education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
פסג"ה באר שבע
 

מנהלת:  גב' חיה אבני

סגנית:   גב' גלית בלומברג

 

כתובת: שדרות רגר 85, 84100 באר שבע

 

ת. ד.:  549

טלפון:  08-6474636

פקס:   08-6474654

 

 

שלח דואר אלקטרוני למרכז פסג"ה באר שבע

 

 אתר האינטרנט של מרכז פסג"ה באר שבע

 

 

במרכז פסג"ה ניסויי באר שבע, פועל 'מעלות' -  מרכז הפצה, בחסות גף ניסויים ויזמות,  המאפשר לפרט וסגלי הוראה לחוות תהליכי פיתוח מקצועי באמצעות מודל פעולה מקורי בן ארבעה שלבים.

בשנים האחרונות משתף פעולה מרכז 'מעלות' עם מרכז 'עופרי', בחסות משרד החוץ, בסדנאות פעילות לקבוצות אנשי חינוך ממדינות שונות בעולם. במסגרת הסדנאות מתנסים אנשי החינוך השונים בתכנון, ויצירת המרכז לפיתוח מקצועי בארץ מוצאם.

פרטים נוספים אודות מודל הפעולה המקורי והתהליך הניסויי אפשר למצוא בספר האלקטרוני באתר מרכז הפסג"ה

משלחת בינלאומית -
סדנא לבניית תמונת עתיד במרכז פסגה ניסויי באר שבע 2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/07/2019  

עדכוני rss