education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

הרב פרופ' נחום רקובר הוא בין חשובי החוקרים של המשפט העברי בדורנו. החל משנת תשל"ב ועד עצם היום הזה הוא פרסם למעלה משלושים ספרי מחקר וספרי-עזר בתחום המשפט העברי המקיפים את כל ענפי התחום, ועוד ידו נטויה. ביניהם אנו מוצאים מחקרים מעמיקים בנושאים כגון השליחות וההרשאה, המסחר והגנת הצרכן, עשיית עושר ולא במשפט, זכויות היוצרים, כבוד הבריות ועוד רבים נוספים. כמו כן יש להזכיר את מפעלו הביבליוגרפי המונומנטלי, אוצר המשפט, מפתח ביבליוגרפי של המשפט העברי בעברית ובלועזית, בשלושה כרכים עבי-כרס. לבד מכל זה כתב פרופ' רקובר ופרסם מעל למאתיים מאמרים מקצועיים בכתבי-עת מקצועיים שונים.

 

פרופ' רקובר נמנה על מייסדי העמותה "מורשת המשפט בישראל", שמטרתה מחקר המשפט העברי, הוראתו ולימודו, ובאותה רוח הוא עורך את הסדנה "חוק לישראל", שהיא עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על פי סדר חוקי מדינת ישראל.

 

במחקרים המקיפים והייחודיים הללו פילס פרופ' רקובר דרך ברורה וסלולה עבור משפטנים המבקשים להסתייע במקורות המשפט העברי. כיועץ למשפט עברי במשרד המשפטים, ודרך הספרים שכתב, ערך ויזם את כתיבתם, תרם פרופ' רקובר תרומה חשובה ביותר לשילוב המשפט העברי במשפט מדינת ישראל תוך הדגשת החיוניות והאקטואליות של ההלכה למציאות משפטית משתנית ומורכבת.

 

עיוניו של פרופ' רקובר במקורות רבניים, בפירושים, בחידושים, בפסקים ובשו"תים האירו באור למדני-תורני את הלכות חושן משפט והלכות מדינה יהודיות ממלכתיות בארץ ישראל.

 

כמרצה באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל וכמנחה ועורך של הסדרה "חוק לישראל" הקים פרופ' רקובר והכשיר דור של תלמידים הממשיכים את היצירה המשפטית ממקורות המשפט העברי.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' נחום רקובר ראוי לפרס ישראל לשנת תשס"ב בתחום של ספרות תורנית ליוצרים.

 

  

 

השופטים

פרופ' דניאל שפרבר

הרב ישעיהו הדרי

הרבנית חנה הנקין

הרב ד"ר חיים שיין

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012