education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

ועדת השופטים החליטה להעניק את פרס ישראל בחקר הארכיאולוגיה לשנת תשס"ב לפרופ' אברהם בירן, על תרומתו הייחודית ורבת השנים לקידום הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל.

 

מראשוני הארכיאולוגים בני הארץ הזאת, פרופ' אברהם בירן מסמל בדמותו שילוב מופלא בין איש מדע לאיש ציבור רב פעלים. את ראשית דרכו בתחום המדע חלק עם פעילות ענפה ב"הגנה", ואף מונה על ידי ממשלת המנדט בשנת 1937 לקצין מחוז ליישובי העמק בעפולה. בד בבד המשיך בעבודתו המדעית: הוא ערך את הסקר הארכיאולוגי הראשון בעמק בית שאן בשיתוף עם רות (ברנדשטטר) עמירן, וכבר בסוף שנות השלושים פרסם את תוצאותיה של אותה עבודה חלוצית. היו אלה שני הפרסומים המדעיים הראשונים שלו שהופיעו בשפה העברית.

 

במשך שנים רבות הקדיש פרופ' בירן את מרב מרצו למינהל, לביטחון ולדיפלומטיה - החל במינויו לקצין מחוז ירושלים עוד בתקופת המנדט ועבור בתפקידים רבים וחשובים עם קום המדינה, שכללו בין השאר חברות בוועדת שביתת הנשק עם ירדן ופעילות מטעם המדינה בחו"ל, ובסופם היה לקונסול כללי של מדינת ישראל במדינות המערב של ארה"ב בלוס אנג'לס. את הניסיון שצבר באותן שנים הוא העמיד לרשות המשך פעילותו בתחום הארכיאולוגיה.

 

בשנת 1961 התמנה פרופ' בירן לראש אגף העתיקות והמוזיאונים (לימים "רשות העתיקות"), ופעל לגיבוש חוק העתיקות. בתפקידו זה הטביע את חותמו על פיתוח המחקר הארכיאולוגי בארץ תוך ריכוז העבודה הארכיאולוגית תחת קורת גג ממלכתית, כשהוא משכיל ליזום גם ארגון למתנדבים ברחבי הארץ בדמות "אגודת נאמני העתיקות" ונותן כתף לפעילות "החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה", שבה הוא מכהן כנשיא מזה שנים, וחלק רב לו גם בתכנון הקמתו של מוזיאון ישראל. בין שאר מפעליו החל בהוצאת כתב העת "חדשות ארכיאולוגיות" בעברית ובאנגלית. פרופ' בירן מכהן גם היום בפורומים בין-לאומיים רבים (ובכללם אונסק"ו), הוא מייצג בהם את הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל.

 

כראש מכון נלסון גליק לארכיאולוגיה בירושלים, מיסודו של ה"היברו יוניון קולג'", מקדיש פרופ' בירן כבר שלושים שנה הרבה מזמנו לניהול חפירות תל דן, בצד פעילות ציבורית ענפה. גם כאן ידע לשלב בעבודת הצוות סטודנטים מחו"ל ומתנדבים רבים. בצד ביצורי הענק של העיר דן מתקופת הברונזה התיכונה נתגלה בה מרכז הפולחן הגדול ביותר בארץ מן התקופה הישראלית: חומת העיר, השערים, ה"חוצות" והמצבות שבכניסה - אותן "במות שערים" הנזכרות במקרא. גולת הכותרת של מפעל החפירות בדן נתגלתה באסטלה המכונה "כתובת בית דוד", שבה מופיעה לראשונה עדות חוץ-מקראית בת-זמנה לקיומה של שושלת בית דוד בכתובת ארמית שהוצבה במקום כנראה בידי חזאל מלך דמשק. תוך כדי כך שוקד פרופ' בירן רבות על הכשרת האתר בדן לנגישות לציבור הרחב.

 

בצד מחקרים מדעיים רבים שבהם סיכם פרופ' בירן את החפירות הרבות שנטל בהן חלק וכן דוחות המחקר על חפירות דן הופיע גם ספרו "דן - 25 שנות חפירה" (שפורסם גם באנגלית, בשם Biblical Dan), המשלב את תוצאות המחקר הארכיאולוגי בקונטקסט היסטורי-מקראי.

 

על כל אלה, ועל מפעלים רבים שקצרה כאן היריעה מלפרטם, מצאה ועדת השופטים את פרופ' אברהם בירן ראוי לפרס ישראל בחקר הארכיאולוגיה לשנת תשס"ב.

 

 

  

השופטים

פרופ' טרודה דותן, יו"ר

פרופ' אליעזר אורן

פרופ' חנן אשל 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012