education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי שופטים
 

פרופ' חיים לוי הוא אחד החוקרים החשובים והבולטים במדע הניהול בעולם. תוצאות הדוקטורט של פרופ' לוי, אשר פורסמו ב-1969 במאמר משותף עם פרופ' גיורא חנוך, שניהם מהאוניברסיטה העברית, ייסדו תחום חדש בניתוח כלכלי של השקעות. תחום זה, הנקרא שליטה סטוכסטית (stochastic dominance), מדרג בחירות השקעה באופן יחסי. פרופ' לוי הוא אחד המובילים בשיטה זו, הנחשבת לאחד הכלים החשובים בתורת ההחלטות הפיננסיות.

פרופ' לוי היה בין המייסדים של בית הספר הראשון בארץ למנהל עסקים באוניברסיטה העברית ופיתח כלים ושיטות לניתוח כלכלי וקבלת החלטות בניהול סיכונים בתנאי אי-ודאות. הוא תרם רבות לחקר המשק הישראלי ולחינוך האקדמי בישראל וזכה להכרה על פועלו בקבלת פרס א.מ.ת. פרופ' לוי פרסם 19 ספרי מחקר וספרי הוראה וכתב למעלה מ-230 מאמרים מדעיים. במחצית השנייה של המאה העשרים פרסם פרופ' לוי מאמרים רבים יותר בתחומו מכל חוקר אחר בעולם.

פרופ' לוי הוא מהחוקרים הראשונים אשר ניתחו ובחנו בחינה מדעית את שוקי ההון בישראל. מחקריו השפיעו רבות על עיצובם והתפתחותם של שוקי ההון וניירות הערך בישראל. הוא שימש יועץ בענייני ניהול פיננסי לגופים רבים ובהם בנק ישראל, משרד המסחר והתעשייה, משרד התקשורת וחברת בזק.

פרופ' לוי נמנה גם עם החוקרים החשובים בתחום פריסת השקעות בין-לאומית, מערכת התורמת לצמצום הסיכון הכולל הכרוך בהשקעות, לשיפור התשואה על השקעות ולמיתון התנודתיות והפגיעות של שוקי הון מקומיים. מחקריו סיפקו כלים יישומיים לטיפול בהשקעות בין-לאומיות.

פרופ' לוי ידוע כמורה מרתק. הרצאותיו הן חוויית הוראה וחוויה אינטלקטואלית ושמו הופיע פעמים רבות ברשימת המורים המצטיינים של האוניברסיטה העברית. ספרי הלימוד הרבים שכתב השפיעו על איכות הוראת המימון בישראל ובעולם. הוא הנחה תלמידי דוקטורט רבים והם משרתים כיום במוסדות מובילים, בארץ ובחו"ל, באקדמיה ובעולם המעשה. פרופ' לוי השלים את כל לימודיו האקדמיים בארץ, וההכרה שזכה לה כחוקר הפורה בעולם בתחום המימון היא תעודת כבוד לחינוך הגבוה בישראל.

על כל אלה מצאה הוועדה את הפרופ' חיים לוי ראוי לקבל את פרס ישראל.

השופטים:

 

פרופ' מרים ארז, יו"ר

פרופ' שמעון בנינגה

פרופ' אילן סלומון

פרופ' שמואל סנדלר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/05/2014