education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
מהי גמישות פדגוגית?
 

גמישות היא האפשרות לקבל החלטות ולפעול באופן עצמאי בסוגיות פדגוגיות וארגוניות בפיתוח המקצועי. היא יכולה לבוא לידי ביטוי בתכנון הצרכים ברמת בית-הספר ועובדי ההוראה, במסגרות שונות ובשיטות הלמידה, בשימוש במשאבי ההוראה והמשאבים הכלכליים. הענקת גמישות פדגוגית  והמנהלית לבית-הספר נובעת מן ההנחה הבסיסית באשר ליכולת של המנהל והצוות לזהות בצורה הטובה ביותר את צורכי הפיתוח המקצועי של צוות בית-הספר ככלל ושל כל אחד מן המורים כפרט, כדי שיסייעו ללמידה משמעותית ולקידום התלמידים.


 לגמישות הפדגוגית והמנהלית בתהליך הפיתוח של צוות בית-הספר חשיבות מיוחדת מן הסיבות האלה:

 1. מדיניות של גמישות ועצמאות היא ערך כשלעצמו, המבטא תפיסה ניהולית המושתתת על אמון ביכולת של צוות הניהול של בית-הספר.

 2. בית-הספר הוא מוקד קבלת ההחלטות ולצוות הפועל בו  היכולת לפתח יוזמות, ולגלות יצירתיות בתהליכי הפיתוח המקצועי.

 3. שיקול דעת  וגמישות בהפעלת תהליכי הפיתוח המקצועי יעצימו את צוות ההוראה וייצרו קרקע פורייה ליוזמות וליצירתיות.

 4. הגמישות בתהליכי הפיתוח המקצועי תחזק את תחושת האחריות והמחויבות של מוסדות החינוך וצוותיהם, ותטפח  מנהיגות בבית-הספר.

 5. הגמישות חיונית כדי לערב את הלומדים בתהליכי הלמידה המשמעותית, לתת מענה ותחושת רלוונטיות לצורכיהם  וליצור תחושת ערך.


 תהליך הפיתוח המקצועי מבוסס על העקרונות הבאים:

 1. גמישות ושימוש מושכל בבחירת המסגרות בהתאם לצרכים.

 2. גיוון בדרכי הלמידה ובתוצרים.

 3. שילוב ידע אקדמי וניסיון שנושא עובד ההוראה (עו"ה) לבין הלמידה החדשה, יישום הלמידה החדשה, בחינה רפלקטיבית של היישום והבניית ידע חדש.

 4. למידה פעילה תוך כדי התנסות אישית ולמידת עמיתים.

 

 הפעלת גמישות פדגוגית לקידום למידה משמעותית בתהליכי הפיתוח המקצועי

 

מנהל בית-הספר, כמנהיג התהליך, נושא באחריות ליצירת תנאים המאפשרים למידה משמעותית, צמיחה ופריחה של צוותי העבודה והתלמידים.

 

 למידה משמעותית הם:תפקידיו העיקריים לקידום

 1. לטפח אקלים בבית-הספר שיאפשר למורים לחקור, לקבל מענה לסקרנותם ולעניין שהם מגלים, וללמוד מטעויות ומהצלחות.

 2. להעמיד במרכז הפיתוח המקצועי את קידום הלמידה המשמעותית ואת הישגי התלמידים, תפקודם ורווחתם.

 3. להעמיד לרשות המורים מרחב פדגוגי גמיש שיאפשר למידה משמעותית.

 4. להוקיר פעולות של הוראה-למידה משמעותית, כחלק מתהליכי הפיתוח המקצועי.

 5. לנהל את הפיתוח המקצועי על בסיס מיפוי צורכיהם של עובדי ההוראה  ובית-הספר, בהתבסס על איסוף נתונים וניתוחם  (הערכת מורים, הישגי התלמידים, נתוני המבחנים הפנימיים והחיצוניים).

 6. לפעול על-פי הנחיות הפיתוח המקצועי, כפי שנקבע בהסכם רפורמת 'אופק חדש'.

 

 מסגרות הפיתוח המקצועי בגמישות פדגוגית ומנהלית

 

למנהל ולצוות בית-הספר ניתנת גמישות בשיקול הדעת  ובמימוש תהליכי הפיתוח המקצועי בהתאם לפירוט הבא:

 

 

מסגרות למידה

 

תהליכי הפיתוח המקצועי יתנהלו בתוך בית-הספר ומחוצה לו בהתאם לצורכי המורים. לפניכם דוגמאות למסגרות למידה במרחבים שונים:

 • חדר מורים לומד (פיתוח מקצועי בבית-הספר).,
 • למידה בקהילות מקצועיות, למידה אישית, למידה במסגרת קורסים במרכזי פסג"ה ובמוסדות אקדמיים.
 • למידה עיונית, צפייה בשיעור, ליווי והנחייה.
 • למידה מקוונת, מרכז סימולציה, שיעורים מצולמים, ועוד.
 • בכל מסגרת שתימצא מתאימה על-ידי צוות ניהול בית-הספר והמורים לקידום תהליכי הפיתוח המקצועי, ותתקבל בשיח משתף.

 

מתודולוגיות

במהלך הלמידה ניתן ורצוי לגוון את המתודולוגיות, ולהתאים אותן לנושאים הנלמדים ולמיומנויות הפדגוגיות והדידקטיות הנדרשות. לפניכם דוגמאות: 

 • למידת עמיתים, הצבת שאלות, עריכת תצפיות ושיחות משוב. 
 • קבוצות תמיכה מקצועיות, ניתוח עדויות. 
 • קריאת ספרות מקצועית ודיון בה.
 • למידה מהצלחות, מחקר פעולה.
 • סדנאות לפיתוח תכניות הוראה-למידה-הערכה, הדמיות, דיוני בדילמה.
 • מרחב פתוח, למידה בלתי פורמלית, קפה ידע, למידה משיעורים מצולמים.
 • ניתוח תרחישים בתהליכי למידה-הוראה באמצעות סימולציות במסגרת היחידה לסימולציות בחינוך הל"ב שבאוניברסיטת בר אילן.
 • הסדנאות מבוססות על תרחישים ייחודיים במגוון תפקידים חינוכיים. 

 

מסלולי ההתפתחות המקצועית של המורה:

התאמת הפיתוח המקצועי לשלב בקריירה של המורה עם מבט לצמיחה בעתיד ובהתאם לצורכי הפרט ובית-הספר.

 

משאבים

מנהל בית-הספר מקבל אפשרות להפעיל מדי שנה תכנית לפיתוח מקצועי בבית-ספרו. לצורך כך תוקצינה לבית-הספר 30 שעות מרצה באמצעות מרכז פסג"ה . אם יאמץ בית-הספר גמישות פדגוגית בניהול תכנית הפיתוח המקצועי, הוא יוכל להפעיל תכנית בת 60 שעות במודלים שונים, על-פי הצרכים.
הבקשות תתבססנה על 30 או על 60 שעות של פיתוח מקצועי.

 

משאבים כלכליים - בתי-ספר שיפעילו תכניות בנות 30 שעות יקבלו הקצאה לכרטיסי מרצה בהיקף של 30 שעות. 30 שעות נוספות או יותר תתנהלנה מחוץ לבית-הספר  (במרכז פסג"ה / אקדמיה). בעזרת הכוחות הפנימיים בבית-הספר יהיה אפשר לערוך הנחיות במודלים שונים, שלמימונם ניתן להיעזר בשעות המרצה. בסיוע הכוחות הפנימיים אפשר להרחיב את המסגרת לצרכים נוספים. לבתי-ספר שינהגו בגמישות במסגרת 60 השעות יוקצו 45 שעות מרצה ו-15 השעות הנותרות יונחו על-ידי הצוות הפנימי. הנחת המוצא היא, כי חלק מעו"ה יופנו ללמידה מחוץ לכותלי בית-הספר ולכן לא יתוקצב בית-הספר במלוא 60 השעות.

 

משאבים פדגוגיים - מן הראוי לעודד את עובדי הוראה בבית-הספר לחלוק את הידע שלהם עם עמיתיהם בתהליכי ההתפתחות והלמידה באמצעות הרצאות, הנחיה וחניכה בקורסים. כמו כן, יש להסתייע במוסדות כמו מרכזי פסג"ה, אוניברסיטאות ומכללות וכד'.

 

מרכזי פסג"ה: מרכזי פסג"ה הם מהמובילים חדשנות, העמקה, טיפוח ניסיון המצטבר בשדה ושילובם בתיאוריות. גוף מקצועי זה ילווה את תהליכי הפיתוח המקצועי בגמישות הפדגוגית, וייתן מענה רלוונטי לצוות המוסד החינוכי.

 

מדדי הצלחה

יקבעו על-ידי מנהל בית-הספר בשיתוף המפקח הכולל בהתאם לתכנית הפיתוח המקצועי ולתרומתה לקידום למידה משמעותית ולמאפייני בית-הספר בטווח הקצר ובטווח הארוך.


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/02/2017  

עדכוני rss