education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
בעקבות מבצע צה"ל ברצועת עזה
 

קו מידע לציבור באגף לפניות ותלונות הציבור: 1-800-25-00-25

קו מידע לציבור במחוז דרום: 1-800-20-44-02

 

 

באיזה יישובים לא יתקיימו לימודים היום?

האם במוסדות החינוך המיוחד מתקיימים לימודים?

האם תיערך פעילות כלשהי לילדים המושבתים מלימודים?

האם תלמידים המנועים מהגעה סדירה למוסדות החינוך יוכלו ללמוד מהבית?

האם ילדים השוהים בבית קרוביהם מחוץ למקום מגוריהם יוכלו ללמוד במוסדות החינוך במקומות בהם הם שוהים?

האם ילדים הגרים באזור בו אין מתקיימים לימודים ולומדים באזור בו מתקיימים לימודים – אמורים להגיע לבית הספר?

האם עובדי הוראה המתגוררים באזור בו אין מתקיימים לימודים והמלמדים באזור בו מתקיימים לימודים אמורים להתייצב לעבודה?

לאן יש לפנות אם ברצוני לארח משפחות מהדרום?

 

________________________________________________________ 

באיזה יישובים לא יתקיימו לימודים היום? 

רשימת היישובים בהם לא מתקיימים לימודים נקבעת ומתעדכנת באופן שוטף על-ידי פיקוד העורף. אנו ממליצים לעקוב  אחר ההודעות השונות בתקשורת האלקטרונית, באתרי האינטרנט השונים ולהתעדכן במרכזי המידע של משרד החינוך ופיקוד העורף. לצפייה ברשימת המלאה של היישובים ניתן ללחוץ כאן.

 

חזור

________________________________________________________ 

האם במוסדות החינוך המיוחד מתקיימים לימודים?

הנחיות פיקוד העורף חלות על כל מוסדות החינוך, לרבות מעונות-יום, גני ילדים, בתי ספר, מוסדות לחינוך מיוחד ומוסדות להשכלה גבוהה.

 

חזור

________________________________________________________  

האם תיערך פעילות כלשהי לילדים המושבתים מלימודים?

משרד החינוך, בשיתוף עם הצבא, נערך להפעלה של כ- 300 מורות חיילות לפעילויות הפגתיות בתוך המקלטים והמרחבים המוגנים. המורות תלוונה את הילדים ובני הנוער בתוך המקלטים עם ערכות הפעלה מיוחדות שהוכנו לצורך כך. הערכות כוללות: פעילות חינוכית חברתית, משחקי חברה וחשיבה, חומרי יצירה ותקליטורים לפעילות באינטרנט. החיילות עוברות תדרוך מקדים של מינהל חברה ונוער, וכן של אגף שפ"י במשרד החינוך לקראת הפעילות עם התלמידים. על מנת להתעדכן אם, היכן ומתי נערכות הפעילויות יש לעמוד בקשר עם המוקדים העירוניים ברשויות המקומיות.

 

חזור

________________________________________________________ 

האם תלמידים המנועים מהגעה סדירה למוסדות החינוך יוכלו ללמוד מהבית?

בעקבות הנחיית פיקוד העורף על איסור קיום לימודים במוסדות החינוך בטווח של עד 30 ק"מ מהגבול, יחלו בתי הספר הממוקמים בטווח זה בהפעלת נוהל "למידה מתוקשבת". בתוך כך, התלמידים יקיימו פעילות לימודית על ידי למידה מרחוק באמצעות המחשבים, דרך האתרים הבית ספריים. באתרים יועלו משימות לימודיות המותאמות לכל כיתה והתלמידים יתבקשו להכין את המשימות המתוקשבות ולהגישן חזרה למורים, באמצעות אתר האינטרנט. בנוסף, באתרים הבית ספריים יועלו קישורים למאגרים של פעילויות הפגתיות מתוקשבות מגוונות, וכן נגישות לאתרי תוכן, כמו: "הספרייה הדיגיטלית", "מאגר מידע-מדיה" ואתר המחוז. כמו כן, יופעלו הפורומים הכיתתיים באופן שוטף.

 

לדף ריכוז אתרי האינטרנט בהם ניתן להיעזר ניתן ללחוץ כאן.

 

חזור

________________________________________________________ 

האם ילדים השוהים בבית קרוביהם מחוץ למקום מגוריהם יוכלו ללמוד במוסדות החינוך במקומות בהם הם שוהים?

ילדים הגרים בטווח האש והשוהים בבית קרוביהם מחוץ למקום מגוריהם יוכלו להצטרף אל קרוביהם וילמדו עימם במוסדות החינוך בהם הם לומדים. מנהלי מוסדות החינוך הונחו לקלוט ילדים אלה במוסדות החינוך, בחום ובאהבה.

 

חזור

________________________________________________________ 

האם ילדים הגרים באזור בו אין מתקיימים לימודים ולומדים באזור בו מתקיימים לימודים – אמורים להגיע לבית הספר?

כן. ילדים אלה אמורים להגיע לבית ספרם, בכפוף להנחיות הביטחון אותן מפרסם פיקוד העורף והמתייחסים גם לדרך ההגעה הבטוחה אל מוסדות החינוך וממנו.

 

חזור

________________________________________________________ 

האם עובדי הוראה המתגוררים באזור בו אין מתקיימים לימודים והמלמדים באזור בו מתקיימים לימודים אמורים להתייצב לעבודה? 

כן. עובדי ההוראה המלמדים ביישובים בהם מתקיימים לימודים סדירים אמורים להתייצב לעבודתם במוסדות החינוך. במקרים מיוחדים בהם קיימת מניעה כלשהי, בעיה או קושי – ניתן לפנות אל הפיקוח להתייעצות ולקבלת הנחיות / פתרון.

 

חזור

________________________________________________________ 

לאן יש לפנות אם ברצוני לארח משפחות מהדרום?

הנושא הופקד בידיהן של הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר. אשר על כן, יש לפנות ישירות אליהן.

 

חזור

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/12/2010    

עדכוני rss