education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
תכניות לפיתוח מקצועי
 

עם הפעלת רפורמת "אופק חדש" ורפורמת "עוז לתמורה"  במערכת החינוך, גובשו תכניות הפיתוח המקצועי בהתאם להסכמים אלה.

 

נכון להיום קיימים שלושה נתיבים לפיתוח מקצועי:

 

  "אופק חדש" 

 

 "עוז לתמורה"

 

  נתיב לעובדי הוראה  שטרם השתלבו באחת מהרפורמות לעיל ("עולם ישן")

 


על מנת להכיר את התכניות השונות המוצעות לעובדי ההוראה השונים, נא לבחור בנתיב  המתאים.

 

צוות האגף במטה ובמחוזות, כמו גם צוותי מרכזי הפסג"ה והמוסדות האקדמיים עומדים לרשותכם בכל שאלה.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/08/2014  

עדכוני rss