education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 "אופק חדש" - דרגות 7 - 9 - נהלים והנחיות
 
 

שנה"ל תשע"ה תהא השנה הרביעית בה מתקיים  תהליך פיתוח מקצועי של עובדי הוראה בדרגות 7-9. פרטים בכל הנוגע למדיניות הפיתוח המקצועי בדרגות אלה והנחיות רלוונטיות, ניתן לקרוא באתר או"ח, אגף א' לפיתוח מקצועי לעו"ה.

  • עו"ה בדרגות 7-9 ישבצו עצמם לתוכניות הייחודיות בדרגות הגבוהות (מדרגה 6 ל-7, מדרגה 7-ל-8, מדרגה 8 ל- 9)
  • מידע על התכניות המתקיימות בשנה"ל תשע"ו 
  • הרישום לקורסים נעשה במוסדות האקדמיים ובמרכזי הפסג"ה 
  • מידע על התכניות לצורכי  קידום על עובד ההוראה ללמוד 210 שעות. (75+75+60 שעות) (הלמידה הינה מדולרית ותבחר ע"י  עובד ההוראה)

גמישות פדגוגית בתכניות של דרגות 7-9

הלמידה תהווה תשתית לחקר העשייה ולפיתוח יוזמות תוך שימוש במתודולוגיות שונות, חיבור בין פרקטיקה ותיאוריה, חיבור מושכל בין שיטות הוראה ותכנים, חברות בקהילה מקצועית, למידת עמיתים  כולל ליווי והנחייה.  עובד ההוראה יכול לבחור מתי ילמד, היכן ילמד,  ולבחור את נושא היוזמה, או החקר. 
כל אלה יתמכו בו לממש את צרכיו בתהליכי פיתוחו המקצועי ולתת לו מענה במסגרות אילו, לטובתו וכתרומה לקהילתו

 מדיניות והנחיות לעובדי הוראה במסגרת מסלול "אופק חדש" לשנת תשע"ח

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/10/2017  

עדכוני rss