education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
מאגר התוכניות לפיתוח מקצועי דרגות 1-9
 

מערכת החינוך פועלת בהתמדה לקידום איכותה ורמתה. אחת הדרכים לקידום ולביסוס מעמדם של עובדי הוראה היא באמצעות תהליך מובנה ושיטתי של פיתוח מקצועי.

 

"אופק חדש" מזמן הזדמנות לשינוי משמעותי במתווה התפתחותו המקצועית של עובד ההוראה.

 

המתווה יבנה על-פי רצף הקריירה של עו"ה ועל פי מהותו של הידע בדגש על שיפור מעמדו והתמקצעות עובד ההוראה.

 

תהליך הלמידה של עובד הוראה מתחיל בהכשרה טרום תפקידית וממשיך ברצף התפתחות הקריירה בכניסה למקצוע ובלמידה התוך תפקידית.

 

ההתפתחות המקצועית נועדה לחזק את עובדי ההוראה על-מנת להעלות את מעמדו המקצועי.

 

לנוחיותכם, ניתן להוריד הנחיות לחיפוש תכנית במערכת המקוונת.

 

קישור לקורסים המאושרים לעובדי הוראה במקצועות הבריאות (מטפלים) במסלול אישי.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/08/2019  

עדכוני rss