education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
מוסדות אקדמיים המקיימים תהליכי פיתוח מקצועי בדרגות 7-9
 
 

לקראת ההרשמה ללימודים בדרגות הגבוהות הנכם מתבקשים  לידע את מנהל ביה"ס על כך,  לשתף בשלב  איתור הצרכים, התכנון של פיתוח היוזמה / מחקר והיישום.

פירוט מתכונת הלמידה והנחיות לתהליכי הפיתוח המקצועי:

  1. עובד הוראה הנמצא בדרגה 7-8 יוכל לבחור מתוך התוכניות המיועדות לדרגות 7 או 8 כולל המסלולים הייחודיים.
  2. עובד הוראה הנמצא בדרגה 9 יוכל ללמוד בתכנית מורה חונך בכיר, בהתאם לקריטריונים המופיעים במדיניות דרגה 9, במידה ואינו עומד בקריטריונים עליו ללמוד  בתכניות דרגות 7-8.

כדי לתת מענה לעובדי ההוראה,  פיתחנו תכניות ייחודיות בתחומי דעת, תכניות לבעלי תפקידים, תכניות המתבססות על מתודולוגיות חדשניות רפלקטיביות, בנושאים גנריים ותכניות שקיבלו הכרה ללומדים כמזכות בדרגות 7-9 כגון: הוראת מחוננים, מדידה והערכה, ועוד.

הגדלנו את אפשרויות הבחירה. עובד ההוראה יכול לבחור מתי ילמד, היכן ילמד,  ואת נושא היוזמה, או החקר. הלמידה תהווה תשתית לחקר העשייה ולפיתוח יוזמות תוך שימוש במתודולוגיות שונות, חיבור בין פרקטיקה ותיאוריה, חיבור מושכל בין שיטות הוראה ותכנים, חברות בקהילה מקצועית, למידת עמיתים  כולל ליווי והנחייה.  כל אלה יתמכו בעובד ההוראה לממש את צרכיו בתהליכי פיתוחו המקצועי ולתת לו מענה במסגרות אילו, לטובתו וכתרומה לקהילתו.

 

מידע נוסף ניתן לקרוא בחוברת ההסברה

לעיונכם בקישורים הבאים: 

 טבלת התכניות המוצעות לשנת הלימודים תשע"ו 

 טבלת הקורסים המתקיימים בתשע"ו בחלוקה למוסדות

הרישום לקורסים נעשה במוסדות האקדמיים ובמרכזי הפסג"ה.

 

לצורכי  קידום על עובד ההוראה ללמוד 210 שעות. (75+75+60 שעות), (הלמידה הינה מדולרית ותבחר ע"י  עובד ההוראה)

  • מומלץ לעיין בתקציר שבאתר המוסד האקדמי.
  • התכנית מוצעת רק במוסדות שקיבלו אישור מאגף א' לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה (רשימה לעיל), הזכאים לקיים את התכניות.
  • הנכם רשאים לפנות לכל אחד מהמוסדות ע"פ בחירתם ללא קשר למקום מגוריכם או למקום עבודתכם.
  • לידיעתכם, חלק מהקורסים מתקיימים במרכזי פסג"ה, אנא עקבו אחר הפרסומים.
  • ניתן לשנות ו/או לבטל מקום לימוד עד חודש טרם פתיחת הלימודים בפועל. לאחר תאריך זה, יחויב הנרשם בתשלום דמי הרשום למוסד בסך 130 ₪.

הנחיות לפיתוח המקצועי ניתן לקרוא במכתב הערכות למנהל ביה"ס לקראת הפיתוח המקצועי לשנה"ל תשע"ו (יעודכן בהמשך)

לשאלות והבהרות ניתן לפנות למפקחים מפקחים על הפיתוח המקצועי לעובדי הוראה במטה ובמחוזות ו/או לרכזות ההשתלמויות בכל מחוז.

מוסדות אקדמיים

יוזמות ומחקרים של עו"ה

אוניברסיטאות

 

אוניברסיטת בן גוריון, בית הספר לחינוך

אוניברסיטת בר-אילן, היחידה לפיתוח מקצועי

אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך

אוניברסיטת תל - אביב, בית הספר לחינוך

האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך

האוניברסיטה הפתוחה, היחידה לקידום עובדי הוראה

הטכניון, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה

קישור לאתר

מכון ויצמן למדע

מכללות לחינוך

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך

האקדמית גורדון - מכללה לחינוך

קישור לאתר

המכללה האקדמית אחווה

המכללה האקדמית בוינגייט

קישור לאתר

המכללה האקדמית לחינוך בית ברל

קישור לאתר

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה

המכללה האקדמית הרצוג (ליפשיץ והרצוג)

המכללה האקדמית לחינוך "חמדת הדרום"

המכללה לחינוך דוד ילין

הקריה האקדמית אונו

מכללה ירושלים

מכללת אוהלו בקצרין

מכללת אורות ישראל

מכללת לוינסקי לחינוך

מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

מכללת סמינר הקיבוצים

קישור לאתר

 מכללת קיי

 מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך

תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך

המכללה האקדמית ספיר – היחידה לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה

 

מכון מופת

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/11/2015  

עדכוני rss