דלג לתוכן

עדכוני rss

חיפוש אנשי קשר

מדריך לגני ילדים

                 

רישום לגני ילדים, שכר לימוד ותשלומי הורים

הכניסה לגן

אורחות חיים

בטיחות בגני הילדים
זהירות בדרכים
הסעות ילדים
טיולים

ועד הורים

חינוך מיוחד והגיל הרך

 


רישום לגני ילדים, שכר לימוד ותשלומי הורים

 

א. הרשמה
הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים יתקיים מיום רביעי, א' בשבט התשע"ב (25 בינואר 2012), ועד יום שלישי כ"א בשבט התשע"ב, (14 בפברואר 2012) ועד בכלל.

 

הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשע"ג -
חוזר מנכ''ל תשעב/4, סעיף 3.10-1.

החוזר כולל: מועד רישום, החייבים ברישום, הרשמה שלא במועד, מועדי העברה וטפסים.

 

שימו לב!! על פי החלטת ממשלת ישראל, תספק המדינה חינוך חינם החל מתחילת שנת הלימודים תשע"ג, ה- 27.8.2012, ט' באלול תשע"ב, לילדים בגילאי 3-4 שילמדו בגני ילדים ציבוריים, לפרטים נוספים ניתן להכנס לאתר חינוך חינם מגיל 3

 

לרשויות - החוברת המלאה לרישום לגני ילדים לשנת תשע"ג
החוברת כוללת: מועדי וגילאי הרישום, תאור הליך הרישום, הוראות למילוי הטפסים ועוד.

 

חזרה

 

ב. שכר לימוד מדורג

מתוך חוזר מנכ"ל:

ג. תשלומי הורים

חזרה

 


 

 

הכניסה לגן

 

א. הימים הראשונים בגן הילדים

פתיחת שנת לימודים בכלל ובגני ילדים בפרט היא מאורע מרגש, מלווה בחששות ובלבטים, לילדים, להורים, לגננת ולסייעת לגננת. על מנת להקל על כל הנוגעים בדבר ריכזנו מספר קישורים בנושא, בהצלחה...  

חזרה

 

ב. מעברים

המעברים מהווים חלק בלתי נפרד בתרבות חיינו. אחד המעברים המשמעותיים בחיי הילד ומשפחתו הוא המעבר מגן הילדים לביה"ס.

במהלך השנים עסקו פסיכולוגים לגיל הרך וגופים נוספים בסוגיית הבשלות/ מוכנות וסוגיית ההשארות שנה נוספת בגן חובה.

חזרה

 

ג. ספרים לילדי הגן

רשימת ספרים בנושא המעבר מהבית לגן עוסקים בתחום ההתפתחותי, רגשי וחברתי

חזרה

 

ד. תוכניות, יוזמות ופרויקטים בנושא הורות לילדים בגיל הגן

חזרה

 

ה. התפתחות ואבחונים לילדי קדם יסודי   

עיכוב התפתחותי בתחומים שונים בגיל הרך דורש אבחנה ברורה של מקור הקשיים. האבחון המוקדם חיוני ומשמעותי, גם אם אין אפשרות לקבוע בשלב זה, אבחנה סופית.

לאורך חיי הילד קיימים מספר אבחונים שניתן, בעת הצורך, לבצע.  

חזרה

 


  

אורחות חיים

 

א. בריאות וחולי בגן הילדים

הגן ואופי הפעילות שבו עלולים להוות מקור להדבקה במחלות שונות. יש להקפיד על כללי היגיינה, על אוורור ועל ניקיון הגן לשם מניעת התפשטות מחלות.

ב. תזונה בגני ילדים
הקניית הרגלי אכילה מתחילה בגיל הרך.

חזרה

 

ג. מיניות בגיל הגן

התפיסה הרווחת במשך שנים נטתה להכחיש את קיומה של מיניות בילדות. מסקר שנערך

עלו מספר מגמות בהקשר למיניות נורמטיבית בגילאים הצעירים:

טיפול בילדים תוקפים מינית בראי האמנה בדבר זכויות הילד

חזרה

 

ד. פרסומות בגן הילדים

חל איסור על חלוקת חומר פרסומי בגני ילדים. (מטרת חלוקת מוצרים או חומר פרסומי ללא היתר, היא לחשוף ילדים למוצרים, לצבע, לצורה, לטעם ולהעדפת מוצרים).

חזרה

 

ה. מבדקים פסיכולוגיים לילדים בגיל הגן

אין לערוך מבדקים או מבחנים לכלל ילדי הגן הן במעבר מן הגן לבית הספר והן בשלבים אחרים במהלך שנות הלימודים בגן.

חזרה

 

ו. אחזקה וטיפול בבעלי חיים

נושא היחס לבעלי חיים והשימוש בהם כאמצעי חינוכי וטיפולי הולך ומתרחב במערכת החינוך, ולכן המשרד רואה לנכון לפרסם כללים מחייבים לטיפול בבעלי החיים ולהתייחסות אליהם.

חזרה

 

ז. עישון בגני ילדים

מתוקף צו הקובע שיש להגביל את העישון במקומות עבודה חל איסור מוחלט לעשן בשטח המוסד החינוכי, ובכלל זה גן הילדים. הצו מתיר להקצות פינה ייעודית לעישון, פינה שאין בה נוכחות של ילדים.
משום כך אסור בהחלט לעשן בשטח הגן, והגבלה זו חלה על כל באי הגן, כלומר הן על הצוות והן על המבקרים. מקור האיסור הוא בצורך לדאוג לטובת הילדים, לשמור על בריאותם ולהקנות להם כללי התנהגות על ידי מתן דוגמה אישית של המבוגרים. חובה לשמור על זכותם של הילדים לנשום אוויר
נקי מעשן. יש לתלות בגן שלט בולט על איסור העישון במקום.

 

חזרה

 

ח. חירום לחץ ומשבר

ילדים בגיל הרך הנתונים במצוקה בעקבות טראומה ומצבי לחץ מגיבים באופנים שונים הבאים לידי ביטוי בשינויים התנהגותיים. השינויים ההתנהגותיים והסימפטומים עלולים להופיע בסמוך להתרחשות אירוע מעורר חרדה, או בשלב מאוחר יותר וכן הם יכולים להיות זמניים וחולפים או מתמשכים לאורך תקופה ארוכה.

חזרה

 


 

 

בטיחות בגני הילדים
השמירה על בטיחותם ושלומם של ילדי הגן במהלך שהותם בגן היא מדאגתם של ההורים, הגננות, הרשות מקומית ומערכת החינוך.
כדי שאלו יתקיימו פרסם משרד החינוך הנחיות מפורטות שמטרתן הבטחת הבטיחות בפועל:

חזרה

 


 

 

זהירות בדרכים

מערכת החינוך בישראל רואה בחינוך לבטיחות בדרכים משימה לאומית שמטרתה מניעת אבדן וסבל בתאונות דרכים וחינוך לבטיחות ולטיפוח תרבות ההתנהגות בדרך.

משרד החינוך קבע שיש ללמד את נושא הבטיחות בדרכים ברציפות בכל שכבות הגיל, מגן הילדים ועד כיתה י"ב.

חזרה

 


 

 

הסעות ילדים

ההסעות מיועדות להביא את התלמידים אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם.

משרד החינוך משתתף בהוצאות הסעה לגני חובה.
למרות הרחבת חוק חינוך חובה לילדים גילאי 3-4, ביישובים מסוימים אין השתתפות במימון הסעות לילדים בגילאים אלו, עקב בעיות בטיחות הכרוכות בהסעתם.

חזרה

 


 

 

טיולים

הטיול הוא מרכיב מרכזי בתהליך עיצוב הילד והקניית ערכים הקשורים ביחסים שבין הילד לארצו. משרד החינוך רואה חשיבות רבה ביציאה לטיולים המשתלבים בתכנית הלימודים.

 

א. האם ישנם מקומות שיש להימנע מלטייל בהם עם ילדי הגן?

כן. המקומות שיש להימנע מסיורים בהם מחוץ לגן הם:

אזורים ושבילים שאינם מותאמים להליכה של ילדים (יש בהם בורות, פסולת מסוכנת, גרוטאות ומתקנים מסוכנים וכד').

שטחי בור שיש בהם צמחייה גבוהה, קוצים, רמשים ונחשים וכד'.

[חוזר מנכ"ל סח/3(ב)]

 

ב. כמה מלווים יש לצרף לטיול של ילדי גן?

בכל סיור קצר בתחום היישוב או טיול ארוך מחוץ ליישוב נדרשים 4 מלווים (כולל מנהלת הגן והסייעת) לכיתה שבה עד 20 תלמידים. לכל 10 ילדים נוספים נדרש מלווה נוסף.

לכל טיול יצורפו מלווים בוגרים או תלמידי כיתות י"א-י"ב. מספר התלמידים המלווים לא יעלה על מחצית כל המלווים.

מספר המלווים יהיה גדול יותר מן האמור לעיל אם יידרש הדבר על ידי גורמי הביטחון המאשרים את הטיול.

בכל מקרה של נסיעה באוטובוס ובו מעל 40 ילדים אפשר להסתפק במהלך הנסיעה בשני מלווים מבוגרים.

במקומות שקיימות בהם בעיות בטיחות (חציית כבישים סואנים, ואדיות וכו') תצרף מנהלת הגן מלווים נוספים, בהתאם לשיקול דעתה.

[חוזר מנכ"ל סח/3(ב)]

 

ג. האם מותר להסיע ילדי גן לטיול ברכבים של ההורים?

בטיול שאין בו חובה במלווים חמושים אפשר להסיע ילדים ברכב הורים בהתאם להנחיות משרד התחבורה ובאחריות מלווה בוגר.

[חוזר מנכ"ל סח/3(ב)]

 

ד. האם ניתן לכלול רחצה בבריכה בפעילות מחוץ לגן, ומהם כללי הבטיחות הנדרשים?

ילדים בגיל גן חובה בלבד יהיו רשאים לרחוץ בבריכה המיועדת לפעוטות בלבד, בגובה מים עד 30 ס"מ בלבד. הכניסה לבריכה מחייבת תיאום עם המצילים.

בפעילות רחצה בבריכה יהיו לכל קבוצה של 10 ילדים 2 מלווים. המלווים יהיו צמודים לילדים בזמן הרחצה וישגיחו עליהם בתשומת לב רבה.

[חוזר מנכ"ל סח/3(ב)]

חזרה

 


 

ועד הורים

הניסיון המעשי המצטבר, וכן גם הספרות המחקרית, מעידים שתלמידים מפיקים תועלת מכך שבין הבית ובין בית הספר שוררים יחסים של כבוד הדדי וקיימים ביניהם ערוצי תקשורת פתוחים.

חזרה

 


 

 

חינוך מיוחד והגיל הרך

 

א. חוקים ותקנות

חזרה

 

ב. יישום חוק חינוך מיוחד:

ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה וועדת ערר, הועדות הנ"ל הינן ועדות מקצועיות שהרכבן נקבע בחוק, ובידיהן הסמכות והאחריות לקבל החלטות לגבי זכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים.

ועדת השילוב המוסדית (בחינוך הרגיל) דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים להיכלל בתכנית השילוב (פרק ד1 לחוק החינוך המיוחד).

ועדת ההשמה (ברשות המקומית) דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ולהשמה ברצף המסגרות החינוכיות הקיים (לפי סעיפים 5-11 לחוק החינוך המיוחד). סעיף 20ה' בחוק החינוך המיוחד קובע שוועדת ההשמה תשמש גם כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית.

ועדת הערר (המחוזית) דנה בערעור על החלטת ועדת ההשמה (לפי סעיפים 12-13 לחוק החינוך המיוחד).

חזרה

 

ג. אפיון חריגויות של ילד שהוחלט על השמתו במסגרת חינוך מיוחד

לקביעת המסגרת ההולמת את התלמיד שהוועדה החליטה על השמתו במסגרת חינוך מיוחד, הפסיכולוג החינוכי הוא שיבצע את האפיון. האפיון יסתמך על אבחנות של גורמים מקצועיים שאבחנתם קבילה לאפיין את החריגות על פי הטבלה שלהלן

חזרה

 

ד. שיבוץ תלמידים בגן ילדים במסגרות החינוך המיוחד

תלמידים בגיל 5-3 שוועדת ההשמה החליטה על השמתם בגן ילדים לחינוך מיוחד ישובצו בגן ילדים לחינוך מיוחד על-פי האמור ב-2.3 לעיל.

השארת תלמיד בגיל 6 לשנה נוספת בגן ילדים לחינוך מיוחד תיעשה על-פי המלצת השירות הפסיכולוג-החינוכי ברשות המקומית שבה התלמיד לומד,

בהתחשב בצורכי התלמיד ובתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד ועם הורי התלמיד. לגבי תלמידי חוץ תתואם ההחלטה גם עם רשות החינוך המקומית שבה התלמיד מתגורר.

תלמיד הלומד בגן-ילדים לחינוך מיוחד במשך 3 שנים, ויש כוונה להשאירו בגן לשנה נוספת, יובא עניינו לדיון חוזר בוועדת ההשמה כנדרש בחוק החינוך המיוחד.

ככלל אין לשבץ תלמידים בגיל 5-3 במסגרת כיתה של בית-ספר לחינוך מיוחד או בכיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר של החינוך הרגיל. חריגה מהוראה זו טעונה אישור מוקדם של מנהל אגף החינוך המיוחד, בתיאום עם מנהל אגף החינוך הקדם-יסודי. האישור יינתן לשנה אחת בלבד.

חזרה

 

ה. שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

חלק ניכר מהתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים יכולים להשתלב במסגרת הכיתה הרגילה ולהפיק תועלת רבה מכך, הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית. הימצאותם של תלמידים בעלי מגוון צרכים מיוחדים בכיתה מזמנת אתגר חינוכי-חברתי הן לצוותי החינוך והן לתלמידים. מנקודת מוצא זו מורה חוק החינוך המיוחד להעניק זכות קדימה להשמתו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל על פני השמתו במסגרת החינוך המיוחד. בכך יש משום "הכרה ביכולתם של כל התלמידים ללמוד, וזכותם ללימודים, מתוך הכרה וקבלה של שונות בין בני אדם כמרכיב בסיסי וטבעי" (מתוך דוח ועדת מרגלית לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד, תמוז התש"ס - יולי 2000).

חזרה

 

ו. תשלומי הורים

 • מי זכאי לחינוך מיוחד חינם?

  עפ"י הוראות חוק החינוך המיוחד זכאי כל ילד בעל צרכים מיוחדים בגיל 3 - 21 לחינוך מיוחד אם הוא לומד במוסד חינוך מיוחד רשמי או במוסד לחינוך מיוחד מוכר שאינו רשמי, לרבות כיתה לחינוך מיוחד בבי"ס לחינוך רגיל, הכל עפ"י החלטה של ועדת השמה או ועדת ערר.

  "חינוך מיוחד" פירושו: הוראה, לימוד וטיפול שיטתיים הניתנים לפי חוק זה לילד בעל צרכים מיוחדים, לרבות טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק וטיפולים בתחומי מקצועות נוספים שייקבעו ולרבות שירותים נלווים, הכל לפי צרכיו של הילד בעל הצרכים המיוחדים.

  [חוק חינוך מיוחד התשמ"ח-1988, חוזר מנכ"ל נח/9(א)]

 • האם ילדי החינוך המיוחד מקבלים הנחה בשכר הלימוד לגני ילדים לגילאי 4-3?

  כן: הנחה של 100% - ניתנת לילד הלומד במוסד לחינוך מיוחד על-פי החלטת ועדת השמה.

  הנחה של 90% - ניתנת לתלמידים שאובחנו כמתאימים לחינוך מיוחד (בעלי לקויות קשות) ושובצו בגנים רגילים או משולבים, על סמך הצגת אישור מהביטוח הלאומי המעיד על הלקות הקשה. הבקשה להנחה בשכר הלימוד בחינוך המיוחד כלולה בטופס הרישום לגני ילדים לגילאי 4-3.

  [חוזר מנכ"ל סז/5]

חזרה

 

ז. תכנית מסגרת לילדים מתקשים בגיל הרך

תכנית מסגרת לילדים מתקשים בגיל הרך בגן הילדים הרגיל, המשולב והמיוחד הממלכתי והממלכתי דתי

חזרה

 

 ח. ועדת דורנר

ועדה ציבורית לבחינת מדיניות הטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בראשות השופטת בדימוס, גב' דליה דורנר.
הועדה סיימה את פעילותה ובימים אלו שוקדת ועדה על יישום המלצות ועדת דורנר.

 

חזרה

 

ט. שאלות ותשובות בנושאי החינוך המיוחד

חזרה

 

י. אתר האגף לחינוך מיוחד

 

חזרה

 

יא. תשלומים – מוסדות ורשויות

חזרה

 


 

 

ילדי גן מחוננים

איתור וטיפוח ילדים מוכשרים בעלי פוטנציאל למחוננות בגילאים צעירים הינו צורך אותו מעלים הורים ואנשי חינוך רבים. בגיל זה קיימת חשיבות רבה מאד בראש וראשונה למתן מענה לצרכים הרגשיים, הפיסיולוגים והחברתיים של הילד, במסגרת הקשר שלו עם הוריו ובמערכת החינוכית שבה הוא לומד. ניתן לזהות בילדים אלה את המאפיינים הבאים: ערנות גבוהה, סקרנות, טווח קשב רחב, מעורבות רבה במתרחש בסביבתם, יכולת מילולית גבוהה, מורכבות רגשית גבוהה, רגישות לסביבה, תובענות, יצירתיות וצמא לידע.

פרטים נוספים באתר מחוננים

חזרה

 


 

 

האגף תכנון ופיתוח תכניות לימודים

חזרה

 


 

 

האגף לחינוך קדם יסודי

מידע חינוכי מאורגן באשכולות הליבה וצירי האורך:

 1. מדיניות כולל גם תכניות לימודים, תכניות מסגרת, הערכה, הדרכה ועוד
 2. אשכולות המקצועות: שפה ואוריינות, מדעים ומתמטיקה, אמניות
 3. אשכול כישורי חיים המשלב חינוך גופני, לבריאות, זהירות בדרכים ומיומנויות חברתיות
 4. אשכול תרבות ומורשת
 5. בעלי צרכים ייחודיים
 6. הורים וקהילה

מידע מינהלי המכונס לפי שיטת ארגון החומר בחוזרי מנכ"ל:

 1. אורחות חיים – הוראות הנוגעות לבריאות, הזנה, אלימות, הורים ותלמידים
 2. ארגון ומינהל- פתיחת שנה, חופשות וחגים, ארגון העבודה הפדגוגית, מינהל מוסדות חינוך, חגיגות, רישום והעברות, תשלומי הורים וביטוח ועוד
 3. בטיחות ביטחון ושעת חירום
 4. קבוצות דיון למחנכות הגיל הרך

 

 • מבוא: גני הילדים בישראל מסגרת מחייבת, גן הילדים כמוסד חינוכי לימודי, הילד כאישיות מתפתחת ולומדת, מעורבות הגננת, דרכי למידה

   

  מיומנויות יסוד וכישורי חיים: חשיבה, מיומנויות ועמדות אינטלקטואליות, לשון ואוריינות, חינוך לבריאות ולבטיחות, חינוך גופני, חינוך לבטיחות בדרכים

   

  תחומי דעת: דיון תכנים השונים שעוסקים בהם בגן במידה שונה של הדגשה, בהזדמנויות למידה שונות- מזדמנות ומכוונות. לדוגמה- אמנויות, מסורת וחגי ישראל לגן הממלכתי, הממלכתי דתי, הערבי והדרוזי

חזרה

 


 

 

טפסים רבותי, טפסים...

מטופס הצהרה על בריאות הילד ועד אישור הסכמה על פרסום פרטי הילד באתרי אינטרנט ובעיתונות מקומית.

 

לצוות הגן

להורים

 

 

לצוות הגן ולהורים

 

 

חזרה

 


 

 

זכויות ילדים בגיל הגן

מערכת החינוך מניחה את היסודות לפעילות המעשית למען ערכי השוויון, ההשתתפות, המוסר והכבוד לחוק ולכל אדם, לכן החינוך לשמירה והגנה על זכויות הילד חייבים להתחיל בגן הילדים.

חזרה

 


 

 

זהב בגן – גמלאים מתנדבים בגני ילדים

תכנית זהב בגן היא תכנית ארצית להתנדבות גמלאים בגני הילדים. במסגרת התכנית מגיעים הגמלאים המתנדבים לגן אחת לשבוע לפחות, ומפעילים בגן יוזמה ייחודית המושתת על ניסיון חייהם.

חזרה

 


 

 

רפורמת "אופק חדש"

החל משנת הלימודים תש"ע, 500 גני ילדים ב-25 יישובים יפעלו במתכונת של ה"אופק החדש"

חזרה

 


 

 

לוח חופשות וחגים לשנת תשע

חזרה

 


 

 

שאלות ותשובות נפוצות בנושא גני ילדים - חלוקה לנושאים

חזרה

 


 

 

קבוצות דיון

א. פתוחות:

ב. סגורות:

 

ג. הנחיות וכללי עבודה בקבוצות דיון:

תאריך עדכון:15/02/2012