education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
הקמפוס הוירטואלי של עובדי ההוראה בישראל-TOP
הקמפוס הוקם בשיתוף פעולה בין משרד החינוך ותמי"ד
 

הקמפוס הווירטואלי בא להקים מעטפת אחת שתרכז את תהליכי הפיתוח המקצועי של המורים כך ש – לכל מורה תינתן אפשרות להיכנס לקמפוס וללמוד מהבית בזמן הנוח לו.

 

לכל מרכזי הפסג"ה תינתן אפשרות לפתוח אתר לכל השתלמות.

לכל מדריך תינתן אפשרות לפתוח אתר שילווה את תהליך ההדרכה שלו עם המורים.


 

לכניסה לקמפוס הוירטואלי

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/10/2013  

עדכוני rss