education - חינוך מינהל הפיתוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
בית-ספר "צופה שרון", אלפי-מנשה
 

פרויקט חצר מוסיקלית "לגעת בצלילים":

מתקנים מוסיקליים חדישים, המאפשרים סיפוק גירויים של צבע, צורה וצליל ופעילות איכותית בתוך סביבה לימודית מאתגרת. מטרת "החצר המוסיקלית", לאפשר פעילות אינטגרטיבית רב-גילית, אשר תחשוף את התלמידים, הן לצלילים ולקולות אשר יגבירו את רגישותם המוסיקלית, והן לדרכי הפקת הצלילים באמצעות הבנת חוקים פיסיקליים שונים, ותכונות של חומרים מגוונים.

 

תכנון: אדריכלית אופירה עציון.

 

 
  


 


 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/10/2007