education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
בעלי תפקידים במטה האגף
 
 

שם ומשפחה

 

תפקיד

טלפון + פקס

עינת רום

 

מנהלת אגף א', התפתחות מקצועית של עובדי הוראה

02-5603687/8

02-5602076

עדינה שטרית

 

 רכזת לשכה בכירה

02-5603687/8

02-5602076

אילת קנטור

 

מרכזת טיפול בפרט

 

02-5602193/4

02-5602076

 

הדר גפני

 

ממונה על תכנים ותוכניות בפיתוח המקצועי

 

02-5603712

02-5602076

יפעה עמית שליאר

 

ממונה על מרכזי פסג"ה והטמעה בבתי הספר

 

02-5603981

ורדה בורובסקי

מפקחת ארצית -פיתוח מקצועי והסמכת עו"ה

02-5603162

02-5602076

יוסף חמדאן

מפקח התפתחות מקצועית, מגזר ערבי

050-6282501

דורית צפירה

מנהלת ענף גמולי השתלמות וקידום עו"ה

02-5603668

02-5602076

מלכה קרמניאן

רכזת מקצועית

 

02-5603680

02-5602076

עליזה סלמן

מנהלת ענף מענקים ושכר לימוד

02-5603678

02-5602076

חגית ברלינסקי

ממונה על פיתוח מקצועי - מורי מורים, מבצעים פדגוגיים, רשויות מקומיות, רשתות חינוך ורפורמת ההכלה.

02-5603924 

 

שרה לוי

 

ממונה על תקציבי האגף

 

02-5602157/8

02-5602076

מירי גונן

 

מנהלת ענף תקציבים

 

02-5703677

02-5602076

 

יפה מנשה

 

מנהלת גף מרכזי פסג"ה

 

02-5603632

02-5603100

משה דיוויס

 מנהל ענף ציוד אורקולי, אפסנאות ואספקה

02-5602810

02-5603100

תמי בן דוד

מרכזת לוגיסטיקה, מרכזי פסג"ה 

02-5604300

02-5602407

יוגב חטינה

 מדריך מרכז ארצי

050-3964204

 

שרית כהן

מדריכה ארצית תחום הלמידה הדיגיטלית

 

ניצה הלוי כהן

מדריכה בפיתוח המקצועי

 

 

יפה מנשה

מנהלת גף מרכזי פסג"ה

02-5603632
02-5603100

משה דיוויס

מנהל ענף ציוד אורקולי, אפסנאות ואספקה

02-5603100
02-5602810

תמי בן דוד

מרכזת לוגיסטיקה, מרכזי פסג"ה

02-5602407
02-5604300

אלקסה ירמולוב

סטודנטית (השתלמויות עו"ה)

025603449

יואל חדד

סטודנט (השתלמויות עו"ה)

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/11/2018  

עדכוני rss