education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
פרופ' איתמר וילנר
 
 
 

איתמר וילנר - פרופסור מן המניין במכון לכימייה באוניברסיטה העברית בירושלים, מבכירי החוקרים בכימייה בישראל בכלל ובאוניברסיטה העברית בירושלים בפרט ובעל הכרה בינלאומית בתחומי מחקר חזיתיים בעלי יישומים פוטנציאליים בטכנולוגיה וברפואה - נולד בשנת 1947 ברומניה, ועלה לארץ בשנת 1950.

 

לימודים והשתלמויות

1968:          תואר בוגר (B.Sc.) בכימייה ובפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים

1973:          תואר מוסמך (M.Sc.) בכימייה באוניברסיטה העברית בירושלים

1978:          תואר ד"ר בכימייה באוניברסיטה העברית בירושלים

1978-1981:  פוסט-דוקטורט באוניברסיטת ברקלי בארה"ב.

 

תפקידים אקדמיים בארץ

1981:          מרצה בכיר באוניברסיטה העברית בירושלים

1983:          פרופסור חבר באוניברסיטה העברית בירושלים

1986:          פרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית בירושלים

1999-2001:  יו"ר המכון לכימייה באוניברסיטה העברית בירושלים

2000 ואילך:  הקתדרה ע"ש אנריקה ברמן באוניברסיטה העברית בירושלים.

 

תפקידים אקדמיים בחו"ל

1981-1993: פרופסור אורח במכון לאנרגיה סולרית בקולורדו, ארה"ב

1991:         פרופסור אורח של ה-JSPS ביפן

1992:         פרופסור אורח של ארגון (NEDO) RITE ביפן.

 

תפקידים אחרים

1989-2000: נציג ישראל בוועדה לפוטוכימייה של ארגון IUPAC

1996 ואילך:  חבר בוועדה המייעצת של מרכז מינרבה לכימיה סופראמולקולרית של מכון ויצמן למדע

2002 ואילך:  מנהל מרכז בפרויקט גרמניה-ישראל (DIPלמערכות נאנומטריות פונקציונאליות

                  באוניברסיטה העברית בירושלים.

 

פרסים ואותות כבוד

1986: פרס ברגמן

1991: פרופסור כבוד של אוניברסיטת אוסקה ביפן

1993: פרס קולטהוף, הטכניון, חיפה

1997: עמית האגודה האמריקנית לקידום המדע (AAAS)

1998: פרס מקס פלאנק למחקר בינלאומי, גרמניה

2001: פרס החברה הישראלית לכימייה.

 

ספרים ופרסומים

פרופסור וילנר פרסם 340 מאמרים מדעיים בעיתונות הבינלאומית ובספרים מדעיים.

הוא חבר בוועדות מדעיות מייעצות למערכות כתבי עת מדעיים, ובהםJournal of the American Chemical Society  ו-Langmuir.

 

פרופ' איתמר וילנר נשוי לבלהה, והוא אב לשתי בנות, יפעת ומיכל, וסב ליובל.

 

 

איתמר וילנר נולד בשנת 1947 בבוקרשט שברומניה להוריו יוהנה ואלברט, ועלה לארץ עם משפחתו בשנת 1950. הוא גדל כילד וכנער בנס ציונה, וסיים את בית הספר התיכון "דה שליט" ברחובות. הוא התגייס בשנת 1968 לחיל התותחנים, והוא רס"ן במילואים. על הליכתו ללימודי הכימייה הוא אומר: "הייתה לי נטייה למקצועות מדויקים, והכימייה משכה את לבי. בתחום הכימייה יש יצירתיות הכוללת, מחד גיסא, הרכבה של מבנים כימיים המורכבים מיחידות אטומיות ומולקולריות, ומאידך גיסא, יכולת להבנה של מנגנונים בסיסיים ולהגדרה כמותית של התהליכים."

 

את כל לימודיו האקדמיים עשה פרופ' וילנר בארץ באוניברסיטה העברית בירושלים. לאחר השלמת הדוקטורט (בהדרכתו של פרופ' מ' רבינוביץ) ב-1978 המשיך פרופ' וילנר בהשתלמות פוסט-דוקטורלית באוניברסיטה של קליפורניה (ברקלי), ושם עבד עם חתן פרס נובל, פרופ' מ' קלווין. בשנת 1981 נתמנה למרצה בכיר במכון לכימייה באוניברסיטה העברית בירושלים, והועלה לדרגת פרופסור מן המניין בשנת 1986.

 

בשני העשורים מאז שחזר לאוניברסיטה העברית ביקר פרופ' וילנר ברבות ממיטב האוניברסיטאות בעולם כפרופסור אורח לתקופות זמן שונות. ובשנים 1999-2001 שימש פרופ' וילנר יו"ר המכון לכימייה. וילנר זכה בפרסים רבים והוזמן לשאת הרצאות של כבוד בהזדמנויות רבות.

 

הפעילות המחקרית של איתמר וילנר מתמקדת בארגון מערכים מולקולריים וביו-מולקולריים בעלי פונקציות אלקטרוניות ופוטוניות ייחודיות. מחקרו עוסק בארגון מערכים מורכבים של מבנים מולקולריים, מאקרומולקולריים וביו-מולקולריים על פני משטחים ליצירת התקנים אלקטרוניים ופוטוניים במבנה נאנומטרי. המחקר של פרופסור איתמר וילנר מייצג מאמץ מדעי לגשר בין הכימייה, הביולוגיה ומדע החומרים כדי  ליצור נושא רב-תחומי שבו תכונות כימיות חדשות מובנות בחומר כתוצאה ממודיפיקציה כימית של מרכיבים ביולוגיים, התארגנות עצמית של החומר על פני משטחים וצימוד מרכיבים כימיים וביולוגיים על פני שדרים אלקטרוניים.

 

פעילותו המדעית של איתמר וילנר מתמקדת באפיון בסיסי של מבנה המערכות ובפענוח הפעילות הפונקציונלית שלהן. פעילות זאת הובילה לתרומה בסיסית וחלוצית במגוון שטחי מחקר:

  • צימוד מרכיבים ביולוגיים לשדרים אלקטרוניים - ביואלקטרוניקה מעבדתו של איתמר וילנר ביצעה מחקרים חלוציים בצימוד חומרים ביולוגיים לשדרים אלקטרוניים, וביססה מושגים וגישות יסודיות בתחום הביואלקטרוניקה. מחקרים אלה הובילו לפיתוחם של ביוסנסורים, תאי-דלק ביולוגיים והתקנים ביואלקטרוניים חדשים.
  • מערכות אלקטרוניות ואופטואלקטרוניות מולקולריות מעבדתו של איתמר וילנר הציגה מושגי יסוד וגישות מדעיות חדשניות ל"הנדסה מולקולרית" של משטחים באמצעות מרכיבים כימיים ליצירת מיקרו-מבנים כימיים עם פונקציות מובנות. מחקרים אלה פתחו אופקים חדשים להכנת משטחי חישה ספציפיים, מכונות מולקולריות והתקנים אופטואלקטרוניים מולקולריים.
  • חומרים ביולוגיים ממותגי-אור וממותגי-מגנט
  • מעבדתו של איתמר וילנר קיימה מחקרים חלוציים בהפעלה ובמיתוג של פונקציות ביולוגיות באמצעות אותות אור ואותות מגנטיים חיצוניים. מחקרים אלה משמשים בסיס מדעי ליישום עתידי של חומרים ביולוגיים באגירת מידע ובשימוש כמחשבים ביולוגיים.
  • תהליכי מעבר אלקטרון מושרי-אור ופוטוסינתיזה מלאכותית מעבדתו של איתמר וילנר הציגה גישות בסיסיות לבקרה של תהליכי מעבר אלקטרון מושרי-אור והכנת תאים פוטוסינתטיים מלאכותיים. הבנת המנגנונים של העברת האלקטרון ופיתוח קטליזטורים חדשים אפשרו את בנייתן של מערכות המחקות את תהליך הפוטוסינתיזה בטבע, שבהן אור השמש משמש להכנת דלקים מחומרי מוצא שכיחים.

 

"במעבדתנו אנו בונים ארכיטקטורות מולקולריות וביו-מולקולריות על פני משטחים, ואנחנו מלמדים את המרכיבים הכימיים והביולוגיים 'לדבר' עם המשטחים. היכולת לפתח מערכות כימיות עם תוכנות אינטליגנציה פורצת את הדרך להכנת התקנים ביואלקטרוניים חדשים, מערכות אופטואלקטרוניות, מערכות חישה ומכונות מולקולריות. לנושאים הללו יש חשיבות מרכזית בפיתוח העתידי של מערכות ממוזערות (מערכות נאנומטריות), המשמשות בסיס לפיתוח תחום הנאנוטכנולוגיה ובמיוחד לפריצת הדרך לתחום הנאנוביוטכנולוגיה". כך מסכם פרופ' איתמר וילנר חלק מעבודתו המדעית.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012