education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
בעלי תפקידים במטה האגף
 
 

שם ומשפחה

 

תפקיד

טלפון + פקס

עינת רום

 

מנהלת אגף א', פיתוח מקצועי עובדי הוראה

02-5603687/8

02-5602076

הדר גפני

 

ממונה על תכנים ותוכניות בפיתוח המקצועי, קשר אגף יחידות מטה

 

02-5603712

02-5602076

יפעה עמית שליאר

 

ממונה על מרכזי פסג"ה והטמעה תהליכי פיתוח מקצועי בבתי הספר

 

02-5603981

חגית ברלינסקי

ממונה על פיתוח מקצועי- מורי מורים, מבצעים פדגוגיים, רשויות מקומיות ורשתות חינוך

02-5603924

ורדה בורובסקי

מפקחת פיתוח מקצועי חמ"ד והסמכת עובדי הוראה

02-5603162

02-5602076

יוסף חמדאן

מפקח פיתוח מקצועי חברה ערבית

050-6282501

יוגב חטינה

מדרך מרכז  ארצי לפיתוח מקצועי

02-5603399

שרית כהן

מדריכה ארצית תחום הלמידה הדיגיטלית בפיתוח מקצועי

 

ניצה הלוי כהן

מדריכה בפיתוח המקצועי

 

 

עדינה שטרית

 

 רכזת לשכה בכירה

02-5603687/8

02-5602076

שרה לוי

 

ממונה על תקציבי האגף

 

02-5602157/8

02-5602076

מירי גונן

 

מנהלת ענף תקציבים

 

02-5703677

02-5602076

אילת קנטור

מרכזת טיפול בפרט

02-5602193/4

02-5602076

יפה מנשה

 

מנהלת גף מרכזי פסג"ה

 

02-5603632

02-5603100

משה דיוויס

 מנהל ענף ציוד

02-5602810

02-5603100

תמי בן דוד

מרכזת לוגיסטיקה, מרכזי פסג"ה 

02-5604300

02-5602407

עליזה סלמן

מנהלת ענף מענקים ושכר לימוד

02-5603678

02-5602076

מלכה קרמניאן

רכזת מקצועית

 

02-5603680

02-5602076

דורית צפירה

מנהלת ענף גמולי השתלמות וקידום עו"ה

02-5603668

02-5602076

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/04/2019  

עדכוני rss