education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרס ישראל בחקר הפסיכולוגיה מוענק לפרופ' אשר קוריאט על הישגיו המדעיים בפסיכולוגיה ועל תרומותיו לקידום מעמדה של הפסיכולוגיה בישראל ובעולם.

 

פרופ' אשר קוריאט הוא מבכירי הפסיכולוגים המחקריים בישראל. הוא פרסם מאמרים מדעיים בכתבי העת היוקרתיים ביותר בתחום הפסיכולוגיה ברמה בינלאומית. יש לו פרסומים רבים בתחומי מחקר מגוונים, כולל אישיות, שפה ולמידה, אך עיקר תרומותיו הן בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית - בתחומי הזיכרון, עיבוד מידע, דימויים, וחשיבה. עבודותיו המדעיות מצטיינות ברוחב ובעומק, בשילוב בין הגישה הניסויית והפיתוח התיאורטי ובחיבור בין תחומי תוכן שונים במקצוע עצמו. הוא התמקד בממשק שבין תהליכים בלתי-מודעים לתהליכים מודעים, ותרם במיוחד להבנה מעמיקה יותר בתחום האינטואיציה, הידיעה, תחושת הידיעה והתודעה. תרומותיו בתחום רמות הידיעה והקשרים שבין תהליכים גלויים וסמויים משולבות כיום במודלים החדשניים ביותר בפסיכולוגיה קוגניטיבית.

 

פרופ' קוריאט בולט גם בפעילותו לקידום הפסיכולוגיה בישראל. בין השאר הוא שימש מדריך למספר רב של עבודות מסטר ודוקטור בפסיכולוגיה, בעיקר באוניברסיטת חיפה. הוא היה בין מקימי המכון לעיבוד מידע ולקבלת החלטות באוניברסיטת חיפה, המשמש כמודל לחיקוי בארצות אחרות. כמו-כן הוא מכהן כראש מכון "מינרבה" לתהליכים קוגניטיביים ולביצועי אנוש המשותף לאוניברסיטת חיפה ולטכניון.

 

תרומותיו זכו להוקרה ברמה בינלאומית. הוא הוזמן לשמש חבר מערכת של כתבי העת המדעיים היוקרתיים ביותר בארצות שונות, זכה במענקי מחקר גדולים ובמלגות חשובות, והוזמן לתרום מכתביו לפרסומים בינלאומיים חשובים ולהשתתף כחבר בוועדות מדעיות יוקרתיות. הוא משמש בין השאר יו"ר הוועד המנהל של מכון מקס פלאנק לחקר הפסיכולוגיה.

 

על כל אלה החליטה ועדת השופטים להעניק את פרס ישראל בחקר הפסיכולוגיה לשנת תשס"ב לפרופ' אשר קוריאט.

 

 

 

השופטים

פרופ' נח מילגרם, יו"ר

פרופ' רחל לוי-שיף

פרופ' שולמית קרייטלר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012