דלג לתוכן

עדכוני rss

חיפוש אנשי קשר

נתוני מערכת החינוך

נתונים על תלמידים בתשע"ג ותחזית לתשע"ד

 

מהות המידע

תשע"ג

תשע"ד(תחזית)

שינוי באחוזים מתשע"ג לתשע"ד

גנ"י ציבוריים

433,561 429,177

-1.01

מזה: גן חובה

155,554 160,940 3.46

חינוך יסודי

933,795 957,240 2.51

מזה: כיתות א

143,923 148,774 3.37

חטיבת ביניים

273,376 276,526 1.15

חטיבות עליונות

385,762 385,923 0.04

מזה: כיתות י"ב

110,189 109,599 -0.54

סה"כ תלמידים בבתי"ס

1,636,289 1,700,535 3.93

סה"כ תלמידים כולל גנ"י

2,069,580 2,129,562 2.90

 

 

נתונים על בתי הספר בתשע"ג ותחזית לתשע"ד

 

מהות המידע

תשע"ג

תשע"ד (תחזית)

שינוי באחוזים מתשע"ג לתשע"ד

תלמידים בבתי"ס

1,636,289 1,700,535 4

מוסדות

4,555 4,561 2

כיתות

61,890 62,962 2
עובדי הוראה 150,388 154,358 3

 

 

נתונים מרכזיים על בתי"ס במערכת החינוך בתשע"ג ותחזית לתשע"ד

 

מהות המידע

תשע"ג

תשע"ד (תחזית)

שינוי באחוזים מתשע"ג לתשע"ד

מוסדות

4,422 4,502 2

כיתות

63,585 64,833 2

עובדי הוראה

150,388 154,358 3

 

 

תלמידים בבתי"ס של החינוך היהודי לפי פיקוח בתשע"ג ותחזית לתשע"ד

 

מוסדות החינוך

תשע"ג

תשע"ד (תחזית)

שינוי באחוזים מתשע"ג לתשע"ד

ממלכתי

681,778 678,161 -0.53

ממלכתי דתי

216,018 217,137 0.52

חינוך עצמאי, מעיין ומוכר אחר

238,540 248,364 4.12

תלמודי תורה

47,921 50,470 5.32

סה"כ

1,184,257 1,194,132 0.83

 

 

תלמידים בבתי"ס של החינוך הלא יהודי לפי פיקוח בתשע"ג ותחזית לתשע"ד

 

תשע"ג

תשע"ד תחזית

שינוי באחוזים 

תלמידים

423,419 437,503 3.33
תאריך עדכון:30/08/2013