education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
פרס ישראל בחקר הכימייה מוענק לפרופ' רפאל משולם מהאוניברסיטה העברית בירושלים על תרומתו לחקר חומרי טבע צמחיים, לחקר מנגנון התגובה של חומרי טבע המשמשים ברפואה, לזיהוי הקולטנים של חומרי טבע ממשפחת הקנבינואידים בגוף, לבידוד חומרים טבעיים בגוף האדם המתקשרים לקולטנים אלו ולהפקה של חומרים אנלוגיים לחומרי הטבע היכולים לשמש ברפואה ללא תגובות לוואי בלתי רצויות הקיימות בחומרי הטבע.

מחקריו של פרופ' משולם מגשרים בין הסינתזה של חומרי-טבע והאנלוגים שלהם לבין חקר מנגנון תגובותיהם בגוף. חומרים שהוא הפיק וגילה נמצאים בשלבי בדיקה קליניים מתקדמים כחומרים העשויים לשמש לטיפול רפואי בפגועי ראש ובפגועי שבץ מוחי.

פרופ' משולם חינך דור של תלמידי מחקר שחלקם ממלאים היום תפקידים אקדמיים בכירים. הוא גם כיהן כרקטור האוניברסיטה העברית בתקופה שבה חזרו חלק מהפקולטות שלה לקמפוס הר הצופים.

פרופ' רפאל משולם זכה להוקרה בינלאומית נרחבת, ובין השאר נקרא על שמו הפרס השנתי של החברה הבינלאומית לחקר הקנביאונידים.

על כל אלה החליטה ועדת השופטים להעניק את פרס ישראל לחקר הכימיה לשנת התש"ס לפרופ' רפאל משולם.


 
השופטים
פרופ' דן שכטמן, יו"ר
פרופ' אברהם בן ראובן
פרופ' פאול זינגר
פרופ' דן מאירשטיין
פרופ' הלל פורסטנברג
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012