education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
אודות הקו הפתוח
אודות הקו
 

"הקו הפתוח לתלמידים" הוקם בשנת 1989 (שנת הלימודים תש"ן) על רקע מלחמת המפרץ הראשונה ופרסום אמנת האו"ם לזכויות הילד, שני אירועים מכוננים אשר עיצבו את דרכו והתפתחותו של הקו.

 

הקו הפתוח לתלמידים והורים נועד בעיקרו לכוון, להדריך ולהנחות את הפונים אליו, תלמידים והורים כאחד, לשמש אוזן קשבת למצוקות התלמידים ולתת פיתרון מיידי, ככל שניתן, לבעיות העולות במהלך לימודיו של התלמיד במוסד החינוכי.

 

הקו הפתוח הינו קו מנחה ומדריך לתלמיד כאשר הוריו משמשים לעיתים כשליחיו.

הקו הפתוח איננו קו שמטרתו להעניק יעוץ פסיכולוגי לתלמידיו ו/או להוריו, אלא קו שעיקרו, כאמור, מנחה ומדריך את התלמיד, ו/או הוריו באורחותיו של המוסד החינוכי ובהתנהלותו של התלמיד במסגרתם.

 

עבודת צוות הקו והאגף מושתתת על שבעה ערכי יסוד חברתיים ומקצועיים- שוויון, כבוד, שיתוף, אמינות, מקצועיות, מחויבות ושירות- המדגישים הן את הזהות האידיאולוגית של היחידה והן את דרכי עבודתה ומנחים את הצוות בכל פעולותיו.  

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/03/2011    

עדכוני rss