education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
דבר מנהל האגף - "אופק חדש"
 

המתווה משקף תהליך חשיבתי ומעשי של מינהל הכשרה והפיתוח המקצועי לעובדי הוראה והאגף ביצירת כלים ותבניות, יצירת שפה משותפת והתווית מדיניות, לכלל יחידות המשרד בנושאי הפיתוח המקצועי לעובדי הוראה.

המתווה מתייחס לשלב ההתפתחות של עובד ההוראה, לתחומי ההתפתחות שלו ונותן מענה לעובדי הוראה ובעלי תפקידים במערכת החינוך על פי הסכם אופק חדש.

מתווה התכניות מאפשר לעו"ה לבחור את המתאים להם בשלב ההתפתחות בו הם נמצאים, ולקיים דיאלוג חינוכי עם מנהל/ת המוסד החינוכי בבחירה זו ו/או עם המפקחת על הגננות.

כאמור, המתווה הינו תוצר של עבודה משותפת בין המינהל, האגף וכלל יחידות המשרד, ויחידות המשרד בינן לבין עצמן. יצירה זו מסמלת התמקצעות , שיטתיות, רצפים וגוונים, והיא אמורה לספק מצע פדגוגי לשיח איכותי בין המנהל ועובדי ההוראה, בין עובדי ההוראה לבין עצמם, בין המפקחים וצוות הניהול, ותכנית פעולה מעשית לקורסי הפיתוח מקצועי.

בהצלחה לכולנו.

בברכה,

מוטי רוזנר

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/09/2014  

עדכוני rss