education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

שמואל שטריקמן תרם תרומות נכבדות ומשמעותיות לתחומים מגוונים של הפיזיקה הבסיסית והשימושית. בתחום הבסיסי, העיוני והניסויי קידם פרופ' שטריקמן את התפתחות הפיזיקה על ידי עבודות מקוריות ביותר. בפעילותו יש צירוף מופלא של הבנה עיונית עמוקה עם עריכה מדוקדקת וביקורתית של ניסויים חדשניים.

 

נוסף לתרומותיו בתחום הבסיסי יש לו הישגים מרשימים גם בתחום הטכנולוגי. הוא פיתח שורה ארוכה של מכשירים והתקנים הפועלים בהצלחה ומראים בעליל את כושרו ואת דמיונו הפורה של פרופ' שטריקמן בתחום ההנדסה. על תרומותיו הטכנולוגיות הרבות למערכת הביטחון הוענק לו פרס ביטחון ישראל.

 

תחומי מחקרו העיקריים של פרופ' שטריקמן כוללים מגנטיות וחומרים מגנטיים, גבישים נוזלים, פיסיקה סטטיסטית של מעברי פאזה ושלל בעיות בפיזיקה שימושית, במכשירנות ובטכנולוגיה. ברבות מעבודותיו שיתף שטריקמן פעולה עם חוקרים אחרים - סטודנטים, אורחים וחברים לעבודה. בכל העבודות ניכר חותמה המובהק של מנהיגותו המיוחדת. סקרנותו המתמדת, הבנתו הפיזיקלית המעמיקה וגישתו המקורית והחדשנית הנהיגו כל שיתוף פעולה שהיה מעורב בו.

 

לשמואל שטריקמן יש בעולם מעמד נכבד ביותר בפיזיקה של המצב המעובה. יש לו צירוף יוצא מן הכלל של הישגים רבים ומקוריים במדע בסיסי עם שימושים מוצלחים ומבריקים בטכנולוגיה. צירוף זה, של איש עיון ומעשה, נדיר ביותר וראוי לציון מיוחד.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' שמואל שטריקמן ראוי לפרס ישראל בתחום חקר הפיזיקה לשנת התשס"א.

 

 

 

השופטים

פרופ' יקיר אהרונוב, יו"ר

פרופ' ישי אבישי

פרופ' פאול זינגר

פרופ' יגאל תלמי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012