education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

דוד טרטקובר, מבכירי המעצבים בישראל, יוצר את עבודותיו מתוך החוויה והמורשת הוויזואלית של הארץ מהתקופות שלפני הקמת המדינה ואחריה. צירופים ויזואליים, יחד עם ראייה מפוקחת, נותנים לעבודתו ייחודיות ואפיון מקומי מובהק הזוכה להוקרה גם בקהילה הבינלאומית של מעצבים בתחום התקשורת החזותית. טרטקובר הוא "קומוניקטור" השם דגש על המילה ועל הטקסט, ובכך הוא מציין בהצלחה את חשיבות המילה הכתובה בתרבותנו.

 

במשך למעלה משלושים שנות פעילותו כיוצר וכמחנך השפיע טרטקובר על החשיבה העיצובית של הדור הצעיר הן מבחינת ההתבוננות בסמלי העבר והן מבחינת הניסיון למתן ביטוי אישי של המעצב.

 

הבולט בהישגיו הוא פועלו כמלכד, כאוצר וכחוקר של עבודתם של אמני העיצוב הישראלי מדורות קודמים, כגון פרנץ קראוס, פסח עיר-שי, אריה אלחנני, ז'אן דוד ואחרים. בהעלאת הישגי העיצוב בארץ למודעות הכללית תרם טרטקובר גוון תרבותי נוסף למעצבי ההווה והעתיד, והרחיב את מושגי התרבות הישראלית. בפועלו זה הוא הפך לגורם חשוב בהנצחת המורשת הגרפית והעיצובית בישראל.

 

על כל אלה הוחלט להעניק לדוד טרטקובר את פרס ישראל לשנת תשס"ב בתחום העיצוב.

 

  

 

השופטים

אדר' פרופ' אברהם יסקי, יו"ר

פרופ' אלינוער ברזקי

מר דן ריזינגר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012