education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
בעלי תפקידים במטה האגף
 
 

שם ומשפחה
תפקיד
טלפון + פקס
מנהל אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה
02-5603687/8
 
 
02-5603682
ראש לשכה - מנהל האגף
02-5603687/8
 
 
02-5603682
מנהלת ענף טיפול בפרט
02-5602193/4
 
 
02-5603682
יעל אוברגוט-מעוז פיתוח מקצועי לעו"ה 02-5603684
     
 
 
 
מנהלת גף פיתוח מקצועי לעו"ה
02-5603712
 
 
02-5603682
ממונה פדגוגית על מרכזי פסג"ה
02-5603981
מפקחת ארצית
02-5603680
 
 
02-5603682
מפקחת ארצית -פיתוח מקצועי והסמכת עו"ה
02-5603162
 
 
02-5603603
מפקח על הפיתוח המקצועי – מגזר דוברי ערבית
050-6282501
רכזת מקצועית
02-5603668
 
 
02-5603603
רכזת מקצועית
02-5603680
 
 
02-5603603
מנהלת ענף מענקים ושכר לימוד
02-5603678
 
 
02-5603603
 
 
 
ממונה על תקציבי האגף
02-5602157/8
 
 
02-5603067
רכזת מקצועית
02-5703677
 
 
02-5603067
סיגלית ורדי רכזת תקשוב ארצית במרכזי פסג"ה 054-5362829
     
לימור ליבוביץ מדריכה ארצית לאוריינות חזותית 054-6394744
     
מנהלת גף מרכזי פסג"ה
02-5603632
 
 
02-5603100
מדריך ארצי - מחשוב ותקשוב
02-5603911
 
 
02-5603100
מנהל ענף ציוד אורקולי, אפסנאות ואספקה
02-5602810
 
 
02-5603100
מנהלת ענף לוגיסטיקה במרכזי פסג"ה
02-5604300
 
 
02-5602407

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/01/2015  

עדכוני rss