education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
פרופ' הלל מ' דלסקי הוא החשוב בחוקרי הסיפורת האנגלית של המאות ה-‏19 וה-‏20 בארץ ומן החשובים בעולם.

בשמונה ספרים שראו אור בהוצאות יוקרתיות באנגליה ובארה"ב ואחד מהם גם בארץ, וכן במאמרים רבים שהופיעו בקבצים ובכתבי-עת מן השורה הראשונה, הטביע דלסקי דלסקי את חותמו על חקר הסיפורת האנגלית בהתגלמותה בגדולי המספרים של שתי המאות האחרונות. בין היתר הוא הקדיש מונוגרפיה רחבת-יריעה לכל אחד מארבעת היוצרים הגדולים ד"ה לורנס, דיקנס, קונרד והארדי. כבר הראשונה בהן, זו על לורנס, שיצאה בהוצאת פייבר בשנת ‏1965, יצאו לה מוניטין כמחקר הבולט ביותר על עיקר יצירתו של לורנס, מחקר המשלב התלהבות גדולה מיצירתו עם מודעות דקה לחסרונותיה. הערכה דומה מצד הביקורת בעולם קידמה גם את פני שאר ספריו של דלסקי.

פרופ' דלסקי הוא קודם כול קורא מבריק, דק-הבחנה ורב-דמיון של טקסטים, ועיקר כוחו באינטרפרטציה של היצירה האינדיבידואלית. עם זאת, עבודתו המחקרית בשלמותה מצטרפת לכמה היגדים כלליים, שעוצמתם נובעת מן השכנוע העמוק שבו הם התנסחו במהלך דרכו בביקורת ובמחקר. אחד ההיגדים האלה הוא האמונה הבוערת כאש בעצמותיו (ואין בכך מליצה במקרה זה) כי ביסוד יצירת הספרות קיימת אחדותיות אסתטית, רעיונית ורגשית שלא יוכלו לה כל חסידי ה"דקונסטרוקציה" הפוסט-מודרניסטית. את ספר מסותיו, ("UNITIES 1985"), הקדיש, כפי שמעיד עליו שמו, לעניין זה, ואף כי לכאורה הגדיר את עצמו מתוך כך כשמרן היוצא נגד זרם "הקדמה", הרי לאמיתו של דבר התברר, עם נסיגת הגישה ה"דקונסטרוקטיבית", שידע לראות למרחוק יותר מיריביו.

אמת נוספת המחלחלת בעבודתו של דלסקי לכל אורכה היא הצבת המודעות האנושית כנגד הנסיבות ומעל לנסיבות. בסיפורת האנגלית לדורותיה - ב"דיוקן האמן" של ג'וייס לא פחות מאשר ב"טס" של הארדי - דלסקי חושף את כוחה של התודעה, ורואה בהכרה בכוחה של התודעה את תביעתה המוסרית של הספרות. בראיית הצד המוסרי של הספרות, בהתגלמותו בתכונותיה הצורניות, אבל גם מעל ומעבר להן, דלסקי מצטרף למסורת הגדולה של ביקורת הספרות האנגלית.

עם כל ההערכה הרבה שזכה לה בעולם - הוא הוזמן לכנסים ולהרצאות בארצות רבות, מדנמרק ועד יפן, הוא מכהן כיו"ר האגודה הבינלאומית לחקר דיקנס, ולאחרונה נפלה בחלקו הזכות הנדירה להיבחר לאקדמיה האמריקנית למדעים - חייו של דלסקי שתולים עמוק בחיי הארץ הזאת, מיום שהצטרף לקבוצה המתנדבת הראשונה של המח"ל הדרום-אפריקני במלחמת העצמאות. מלבד חברותו באקדמיה הישראלית למדעים, ונוסף על דורות של תלמידים שוחרי סיפורת אנגלית שהעמיד באוניברסיטה העברית, כיהן פרופ' דלסקי פעמיים כראש החוג לאנגלית באוניברסיטה זו, כראש "בית-הספר לתלמידי חו"ל" שלה, כיועץ מטעמה לחוג לאנגלית של אוניברסיטת חיפה, כיוזם שיתופה הקבוע בכנס דיקנס בסנטה-קרוז, קליפורניה, ועוד ועוד. תרומתו לחיי האוניברסיטה העברית לא פסקה גם עם פרישתו מן ההוראה לפני שנים אחדות, והוא נוטל בהם חלק פעיל גם היום.

על כל אלה ראתה ועדת השופטים לנכון להמליץ על הענקת פרס ישראל בחקר הספרות הכללית לפרופ' הלל מ' דלסקי.


 
השופטים
פרופ' שמעון זנדבנק, יו"ר
פרופ' מרק גלבר
פרופ' צפירה פורת
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012