education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' אברהם ח' הלוי נמצא ראוי לקבל את פרס ישראל בחקר החקלאות לשנת תשס"ב כהכרה בתרומתו המדעית לחקר צמחי הנוי והפריחה וכהוקרה על תרומתו לביסוסו הכלכלי של ענף יצוא הפרחים מישראל.

 

פרופ' הלוי הוא מומחה בינלאומי בתחומים רבים של הפיזיולוגיה של הצמח וההורטיקולטורה כאחד. המחקרים שבהם עסק פרופ' הלוי במרוצת 40 השנים האחרונות חובקים כמעט את כל הנושאים העיוניים והמעשיים הקשורים לפרחים ולצמחי נוי. פרופ' הלוי חקר את השימוש בהורמונים צמחיים כאמצעי לבקרת הפריחה ולהכוונתה, ובמיוחד את השימוש במעכבי צמיחה סינתטיים, נושא שבו היה בין החלוצים בעולם כולו. כמו כן חקר פרופ' הלוי את השפעתם של ההורמון הצמחי אתילן והורמונים צמחיים אחרים על הפיזיולוגיה של הזדקנות הפרחים ועל הארכת חיי האגרטל של הפרח ואת השפעת משק המים על מחזור החיים של צמחי פקעת ובצל וכן חקר את פיתוח השימוש במאיטי צמיחה לצורך בקרת הפריחה של צמחי נוי ואת מנגנון ההשראה הפוטופריודית על הפריחה. פרופ' הלוי משתמש בדיסציפלינות ובאמצעי מחקר מתקדמים, מההיבטים הפיזיולוגיים עד הביוכימייה, ובשנים האחרונות עד לרמה של הביולוגיה המולקולרית.

הידע של פרופ' הלוי במגוון העצום של מנגנוני הפריחה בצמחים שונים בעולם שימש בסיס לכתיבת אנציקלופדיה רחבת ממדים בעלת שישה כרכים, היחידה מסוגה בעולם, שהקנתה לו מעמד בינלאומי בנושא הפריחה. בנוסף פרסם פרופ' הלוי למעלה מ-300 מאמרים בעיתונות המקצועית ברחבי תבל.

השפעת מחקריו נותנת  את אותותיה עד עצם היום הזה. נושאים רבים שחקר פרופ' הלוי הביאו לפריצת דרך בינלאומית.

בתחילת שנות ה-60 הוא ייסד את ההוראה ואת המחקר האקדמיים של צמחי נוי בישראל. הדבר התבטא  בפתיחת הקורס הראשון בגידול צמחי נוי בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ובהנחיה של תלמידי מוסמך ודוקטור. כל העבודות שהנחה עסקו בהיבטים פיזיולוגיים בסיסיים שהעסיקו את ענף הפרחים באותה תקופה. הוא הקים דורות של תלמידים שבזכות עצמם תופסים כיום מעמד בכיר במחקר, בהדרכה ובמעשה. פרופ' הלוי הקפיד לשמור לאורך כל דרכו האקדמית על שיתוף פעולה הדוק עם ענף צמחי הנוי במגזר החקלאי, והיה הכתובת לכל בעיה מקצועית שהטרידה את הענף. בכך קיים פרופ' הלוי את העיקרון של הבאת הבעיות מן השטח אל המעבדה והיישום של תוצאות מחקריו בעשייה החקלאית.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' אברהם ח' הלוי ראוי לפרס ישראל בחקר החקלאות לשנת תשס"ב.

 

 

 

השופטים

פרופ' יגאל כהן, יו"ר

פרופ' אביה זילברשטיין

פרופ' רוברט פלור

פרופ' יצחק שפיגל

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012