education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

מר אלי הורביץ הוא מעמודי התווך של התעשייה המתקדמת בישראל. הוא הביא את חברת "טבע" לראש רשימת מפעלי התרופות המתקדמים בעולם, והעלה את התעשייה בישראל על במת הכלכלה בעולם.

 

כמנכ"ל חברת "טבע" השכיל מר הורביץ לגבש וליישם מדיניות המבוססת על תחזיות ותכנון לטווח ארוך, והציג חזון של תעשיין חדשן ויוזם הלוקח על עצמו אתגרים ומשמש דוגמה ומופת לאחרים. בניהולו הפכה חברת "טבע" ממפעל תרופות מקומי קטן לאחת מארבעים חברות הפרמצבטיקה הגדולות בעולם ולחברה המובילה בעולם בתחום הגנריקה.

 

מר הורביץ הוביל גם מהלך אמיץ בתחום התרופות הייחודיות. הוא אימץ פיתוח מדעי מקורי של מכון וייצמן למדע והובילו לכדי תרופה ייחודית לטיפול במחלת הטרשת הנפוצה.

 

בעת כהונתו כנשיאה של התאחדות התעשיינים הציג מר הורביץ דמות מופת של מנהיגות ציבורית מעצבת ופורצת דרך שתרמה רבות לצמיחתה ולשגשוגה של כלכלת מדינת ישראל. במקביל לעבודתו בחברת "טבע" מר הורביץ תורם במשך שנים רבות גם בתפקידים ציבוריים מרכזיים, והוא מרצה מבוקש בפורומים יוקרתיים ביותר בארץ ובעולם.

 

לכל אורך דרכו בחברת "טבע" ובתפקידיו האחרים הקפיד מר הורביץ לשמור על אווירה שקטה, טובה וחברית המעודדת שיתוף פעולה.

 

מר הורביץ זכה בפרסים רבים, ביניהם: פרס התעשייה, פרס פרלמן למצוינות בניהול עסקים גלובליים, פרס לכלכלה ע"ש רמניסיאנו ואות הצטיינות מטעם ארגון "בני ברית" על תרומתו המיוחדת לכלכלת המדינה. לפרס מיוחד זכה מר הורביץ במסגרת חגיגות ה-50 למדינה כשהוענק לו התואר "תעשיין היובל".

 

כאות הוקרה על פעילותו המבורכת ועל תרומתו לכלכלת ישראל מוענק למר אלי הורביץ פרס ישראל על מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תשס"ב.

 

 

 

השופטים

פרופ' יעקב נאמן, יו"ר

מר מרדכי בן פורת

גב' גליה מאור 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012