education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' מרדכי רוטנברג הוא חוקר בעל סגולות מיוחדות במינן, והוא פיתח מודל חשיבה מקורי המבוסס על פרשנות ייחודית למושגים יהודיים חסידיים. המודל מבוסס על הרעיון הקבלי של הצמצום, המאפשר פינוי מקום לאחר ומתמודד עם נושאים הנמצאים במרכז המחקר והעיון החברתי בארץ ובעולם, כמו שאלת הנרטיביזם הטיפולי, התיוג החברתי ויכולת החברה לכלול בתוכה את "האחרים" שבקרבה. למודל המקורי והחדשני שפיתח פרופ' רוטנברג השלכות על חקר העבודה הסוציאלית בהקשריה המגוונים, וכן על תחומי ידע אחרים במדעי החברה, כמו סוציולוגיה ופסיכולוגיה.

 

על פי המודלים החדשניים שפרופ' רוטנברג מציע קיימים בספרות היהודית-מדרשית-קבלית-חסידית רעיונות פסיכולוגיים וסוציולוגיים עמוקים המעידים על הבנה עמוקה של נפש האדם ושל ההתנהלות החברתית של העולם. לתפיסתו - המתבססת על טענתו של הסוציולוג הידוע מקס וובר - כל התנהגות חברתית תוך-אישית ובין- אישית נובעת מיסודות אמונה תיאולוגיים היוצרים את דרכי פעולתם של בני האדם. פרופ' רוטנברג חשף את היסודות התיאולוגיים הנוצריים של הפסיכולוגיה המערבית ופיתח תפיסה חברתית אלטרנטיבית על בסיס התיאולוגיה היהודית, שיש לה השלכות על העבודה הסוציאלית. מודל הצמצום שפותח על ידי פרופ' רוטנברג הוא מודל פסיכו-חברתי פלורליסטי, המאפשר תיקון ושיקום תוך גישה פלורליסטית ואופטימית. הנחת העבודה היא שתיאולוגיית הצטמצמותו הרצונית של האל לפנות מקום לאדם כדי להיכנס עמו ליחסים דיאלוגיים של דו-קיום משמשת בסיס לערבות הדדית אנושית. משנת "הערבות ההדדית" שפרופ' רוטנברג פיתח כפרדיגמה אלטרנטיבית לרווחה חברתית כוללת התייחסות לממד הבין-דורי, התוך-אישי, הבין-אישי והעל-אישי. מדובר במודל שיישומו אוניברסאלי ואשר יצר מושגים טיפוליים חדשים, מודל המתאים באופן מיוחד לחברה שהקוד התרבותי היהודי הוא אחד משורשיה התרבותיים, כמו החברה הישראלית. בניגוד לדומיננטיות של הצלחה חומרית כאידיאל חברתי בלעדי פיתח רוטנברג אף את המודל של יחסי "זבולון ויששכר", אשר על פיהם לא רק הלמדן ה"יששכרי" והסוחר ה"זבולוני" הם אידיאלים שווי-מעמד, אלא גם ה"חסיד" ו"בעל החסד" יכולים להגשים את האידיאל היהודי, מי בתפילה ומי בעזרה לזולת.

 

בעשרות ספריו ומאמריו פרופ' רוטנברג מבטא את האידיאות המקוריות שלו, שיש להן השלכות לתחום הרווחה בכלל ולחקר העבודה הסוציאלית בפרט. ספריו נחשבים לפורצי דרך בשורה ארוכה של תחומים, כמו תולדות האידיאות, המבנה המעמדי של החברה, סטייה חברתית ועבריינות, פמיניזם, חינוך לאסרטיביות, פסיכואנליזה, פסיכופתולוגיה ופונדמנטליזם דתי. במגוון התחומים הללו הוא מחפש את התשתית הרעיונית היוצרת את העיוותים התפיסתיים המתבטאים במחלותיה הקונקרטיות של החברה. לשם כך הוא מתמודד עם שורה ארוכה של הוגי דעות, החל מהוגים קלאסיים כפרויד, קלווין, הגל ודרקהיים וכלה בהוגים בני זמננו כדרידה ולוינס. ספריו ראו אור בשפות שונות: באנגלית, בצרפתית, בפורטוגזית וביפנית.

 

את רעיונותיו המקוריים ואת גישתו החדשנית בחקר העבודה הסוציאלית הפנימו תלמידיו במהלך שלושים ושמונה השנים שבהן הוא חקר ולימד בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים, וכיום הם מיישמים את תורתו הלכה למעשה. במהלך השנים קמה מבין תלמידיו הרבים עמותה העוסקת בהנחלת הפסיכולוגיה היהודית בזיקה לתרומתה של העבודה הסוציאלית לקידום רווחתן של אוכלוסיות מיוחדות ואוכלוסיות מצוקה; כל זאת על פי משנתו ותורתו. שני מפעלים בעלי משמעות ציבורית קמו כמרכזי לימוד להוראת הרווחה החברתית על פי המודלים שהציע פרופ' רוטנברג:

א.     המרכז לפסיכולוגיה יהודית בירושלים (ע"ש בנו, בעז רוטנברג ז"ל). במסגרת המרכז נלמדת ומיושמת תורתו באופן מעשי ככלי לתקשורת ולהבנה טובה יותר של היחס הבין-אישי ודרכי תיקון לחריגים ולנפגעים שבחברה ולנפש כל אדם.

ב.      המרכז לרווחה חברתית-יהודית על פי משנתו של פרופ' רוטנברג שהוקם על ידי בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית. המורים במסגרת זו הם עובדים סוציאליים ופסיכולוגים שהיו תלמידיו של פרופ' רוטנברג. בכך זוכה פרופ' רוטנברג להנחיל לדורות הבאים את המודל האידיאולוגי שיצר מתוך עיסוקו רב-השנים בתחום העבודה הסוציאלית.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' מרדכי רוטנברג ראוי לפרס ישראל בחקר העבודה הסוציאלית לשנת תשס"ט.

 

 

השופטים

פרופ' הלל שמיד, יו"ר

פרופ' אורה גילבר

פרופ' יוחנן ווזנר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012