education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' צבי לרון - יליד רומניה, בוגר בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים - הוא המייסד והבונה של הענף הרפואי של אנדוקרינולוגיה לילדים בארץ.

 

עבודתו הקלינית והמחקרית של פרופ' לרון מ-1958 ועד היום נעשתה במסגרת המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת במרכז הרפואי בילינסון ובהמשך ב"שניידר" בפתח תקווה, שהוקם על ידו והוא המרכז הגדול מסוגו בישראל.

 

פרופ' לרון פרסם שורה ארוכה של מאמרים חשובים בתחום האנדוקרינולוגיה והסוכרת, ופיתח והעמיד שיטות חדשות בתחום הניטור לקביעת רמות הורמון הגדילה, האינסולין והורמונים אחרים בשיטת בדיקה רדיו-אימונולוגית.

 

פרופ' לרון היה בין הראשונים בעולם בחקר הורמון הגדילה ומנגנון הפעולה שלו ושימושיו הקליניים בטיפול בילדים שקומתם נמוכה ושעד לתגלית זו חסרו טיפול יעיל. בהמשך חקר פרופ' לרון את מנגנון הפעולה של הורמון הגדילה ואיתר את הקולטנים שלו. עובדה זו עזרה להבנה מפורטת ועמוקה של פעולת הורמון הגדילה על רקמות איברי הגוף השונים ולטיפול בילדים בעלי קומה נמוכה.

 

בשנות השישים תיאר פרופ' לרון לראשונה אוכלוסיית ילדים שסבלו מננסות למרות רמה תקינה או אפילו גבוהה של הורמון הגדילה בדמם. אוכלוסיה מיוחדת זו, שנחקרה על ידי פרופ' לרון מ-1966 ועד היום, ידועה, והיא תועדה בספרות העולמית בשם LARON TYPE DWARFISM (ננסות מסוג לרון).

 

פרופ' לרון המשיך במחקר הפעילות של הורמון הגדילה, והגדיר את הקולטנים הלא-פעילים באוכלוסיית הננסים ואף הביא לפריצת דרך באיתור המערכת הגנטית האחראית לתופעה זו.

 

במקביל למחקריו בתחום הורמון הגדילה פיתח פרופ' לרון מחקר נרחב בתחום של סוכרת הנעורים. פרופ' לרון היה הראשון שפיתח טיפול רב-תחומי משולב בסוכרת הנעורים, ובתוך כך הוא בנה מודל חינוכי לאנשי רפואה, רווחה, סיעוד, תזונה וחינוך רבים העוסקים במחלה זו לטיפול בחולים ובמשפחותיהם. מודל זה אומץ על ידי ארגון הבריאות העולמי, והוא נפוץ כיום בעולם כולו.

 

עבודתו המדעית של פרופ' לרון המתועדת בעשרות מאמרים, זיכתה אותו בפרסים רבים ובאותות הכרה אקדמיים בין-לאומיים, אשר הביאו כבוד רב למדינת ישראל. פרופ' לרון ממשיך עד היום בפעילותו המחקרית כמחנך של תלמידים רבים, אשר רבים מהם משמשים מנהלי מחלקות, יחידות ומרכזי מחקר. אלפי ילדים טופלו ומטופלים על בסיס מחקריו פורצי הדרך של פרופ' לרון.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' צבי לרון ראוי לפרס ישראל בחקר הרפואה לשנת תשס"ט.

 

 

 

השופטים

פרופ' מרסל אליקים, יו"ר

פרופ' הדסה דגני

פרופ' רבקה כרמי

פרופ' משה פפא

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012