education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
בעלי תפקידים במטה האגף
 
 

שם ומשפחה

 

תפקיד

טלפון + פקס

ד"ר מירי גוטליב

 

מנהלת אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה

02-5603687/8

02-5603682

עדינה שטרית

 

 

02-5603687/8

02-5603682

אילת קנטור

 

מנהלת ענף טיפול בפרט

 

02-5602193/4

02-5603682

יעל אוברגוט-מעוז

 

פיתוח מקצועי לעו"ה

02-5603684

 

 

אילנה רוזנברג

 

מנהלת גף פיתוח מקצועי לעו"ה

 

02-5603712

02-5603682

לילי רוסו

 

ממונה פדגוגית על מרכזי פסג"ה

 

02-5603981

ברכה אדלשטיין

 

מפקחת ארצית

 

02-5603680

02-5603682

ורדה בורובסקי

 

מפקחת ארצית -פיתוח מקצועי והסמכת עו"ה

 

02-5603162

02-5603603

יוסף חמדאן

 

מפקח על הפיתוח המקצועי – מגזר דוברי ערבית

050-6282501

דורית צפירה

 

רכזת מקצועית

 

02-5603668

02-5603603

מלכה קרמניאן

 

רכזת מקצועית

 

02-5603680

02-5603603

עליזה סלמן

 

מנהלת ענף מענקים ושכר לימוד

 

02-5603678

02-5603603

 

 

שרה לוי

 

ממונה על תקציבי האגף

 

02-5602157/8

02-5603067

מירי גונן

 

רכזת מקצועית

 

02-5703677

02-5603067

 

 

סיגלית ורדי

 

רכזת תקשוב ארצית במרכזי פסג"ה

054-5362829

לימור ליבוביץ

 

מדריכה ארצית לאוריינות חזותית

054-6394744

 

 

יפה מנשה

 

מנהלת גף מרכזי פסג"ה

 

02-5603632

02-5603100

יוסף ביג'ל

 

מדריך ארצי - מחשוב ותקשוב

 

02-5603911

02-5603100

משה דיוויס

 

מנהל ענף ציוד אורקולי, אפסנאות ואספקה

 

02-5602810

02-5603100

תמי בן דוד

 

מנהלת ענף לוגיסטיקה במרכזי פסג"ה

 

02-5604300

02-5602407

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/09/2015  

עדכוני rss