מנהלת מחוז הדרום

עמירה חיים

08-6263008

08-6263009

מנהלת מחוז תל-אביב

חיה שיטאי

03-6896358

03-6896751

מנהלת מחוז המרכז

עמליה חיימוביץ

03-6896642

03-6896748

מנהל מחוז חיפה

רחל מתוקי

04-8632443

04-8632442

מנהלת מחוז הצפון

ד"ר אורנה שמחון

04-6500102

04-6500307

מנהלת חינוך ירושלים (מנח"י)

משה (קינלי) טור-פז

02-6297690

02-6296268

מנהל מחוז חרדי

מאיר שמעוני

02-5604243

02-5602979

 

יחידות סמך

מבנה המשרד/ שם היחידה

מנהל היחידה

מס' טלפון

מס'  פקס

מנהל המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

ד"ר בני פישר

03-6898679

03-6898876

מנהל הטלוויזיה החינוכית הישראלית

אלדד קובלנץ

03-6415270

03-6427091

 

מעני המשרד

 

כתובת

טלפון

e-mail

משרד ראשי

רח' שבטי ישראל 34, ירושלים 91911

02-5602222

owl@education.gov.il

 

מחוז ירושלים

רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

02-5602222

machoz_jer@education.gov.il

מחוז צפון

בית הממשלה, נצרת עילית 17105

04-6500111

machoz-zafon@education.gov.il

מחוז חיפה

ר'ח פלי"ם 15 א' חיפה 33095

04-8632666

machoz-haifa@education.gov.il

מחוז מרכז

רח' השלושה 2, ת"א 67060

03-6896666

 

מחוז תל אביב

רח' השלושה 2, ת"א 67060

03-6896666

hayashi@education.gov.il

מחוז דרום

רח' התקוה 4 קרית הממשלה באר שבע ת.ד.610 מיקוד84893

08-6263333

 

מנהל לחינוך התישבותי

רח' השלושה 2, ת"א 61092

03-6898888

helpd@kfar-olami.org.il

 

מוקד התקשורת

טלפון

פקס

e-mail

הממונה על חופש המידע

02-5602444

02-5604342

meyda@education.gov.il

האגף לפניות ותלונות הציבור

1-800-250025

02-5602390

לפניות ובקשות מידע בלבד info@education.gov.il

לתלונות בלבד tluna@education.gov.il

קו פתוח לתלמידים

1-800-222003

02-5602390

הממונה על יישום חוק זכויות התלמיד

02-5603185

02-5603159

 tovabe@education.gov.il

חדר מצב לטיולים

02-6222211

02-6243774

 

"אוח" - אתר המשרד באינטרנט

owl@education.gov.il

 

 

דוברים וממונים על קשרי ציבור

מחוז

שם

טלפון

פקס

e-mail

דוברת המשרד וממונה על יחסי הציבור חגית כהן 02-5602710 02-5602238

HAGITCO@education.gov.il

 

דובר המשרד למגזר
הלא-יהודי

עטילה כמאל

02-5602104
050-6282546

02-5602238

kamalat@education.gov.il

צפון

דוד גורלי

04-6500387

04-5600199

davidgo@education.gov.il

חיפה

כרמלה קנר

04-8632446

04-8632442

carmelka@education.gov.il

מרכז

אבי הראל

03-6896652/3

03-6896747

aviha@education.gov.il

תל אביב

אבי קצובר

03-6896370

03-6896724

avika@education.gov.il

דרום

סוזי בן הרוש

08-6263015

08-6263016

suzibe@education.gov.il

חינוך התיישבותי

נתנאלה זמיר 03-6898760 03-6898757

netanelaz@kfar-olami.org.il

 

אישורי השכלה תיכונית

(למעט בחינות בגרות ותעודות בגרות)

מוקד טלפוני (ימים א' - ה' 12:30 - 9:00) 02-5601371
רח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

 

אגף הבחינות


מטה - ירושלים, רח' שבטי ישראל 29.
טל':
02-5602489/585
פקס: 02-5602129
דאר אלקטרוני:
shulale@education.gov.il

לנבחנים חיצוניים (אקסטרנים), בנוסף:
ilanaal@education.gov.il
השירות שניתן במטה אגף הבחינות - חתימת נאמן למקור על העתקי תעודות בגרות או אישורים, בלבד.
קבלת קהל בימים א' -ה', שעות 12:30 8:30 (מלבד ערבי חגים וחופשות מרוכזות). לאתר אגף הבחינות

שלוחות אגף הבחינות לנבחנים חיצוניים (אקסטרניים)

ימים ושעות קבלת קהל

א', ג', ה'

שעות: 14:00 - 8:00

ב', ד'

שעות: 18:00 - 08:00
ימי שישי
שעות
12:00 - 08:00
בחוה:
מסוכות ופסח אין קבלת קהל

 

שלוחה

כתובת

טלפון

ירושלים

רח' כנפי נשרים 24 גבעת שאול, ירושלים

02-6515913

באר שבע והדרום

שד' שזר 21, באר שבע

08-6283291

חיפה והצפון

רח' ביאליק 3, חיפה

04-8645584

ת"א והמרכז

רח' עמל 48, קרית אריה, פתח תקווה
מען למכתבים:
טלדור - שלוחת הבחינות של מחוז ת"א והמרכז
ת"ד 7070, קרית אריה, פתח תקווה 49170

03-6164022

 

 • האגף לפניות ותלונות הציבור - לקבלת מידע על הוראות, הנחיות ונהלים, וכן לטיפול בתלונות הציבור, בעיותיו ומצוקותיו בנושאים עליהם מופקדת מערכת החינוך.
  פנו אלינו

 • אגף הבחינות לקבלת מידע בנושאים הקשורים לבחינות הבגרות
  bechinot@education.gov.il

 • אתר הממונה על זכויות התלמידים
  tovabe@education.gov.il

 • ניהול אתרי אוח - טיפול בבעיות בתפעול האתר.
  owl@education.gov.il

 • תאריך עדכון:20/07/2014